Branimir Ivšić rođen je godine 1982. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Godine 2001. upisao je Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, gdje je:

 

2006. - izradio diplomski rad na temu "Polarizacija elektromagnetskog vala u svjetlovodnim komunikacijskim i senzorskim sustavima". Mentor: prof. dr. sc Zvonimir Šipuš.

2007. - zaposlen kao znanstveni novak na Zavodu za radiokomunikacije na FERu

2013. - izradio doktorski rad na temu "Textile antennas for body-centric communication systems". Mentor: prof. dr. sc. Davor Bonefačić.

 

Od 2013. do 2017. radi kao viši znanstveni novak na Zavodu za radiokomunikacije na FERu. Od rujna 2017. širi duh RKP-a i radiovalova na Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja.

 

Područje znanstvenog interesa:

- male antene

- tekstilne antene

- komunikacijski sustavi na ljudskom tijelu

- elektromagnetsko raspršenje

 

Popis objavljenih radova - link

 

 

Nastavne aktivnosti - auditorne odnosno laboratorijske vježbe na predmetima:

- Mikrovalna elektronika

- Radiofrekvencijski sustavi

- Satelitske komunikacijske tehnologije

 

Stručna usavršavanja:

 -  U sklopu programa European School of Antennas sudjelovao je na sljedećim tečajevima:

  • 2008. -  Advanced mathematics for antenna analysis.
  • 2011. - Industrial antenna design.
  • 2011. - Antennas and propagation for body-centric wireless communications
  • 2012. – Ultra wideband antennas

-  2011. - stručno gostovanje u Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL), Lausanne, Švicarska. Istraživanje antena prikladnih za nošenje na odjeći i njihove interakcije s ljudskim tijelom.

 

Projekti na kojima je surađivao ili surađuje:

2007. - 2013. - Višefunkcijske antene u komunikacijskim i radarskim sustavima (MZOS - 036-0361566-1573; voditelj: prof. dr. sc. Juraj Bartolić)

2009. - 2011. - Metamaterial-based cylinders used for invisible cloak realization  (EOARD - FA8655-10-1-3024; voditelj: prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš)

2014. - 2018. - Textile antennas for smart environment/Tekstilne antene za pametno okruženje  (HRZZ-IP-11-2013-6198; voditelj: prof. dr. sc. Davor Bonefačić)

2017. - danas - Smart grid metrology infrastructure/Mjeriteljska infrastruktura za pametne mreže (HRZZ-IP-09-2014-8826; voditelj: prof. dr. sc. Roman Malarić)

 

Članstvo u strukovnim udrugama

 - IEEE:

 


Repozitorij