Bojan Igrec

Bojan Igrec rođen je 5. lipnja 1988. godine u Zagrebu, gdje je 2003. godine završio osnovnu školu, a 2007. godine Klasičnu gimnaziju u Zagrebu, obranivši maturalnu radnju iz fizike pod nazivom Propulzija broda. Iste je godine upisao studij brodogradnje na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Nakon položene prve godine, kao najbolji student brodogradnje, za što je i dobio nagradu, prebacio se na studij strojarstva upisavši procesno–energetski smjer. Završni rad pod nazivom Postupak umjeravanja pretvornika tlaka visokog razreda točnosti pod mentorstvom prof. dr. sc. Lovorke Grgec Bermanec (Zavod za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku, Katedra za toplinsku i procesnu tehniku) obranio je u srpnju 2012. godine. Diplomirao je 27. ožujka 2015., obranivši rad Svjetlovodni senzor za mjerenje vibracija pod vodstvom prof.dr.sc. Smiljka Rudana (Zavod za brodogradnju i pomorsku tehniku, Katedra za konstrukciju plovnih objekata) i prof. dr. sc. Željka Tukovića (Zavod za energetska postrojenja, energetiku i ekologiju, Katedra za turbostrojeve).

Tijekom izrade diplomskog rada surađivao je s Fakultetom elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (Zavod za radiokomunikacije), gdje je koristio mjernu liniju Laboratorija za primijenjenu optiku (AOLab – Applied Optics Lab) za mjerenje karakteristike prototipa senzora za mjerenje vibracija. Tijekom posljednje četiri godine studija obavljao je dužnost demonstratora na Katedri za mehaniku fluida. Kao najbolji student brodogradnje na prvoj godini dobitnik je nagrade „Davorin Bazijanac“ za izvrstan uspjeh u akademskoj godini 2007./2008.

Neposredno nakon što je diplomirao tri je mjeseca radio kao vanjski suradnik na Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku Fakulteta strojarstva i brodogradnje na projektu Opremanja regionalnog centra za laboratorijska istraživanja u hidromehanici. U veljači 2016. godine zaposlio se na Zavodu za radiokomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva na projektu Optičkih senzora za mjerenje vibracija pod mentorstvom prof. dr. sc. Zvonimira Šipuša i doc. dr. sc. Dubravka Babića, gdje radi do danas. Objavio je dva članka na međunarodnim kongresima od kojih je jedan i sam prezentirao.

 

Interesi:

  • Optomehanički senzorski sustavi
  • Mehaničke vibracije
  • Mehanika kontinuuma

Repozitorij