Nastava:
  • Antene i propagacija
  • Mikrovalna elektronika
  • Daljinska istraživanja i radiometrija
  • Projektiranje radiofrekvencijskih i mikrovalnih integriranih sklopova