NASTAVNE AKTIVNOSTI

 

Nastava

Sveučilišni preddiplomski

  • Moderna fizika i primjene u elektrotehnici
  • Optoelektronika
     

Sveučilišni diplomski

  • Antenski sustavi
  • Inovativni elektromagnetski sustavi
  • Optički komunikacijski sustavi

 

 

Praktični rad sa studentima

U repozitoriju u nastavku se nalazi nekoliko primjera potencijalnih zadataka završnih i diplomskih radova te su naravno moguće prema dogovoru i druge kombinacije/teme.


Repozitorij