Prijedlozi tema za završne i diplomske radove

Navedeni su primjeri potencijalnih zadataka te su naravno moguće i druge kombinacije/teme u dogovoru s nastavnikom.


Videokomunikacijski sustavi i obrada slike

Prof. dr. sc. Sonja Grgić

Završni radovi

 • Metode za poboljšanje kvalitete slike u prostornoj domeni
 • Detekcija lica u videosnimkama
 • Koder slike utemeljen na diskretnoj kosinusnoj transformaciji
 • Algoritam za prepoznavanje lica utemeljen na analizi glavnih komponenata svojstvenih lica
 • Umetanje računalno generiranih objekata u snimku prirodne scene
 • Transkodiranje digitalnog videozapisa iz formata H.264/AVC u HEVC
 • Povećanje brzine prebacivanja kanala u sustavu IPTV
 • Analiza obilježja vodenog žiga ugrađenog u audiosadržaj
 • Oblikovanje ulaznog toka podataka u sustavu DVB-T2
 • Usporedba Huffmanovog  i aritmetičkog kodiranja pri kompresiji slike
 • Utjecaj gama-korekcije na izgled slike
 • Predviđanje kvalitete stereoskopskih slika uporabom 2D mjera kvalitete
 • Generiranje dubinske mape 2D videosekvenci
 • Generiranje virtualne televizijske scene

 
Diplomski radovi

 • Pametno zrcalo – konstrukcija uređaja i implementacija korisničkog sučelja i vanjskih modula
 • Pametno zrcalo – implementacija i funkcionalnost modula za upravljanje putem govornih naredbi
 • Pametno zrcalo – implementacija autentifikacije raspoznavanjem lica
 • Utjecaj pomaka frekvencije na značajke sustava OFDM
 • Metoda ugrađivanja digitalnog vodenog žiga u slike utemeljena na diskretnoj kosinusnoj transformaciji
 • Metoda za povećanje oštrine slike utemeljena na valićnoj transformaciji
 • Ocjena kvalitete slike pri internetskom prijenosu videosadržaja uz uporabu prilagodljive brzine prijenosa podataka
 • Kodiranje videosekvenci nastalih analiziranjem s proredom uporabom HEVC kodera
 • Ispitivanje 3DTV produkcijskog lanca
 • Utjecaj skraćenja lokalne petlje u pristupnoj mreži na kvalitetu IPTV usluge
 • Promjene u televizijskom sustavu radi prilagodbe distribuciji UHDTV signala
 • Evaluacija značajki radiodifuzijskih sustava za mobilni prijam
 • Oblikovanje baze 3DTV sekvenci za vrednovanje objektivnih mjera kvalitete slike
 • Usporedba značajki videokodera za HDTV formate slike
 • Detekcija pokretnih objekata u inteligentnim videonadzornim sustavima
 • Odabir parametara sustava DVB-S2 za profesionalne primjene
 • Optimizacija parametara sustava DVB-C2

Komunikacijski i navigacijski sustavi

Prof. dr. sc. Tomislav Kos

Završni i diplomski radovi

 • Analiza raspoloživosti GNSS signala u urbanoj sredini
 • Višestazno širenje GPS signala i pogreške lociranja
 • Utjecaj vegetacije na rasprostiranje GPS signala
 • Analiza rada GNSS prijamnika u otežanim uvjetima prijama
 • Performanse različitih GPS prijamnika u urbanoj sredini
 • Primjena satelitske navigacije u nadzoru prometa
 • Ograničenja funkcionalnosti sustava satelitske navigacije
 • GNSS procedure u zrakoplovnoj navigaciji
 • Sustav za određivanje rute kretanja i praćenje pokretnih objekata
 • Unaprjeđenje značajki GNSS sustava uvođenjem Assisted-GNSS potpore
 • Analiza geolokacijskih web-usluga i aplikacija
 • Web aplikacija za lociranje pokretnog terminala i prikaz na karti
 • Primjena kinetičkih senzora pametnog telefona za praćenje kretanja
 • Nadogradnja sustava satelitske navigacije i inercijskih senzora
 • Primjena GPS/GLONASS senzora za sportske i rekreacijske potrebe
 • Nadziranje ionosferskih aktivnosti pomoću GNSS prijamnika
 • Softverski temeljeni prijamnici

 

Prof. dr. sc. Krešimir Malarić

Diplomski radovi

 

Prof. dr. sc. Robert Nađ

Završni radovi

Diplomski radovi

 

Prof. dr. sc. Dina Šimunić

Diplomski radovi

 

Izv. prof. dr. sc. Gordan Šišul

Završni radovi

 • Praktična konfiguracija pristupne točke u tehnologiji 802.11ac i usporedba s prethodnim generacijama
 • Ispitivanje mogućnosti korištenja WLAN kontrolera
 • Realizacija lokalne bežične mreže na Zavodu za radiokomunikacije uz korištenje WLAN kontrolera
 • Usporedba mogućnosti profesionalnih programskih alata za mjerenje bežičnog sučelja lokalnih mreža/javnih pokretnih mreža i dostupnih programskih aplikacija za mjerenje
 • Modeliranje tehnike odašiljačkog diverzitija

Diplomski radovi

 • Terenska mjerenja performansi LTE mreže profesionalnim alatom
 • Projektiranje cjelokupne bežične lokalne mreže
 • Mjerenje bežičnog sučelja lokalnih mreža profesionalnim programskim alatom
 • Realizacija dijela ili cjelokupnog digitalnog komunikacijskog sustava pomoću programski upravljivih primopredajnika (Software Defined Radio, SDR)
 • Modeliranje uporabe MIMO tehnologije u javnoj pokretnoj mreži ili bežičnoj lokalnoj mreži
 • Modeliranje i ispitivanje značajki OFDM sustava
 • Modeliranje radijskih kanala u lokalnim bežičnim mrežama/javnoj pokretnoj mreži

 

Izv. prof. dr. sc. Radovan Zentner

Završni i diplomski radovi