NASTAVA

Sveučilišni preddiplomski

    Digitalni video (Nositelj)

Sveučilišni diplomski

    Digitalne komunikacije (Nositelj)
    Networking Technologies (Nositelj)
    Tehnologije umrežavanja (Nositelj)
    Programska potpora komunikacijskim sustavima (Laboratorijske vježbe)

 

********

Mentoriranje studenata koji odaberu rad na temama u području obrade slika mozga dobivenih magnetskom rezonancijom (MR) te primjene strojnog učenja u neuroznanosti.

Slika 1. T2-mjerena slika mozga novorođenčeta.

 

Slika 2. Primjer nekih koraka obrade strukturne MR slike mozga.

 

Seminarski radovi na programu FER-2:

2017./2018.

Bernard Kukić: Primjena analize nezavisnih komponenata kod funkcionalne magnetske rezonancije mozga

Rebeka Lukačević: Interpretacija i analiza MR slika mozga

Marijan Vukelić: Princip rada magnetske rezonancije

 

2016./2017.

Dora Matić: Mamografija

Ivan Matković: Uređaj za magnetsku rezonanciju

Matea Vidan: Funkcionalna magnetska rezonancija

 

2015./2016.

Ante Bundović: Uređaj za magnetsku rezonancu

Filip Floreani: Obrada i analiza resting-state funkcionalnih MR snimaka

Josip Grgić: Odstranjivanje elemenata lubanje u slikama mozga dobivenih magnetskom rezonancijom u programskom okruženju Matlab

Ante Miličević: Segmentacija MR slike mozga

 

2014./2015.

Branimir Rudec: Magnetska rezonancija

Tanja Šarčević: Algoritmi za obradu MR slike mozga