NASTAVA

Povjera predavanja / laboratorijske vježbe na sljedećim predmetima:

Prediplomski studij:

- Elektroničke komunikacije

- Digitalni video

Diplomski studij:

- Mobilni Internet

- Radijske pristupne mreže

********

Studentski seminarski radovi na temu analize medicinskih slika kao što su MR slike mozga i mamografske slike dojki.

T2-mjerena slika mozga novorođenčeta

 

Dosadašnji seminarski radovi:

2017./2018.

Bernard Kukić: Primjena analize nezavisnih komponenata kod funkcionalne magnetske rezonancije mozga

Rebeka Lukačević: Interpretacija i analiza MR slika mozga

Marijan Vukelić: Princip rada magnetske rezonancije

 

2016./2017.

Dora Matić: Mamografija

Ivan Matković: Uređaj za magnetsku rezonanciju

Matea Vidan: Funkcionalna magnetska rezonancija

 

2015./2016.

Ante Bundović: Uređaj za magnetsku rezonancu

Filip Floreani: Obrada i analiza resting-state funkcionalnih MR snimaka

Josip Grgić: Odstranjivanje elemenata lubanje u slikama mozga dobivenih magnetskom rezonancijom u programskom okruženju Matlab

Ante Miličević: Segmentacija MR slike mozga

 

2014./2015.

Branimir Rudec: Magnetska rezonancija

Tanja Šarčević: Algoritmi za obradu MR slike mozga