Moguće teme završnih radova

 • Praktična konfiguracija pristupne točke u tehnologiji 802.11ac i usporedba s prethodnim generacijama
 • Ispitivanje mogućnosti korištenja WLAN kontrolera
 • Realizacija lokalne bežične mreže na Zavodu za radiokomunikacije uz korištenje WLAN kontrolera
 • Usporedba mogućnosti profesionalnih programskih alata za mjerenje bežičnog sučelja lokalnih mreža/javnih pokretnih mreža i dostupnih programskih aplikacija za mjerenje
 • Modeliranje tehnike odašiljačkog diverzitija

Primjeri već zadanih završnih radova

Konfiguracija 802.11n pristupne točke i usporedba s prethodnim generacijama

Teoretski obraditi novine koje unosi norma 802.11n u odnosu na prethodne inačice WLAN-a. Obraditi postupak konfiguracije 802.11n pristupne točke i praktično realizirati jednu pristupnu točku. Ispitati neke karakteristike realizirane pristupne točke i usporediti je s 802.11g pristupnom točkom.


Moguće teme diplomskih radova

 • Terenska mjerenja performansi LTE mreže profesionalnim alatom
 • Projektiranje cjelokupne bežične lokalne mreže
 • Mjerenje bežičnog sučelja lokalnih mreža profesionalnim programskim alatom
 • Realizacija dijela ili cjelokupnog digitalnog komunikacijskog sustava pomoću programski upravljivih primopredajnika (Software Defined Radio, SDR)
 • Modeliranje uporabe MIMO tehnologije u javnoj pokretnoj mreži ili bežičnoj lokalnoj mreži
 • Modeliranje i ispitivanje značajki OFDM sustava
 • Modeliranje radijskih kanala u lokalnim bežičnim mrežama/javnoj pokretnoj mreži

Primjeri već zadanih diplomskih radova

Terenska mjerenja performansi UMTS mreže

Ukratko opisati UMTS mrežu s naglaskom na fizički sloj. Definirati i objasniti osnovne parametre koji se mjere prilikom testnih terenskih mjerenja. Pomoću dostupnog instrumentarija izmjeriti neke osnovne parametre mreže. Obraditi i opisati korišteni mjerni instrumentarij. Dati kritički osvrt na mogućnosti i ograničenja dostupnog instrumentarija. Odabrati testne rute koje pokrivaju različita područja: gradsko, prigradsko, ruralno. Komentirati dobivene rezultate i statistički obraditi dobivene podatke. Na temelju izmjerenih vrijednosti dati kritički osvrt na kvalitetu mreže na mjerenom području.

 

Projektiranje lokalne radijske pristupne mreže u marini

Potrebno je projektirati cjelokupnu lokalnu žično-bežičnu mrežu u marini koja omogućava nesmetan pristup internetu. Posebnu pozornost posvetiti radijskom planiranju pokrivanja. Planiranje pokrivanja izvršiti korištenjem profesionalnog programskog alata. Odrediti i optimirati raspored i broj pristupnih točaka tako da je pokrivanje signalom na 95% površine marine: a) veće od - 67 dBm, b) veće od -75 dBm. Planiranje izvršiti na 2,4 i 5 GHz frekvencijskom području. Koristiti pristupne točke koje istovremeno mogu raditi na 2,5 i 5 GHz području i koriste minimalno MIMO tehniku 2×2:2. Opisati cjelokupnu arhitekturu mreže sa svim komponentama (pristupne točke, kontroler, poslužitelj, komutator). Dati idejno rješenje povezivanja svih komponenti putem optičkog ili bakrenog kabela. Napraviti proračun očekivanih brzina prijenosa na fizičkom sloju i prostora pokrivanja pojedine pristupne točke. Dimenzionirati sustav da može opsluživati zadovoljavajućom kvalitetom očekivani broj korisnika. Tlocrt i kapacitet marine omogućit će Zavod za radiokomunikacije.

 

Realizacija OFDM odašiljača pomoću programski upravljivog primopredajnika

Programski upravljivi primopredajnik (Software Defined Radio, SDR) predstavlja praktičnu platformu za realizaciju digitalnog odašiljača. To je uređaj kojem se uz odgovarajuću programsku podršku mogu praktično realizirati različite izvedbe fizičkog sloja određenog komunikacijskog sustava. Potrebno je izraditi digitalni radijski odašiljač koji odašilje frekvencijski multipleks ortogonalnih podnosilaca (OFDM). Za realizaciju OFDM odašiljača potrebno je poslužiti se određenim postavkama fizičkog sloja definiranog normom za radijske pristupne mreže 802.11g. Uz praktičnu realizaciju potrebno je i opisati i objasniti princip rada programski upravljivog primopredajnika i fizički sloj definiran normom 802.11g.