prof.dr.sc. Borivoj Modlic

 

OBRAZOVANJE:

·       1996. položio stručni ispit za samostalnog projektanta iz područja radiokomunikacija,

·       1976. obranio doktorsku disertaciju na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu i time stekao stupanj doktora tehničkih znanosti, polje elektrotehnike,

·       1974. stekao stupanj magistra znanosti na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu,

·       1972. diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu.

 

ZAPOSLENJE I NAPREDOVANJA:

·       Od 1973. do danas zaposlen na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, Zavod za visokofrekventnu tehniku, sad Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zavod za radiokomunikacije.

·       Od 1992. u zvanju redovitog profesora,

·       1987. – 1992. u zvanju izvanrednog profesora,

·       1982. – 1987. u zvanju docenta,

·       1978. – 1982. u zvanju znanstvenog asistenta,

·       1973. – 1978. u zvanju asistenta.

·       2013. – 2014. obavlja dužnost obnašatelja dužnosti dekana Sveučilišta u Zagrebu Grafičkog fakulteta.

·       1992. – 1994. obavlja dužnost prodekana za nastavu,

·       1996. – 2000. i od 2004. do 2008. obavlja dužnost predstojnika Zavoda za radiokomunikacije i visokofrekvencijsku elektroniku FER-a.

 

OSTALE AKTIVNOSTI, NAGRADE I PRIZNANJA:

·        Od 2014. predsjednik Upravnog vijeća Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninu,

·        Od 1998. – 2015. redoviti član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ),

·        1991. – 2004. član Uredničkog odbora znanstveno stručnog časopisa «Automatika»,

·        1990. – 1994. član Izvršnog odbora Saveza elektrotehničkih inženjera i tehničara Hrvatske (SEITH),

·        1980. – 1989. član nacionalne delegacije na nekoliko zasjedanja Međunarodne elektrotehničke komisije IEC.

·        2001. Od Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu dobio zlatnu plaketu "Josip Lončar» za doprinos u razvoju nastave i za sveukupni znanstveni rad,

·        1977. dobio priznanje za znanstveni doprinos doktorske disertacije na Izložbi izuma i patenata u Rijeci,

·        1975. od Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu dobio priznanje i srebrnu plaketu "Josip Lončar» za uspješni magistarski rad.

   

 

Izabrane publikacije:

Udžbenici:

Titranje i oscilatori, Školska knjiga, Zagreb

Pojačala snage, Školska knjiga, Zagreb

Modulacije i modulatori, Školska knjiga, Zagreb

Miješanje, mješala, sintezatori frekvencije, Školska knjiga, Zagreb

 

Priručnici (urednik):

Inženjerski priručnik IP3 - Elektrotehnika: Elektronika, komunikacije i električni strojevi, Školska knjiga, Zagreb