Biografija

Upisao sam Fakultet elektrotehnike i računarstva 2001. godine. Diplomirao sam u svibnju 2007. pod vodstvom profesora dr. sc. Zvonimira Šipuša na temi „Svojstva svjetlovodnih rešetki“. U srpnju iste godine zapošljavam se na Zavodu za radiokomunikacije kao znanstveni novak na projektu „Elektromagnetski učinci i strukture u komunikacijskim sustavima“ pod vodstvom profesora dr. sc. Zvonimira Šipuša. Između 2007. i 2009. provodim pet mjeseci (tri kraća posjeta) na Institut d'Electronique et des Télécommunications de Rennes u Rennesu, Francuska gdje radim pod vodstvom profesora dr. sc. Ronan Saleau. Pohađao sam i pet škola u sklopu Europske škole iz Antenna. Od početka svog rada na Fakultetu, član sam Laboratorija za primijenjenu optiku koji djeluje već godinama, no službeno je formiran u svibnju 2013.

 

U srpnju 2012. branim doktorsku disertaciju vođenu od strane dvaju mentora: profesora dr. sc. Zvonimira Šipuša i docenta dr. sc. Dubravka Babića. Za doktorsku disertaciju „Optički izvori s produženom rezonantnom šupljinom i usrednjavajućim reflektorima“ dobio sam srebrnu plaketu "Josip Lončar" za ak. god. 2011./2012. za naročito uspješnu doktorsku disertaciju i znanstvenoistraživački rad.

 

Od srpnja 2012 nastavljam rad na Zavodu za radiokomunikacije u zvanju znanstveni novak - viši asistent. Dobitnik sam European Microwave Association nagrade za mladog znanstvenika.