CROSPERITY - Platforma za satelitsko mjerenje elektromagnetskog zračenja


Izgradnja i operativni rad  u orbiti sa FERSAT-om financirani su kroz HRZZ Projekt CROSPERITY - Platforma za satelitsko mjerenje elektromagnetskog zračenja (IP-01-2018-2504). Opis projekta možete naći na podstranici Opis projekta.

Sažetak:

CROSPERITY projekt uključuje izradu i korištenje jednog nanosatelita u orbiti na visini između 500 i 650 kilometara u razdoblju od tri godine. Satelit FERSAT je planiran u CubeSat 1U formatu, volumena jedne litre i težine ne veće od 4/3 kilograma. Njime će biti omogućeno prikupljanje i slanje informacija o svjetlosnom onečišćenju na Zemlju, na temelju kojih će se spektralnim razlučenjem pratiti udio rasvjete na bazi svjetlećih dioda (LED) u odnosu na konvencionalnu rasvjetu (fluorescentno i natrijevo svjetlo). Satelit FERSAT će omogućiti prikupljanje informacija o temperaturi tla i mora, o biljnom pokrovu na području Hrvatske, potencijalno i cijeloga svijeta, te o vremenskim promjenama u magnetskom polju Zemlje, o gustoći elektrona u ionosferi i lokaciji ozonske rupe. Po prvi put u svemiru mjerit će gustoća elektrona i ultraljubičasto svjetlo sa PureB detektorom (PureB se odnosi na silicijski detektor sa nanometarski debelim slojem čistog elementa bora) u čijem razvoju je sudjelovao FER.

Očekivani doprinosi ovoga projekta su (i) obrazovanje studenata u područjima svemirskih i komunikacijskih tehnologija te povećanje interesa za svemirske tehnologije i znanosti u Hrvatskoj, (ii) otvaranje svjetskog tržišta svemirske tehnologije u hrvatskom privatnom sektoru za komercijalno djelovanje, (iii) znanstvena istraživanja i stručni radovi u području svemirskih tehnologija i (iv) informacije o Hrvatskoj iz svemira koje će biti korisne državnim organizacijama koje se bave okolišem, vremenskim nepogodama, klimatskim promjenama i energetskom učinkovitošću.

Voditelj projekta: prof.dr.sc. Dubravko Babić

Suradnici/istraživači: Dario Bojanjac, Marko Bosiljevac, Josip Lončar, Tomislav Suligoj, Zvonimir Šipuš, Josip Vuković, Josip Žilak, Stefan Cikota, Ana Babić, Sonja Grgić i Tomislav Kos.