Biografija

Dijana Tralić završila je prediplomski studij 2008. godine te diplomski studij 2010. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je na Zavodu za signale i obradbu informacija pod vodstvom Prof. dr. sc. Sonje Grgić. Za vrijeme studija bila je zaposlena kao studenstki suradnik u Laboratoriju za signale i sustave. Na Zavodu za radiokomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva zaposlena je
kao znanstvena novakinja 2010. godine, gdje radi do danas. Doktorirala je 2015. godine na temi "Detekcija kopiranih područja na digitalnim slikama analizom statističkih svojstava slika".


Dijana Tralić boravila je 2013. i 2014. godine na Cardiff University, Cardiff, Wales, UK, u trajanju od sedam mjeseci. Tijekom stručnog posjeta radila je na razvoju algoritama za detekciju kopiranih područja na digitalnim slikama pod vodstvom Prof. dr. sc. Paul L. Rosina i Doc. dr. sc. Xianfang Suna.


Autorica je 15 znanstvenih radova na međunarodnim konferencijama, jednog znanstvenog rada u međunarodnim časopisima, jednog poglavlja u knjizi te je urednica tri Zbornika skupova s međunarodnom recenzijom. Članica je organizacijkog odbora simpozija ELMAR i udruge IEEE.


Nastava

Sveučilišni preddiplomski studij

Sveučilišni diplomski studij


Znanost

Projekti:

  • "Upravljanje kvalitetom slike u radiodifuziji digitalnog videosignala" Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (036-0361630-1635), 2010. - 2014.
  • "Inteligentno određivanje značajki slike u sustavima za otkrivanje znanja" Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (036-0982560-1643), 2010. - 2014.

Stručni boravak:

  • Cardiff University, UK (sedam mjeseci tokom 2014. i 2015.)

Popis svih radova