Matematičko modeliranje temeljeno na podacima

 

S ciljem njegova boljeg razumijevanja i predviđanja budućih pojava, stvarni svijet opisujemo matematičkim modelima. Matematički model opis je nekog sustava ili pojave matematičkim jezikom, a proces razvoja matematičkog modela naziva se matematičko modeliranje. S obzirom na to da je stvarni svijet presložen da bismo njegove dijelove ili pojave modelirali u izvornom obliku, pri razvoju matematičkog modela odabiremo koja ćemo svojstva iz stvarnog svijeta uzeti u obzir, a koja ćemo zanemariti. Ta odluka temeljena je na iskustvu, a porastom tehnologije sve više utemeljena je i na mjerenim podacima. Cilj kolegija Matematičko modeliranje temeljeno na podacima je razumijevanje podataka u kontekstu matematičkih modela i metode i tehnike koje na temelju podataka ekstrahiraju parametre modela ili cijele modele.

Kolegij Matematičko modeliranje temeljeno na podacima nudi se kao izborni predmet u zimskom semestru poslijediplomskoga studija, a nositelj predmeta je Dario Bojanjac. Više o načinu izvođenja i obavijestima iz tekućeg semestra možete pronaći na fakultetskoj stranici kolegija.

Ispit se može položiti na nekoliko različitih načina. Možete održati seminar o znanstvenom istraživanju kojim se bavite ukoliko se u vašem istraživanju javlja modeliranje temeljeno na podacima. Možete održati seminar na temu znanstvenog rada po vašem ili mom izboru. Ispit je moguće položiti i preko usmenog ispita ili preko domaćih zadaća za vrijeme trajanja predavanja. Jedna od opcija je i take home ispit. Vidite koji vam model polaganja ispita najviše odgovara i predložite mi termine u kojima vam odgovara da održite nešto od navedenih mogućnosti.

 

Udžbenici

Modeliranje temeljeno na podacima:

Primjene strojnog učenja u modeliranju:

Matematička teorija:

 

Znanstveni radovi

Primjena strojnog učenja u modeliranju temeljenom na podacima:

 

Slični kolegiji u svijetu:

Mathematics of data: from theory to computation, EPFL

Data-Driven Modeling, KTH

Data Science and Data-Driven Modeling, NYU

Data Driven Modeling and Scientific Computation, University of Washington