Komunikacijski sustavi

U kolegiju Komunikacijski sustavi obrađuje se obrada i priprema informacije za prijenos. Opisuje se opći model komunikacijskog sustava i njegove posebnosti određene prijenosnim medijem. Obrađuju se tehnike multipleksiranja signala, komutacije i višestrukog pristupa te referentni model za povezivanje otvorenih sustava i uspostavljanje komunikacije između različitih sustava. Daje se pregled arhitektura i značajki komunikacijskih mreža i uvod u osnovne komunikacijske protokole. Na kraju kolegija obrađuju se mobilne mreže. 

U kolegiju držim početni dio kolegija u kojemu se obrađuje uvod u teoriju informacije. Taj dio sastoji se od 3 tjedna predavanja i 3 tjedna auditornih vježbi.

Kolegij Komunikacijski sustavi obavezan je kolegij za studente Elektrotehnike i informacijske tehnologije u 6. semestru prijediplomskoga studija. Nositelji kolegija su Sonja Grgić, Gordan Šišul, Marko Bosiljevac i Dario Bojanjac. Detaljnije informacije o kolegiju možete pronaći na službenoj stranici kolegija

 

Tjedni plan nastave s preporučenim čitanjima:

 1. Uvod u komunikacijske sustave. Količina informacije i entropija. 
   
 2. Shannonov teorem o izvornom kodiranju.
   
 3. Shannonov teorem o kodiranju u kanalu sa šumom.
   

Literatura za dio kolegija u kojemu se obrađuje teorija informacije:

Dodatna literatura:

 • J. V. Stone, Information Theory: A Tutorial Introduction, Sebtel Press, 2018
 • D. J. C. MacKay, Information Theory, Inference and Learning Algorithms, Cambridge University Press 2003
 • T. M. Cover, J. A. Thomas, Elements of Information Theory, Wiley-Interscience 2006

Literatura za čitanje u slobodno vrijeme:

 • J. Gleick, The Information: A History, a Theory, a Flood, Pantheon 2011
 • R. W. Hamming, The Art of Doing Science and Engineering: Learning to Learn, Stripe Press 2020
 • J. Soni, R. Goodman, A Mind at Play: How Claude Shannon Invented the Information Age, Simon & Schuster 2017

 

Snimljena predavanja u akademskoj godini 2021./2022.:

1. predavanje: Zašto Teorija informacije?

2. predavanje: Kako mjeriti količinu informacije?

3. predavanje: Shannonov teorem o izvornom kodiranju

4. predavanje: Ponašanje kanala

 

Snimljene auditorne vježbe u akademskoj godini 2021./2022.:

1. auditorne vježbe: Decibeli, sustavi, amplitudno-frekvencijska karakteristika

2. auditorne vježbe: Uvjetna vjerojatnost, Monty Hall, entropija

3. auditorne vježbe: Binarni prefiksni kod, Huffmanov algoritam

4. auditorne vježbe: Kanal, AWGN, jednostrani spektar

 

Podcasti o teoriji informacije i njenim autorima:

Experts gather to talk about the impact of Richard Hamming