Zavod za komunikacijske i svemirske tehnologije

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet elektrotehnike i računarstva

Zavod utemeljen 1954. godine

 

Predstojnik Zavoda: prof. dr. sc. Gordan Šišul

Zamjenik predstojnika: prof. dr. sc. Davor Bonefačić

 

Tajnica: Ljerka Nuić, ing. inf.


Telefon: (01) 6129 857

Telefaks: (01) 6129 717

E-mail: rc@fer.hr

Društvene mreže: facebook, Instagram, YouTube

 

Zavod za komunikacijske i svemirske tehnologije nalazi se na 12. katu te dijelovima 11. i 13. kata FER-ove zgrade C. Zavod je nositelj profila Komunikacijske i svemirske tehnologije na diplomskom studiju Informacijska i komunikacijska tehnologija.

Vizija djelatnika Zavoda za komunikacijske i svemirske tehnologije je ostvariti značajan doprinos napretku društva kroz inovativne inicijative, svjetski prepoznatljiva znanstvena istraživanja te visokokvalitetnu visokoškolsku edukaciju u području dizajniranja malih satelita, razvoja i implementacije senzorskih i IoT sustava, projektiranja optičkih komunikacijskih mreža, razvoja sustava za prijenos multimedijskog sadržaja, projektiranja elektroničkih sklopova za primjene u satelitskim komunikacijama, planiranja mreža za mobilne 5G sustave, izrade programske potpore za komunikacijske sustave, projektiranja antena za mobilne i autonomne platforme te primjene tehnika strojnog učenja i umjetne inteligencije u dizajnu komunikacijskih i satelitskih sustava.

Spajanjem komunikacijskih i svemirskih tehnologija idemo u korak sa suvremenim znanstvenim i tehnološkim trendovima, a sve u svrhu dovođenja najnovijih tehnologija u naše okruženje.


Povijest Zavoda za komunikacijske i svemirske tehnologije

Počeci Zavoda za komunikacijske i svemirske tehnologije sežu u davnu 1954. godinu kada je osnovan pod nazivom Zavod za emisione uređaje na bivšem Tehničkom fakultetu. Prvi predstojnik Zavoda bio je dr. sc. Roman Galić, zaposlenik tadašnje Radiotelevizije Zagreb i honorarni nastavnik Fakulteta. Zavod je najprije imao dvije, a kasnije pet prostorija u zgradi Srednje tehničke škole u Klaićevoj 7. S preseljenjem u novu zgradu Elektrotehničkog fakulteta 1963. godine Zavod dobiva cijeli kat i mijenja ime u Zavod za visokofrekventnu tehniku. Zavod je u novoj zgradi smješten na 12. katu, posebno radi mogućnosti korištenja krova zgrade za antenska mjerenja.

Zavod je 1960-ih godina surađivao s Radiotelevizijom Zagreb od uvođenja televizije u zemlju na prvim montažama i mjerenjima televizijskih uređaja, vođenju prvih emitiranja programa sa Sljemena, a posebice u obrazovanju prvih kadrova za tehničku službu televizije. Suradnici Zavoda sudjelovali su u izradi projekata mreže odašiljača za drugi televizijski program i to za područje Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Članovi Zavoda sudjelovali su u tehnološkom projektiranju Radiotelevizijskog doma u Zagrebu.

U okviru suradnje na razvoju mikrovalnih uređaja s tadašnjim Institutom za elektroniku, telekomunikacije i automatizaciju, Zavod je od Radioindustrije Zagreb dobio na posudbu tada najmoderniji mikrovalni instrumentarij i time opremio laboratorij, gdje su službenici Instituta i suradnici Zavoda s uspjehom razvili prototip mikrovalnog radio-relejnog uređaja. Taj je uređaj izveden u valovodnoj tehnici za područje 7-8 GHz i prvi je takav izveden u bivšoj Jugoslaviji. Taj je rad omogućio suradnicima Zavoda moderni eksperimentalni rad na temelju kojeg su izradili radove za tadašnji "Savezni fond za naučni rad" iz područja mikrovalnih modulatora, mikrovalnih generatora i mikrovalnih filtara.

Godine 1994. Zavod mijenja ime u Zavod za radiokomunikacije i visokofrekvencijsku elektroniku, 2005. godine u Zavod za radiokomunikacije, a prihvaćanjem novih znanstveno-istraživačkih i nastavnih područja 2020. godine dobiva današnje ime, Zavod za komunikacijske i svemirske tehnologije.

 

Nastavnici i suradnici koji su značajno doprinijeli razvoju Zavoda

Prvi nastavnik i predstojnik pri osnivanju Zavoda 1954. godine bio je honorarni nastavnik dr. sc. Roman Galić sa stalnim radnim odnosom na Radioteleviziji Zagreb. Uveo je predmet Emisioni uređaji i UKV tehnika te tijekom petnaestak godina bio spona između Zavoda i Radiotelevizije Zagreb pa su dugo godina članovi Zavoda surađivali na problemima radiodifuzije i tako se u stručnom i znanstvenom pogledu usavršavali.

Sljedeći predstojnik Zavoda bio je prof. dr. sc. Zlatko Smrkić koji je u znanstvenom i stručnom pogledu uobličio današnji profil Zavoda te afirmirao područje radiokomunikacija. Pri uvođenju televizije u Hrvatskoj 1956. godine bio je suradnik Radiotelevizije Zagreb i bitno je utjecao na obrazovanje prvih tehničkih kadrova za televiziju te je uz napisani udžbenik "Uvod u televiziju" afirmirao Zavod i na tom području. Uveo je mikrovalnu elektroniku u nastavu i mnogo je godina vodio znanstvene projekte iz tog područja, što je dovelo i do tehničkih ostvarenja u prvom poluvodičkom mikrovalnom radio-relejnom sustavu na 8 GHz, što ga je kasnije proizvodila Radioindustrija Zagreb. Prof. dr. sc. Boris Kviz, prof. dr. sc. Boris Zimmermann i prof. dr. sc. Ervin Zentner su kao asistenti pomogli prof. dr. sc. Zlatku Smrkiću u kreiranju laboratorija te odabiru i nabavi opreme Zavoda za vrijeme izgradnje nove zgrade Fakulteta u Unskoj 3.

Prof. dr. sc. Boris Kviz kasnije je samostalno kreirao predmete područja radiolokacije, radiotelemetrije i posebno optičkih komunikacija.

Prof. dr. sc. Ervin Zentner samostalno je kreirao predmete iz područja antena, rasprostiranja elektromagnetskih valova, pokretnih radiokomunikacija, radara i elektromagnetske kompatibilnosti.

Prof. dr. sc. Branka Zovko-Cihlar nastavila je rad prof. dr. sc. Zlatka Smrkića na području televizije u smjeru digitalnih sustava i samostalno kreirala predmet iz područja multimedijskih komunikacija.

Kao dugogodišnji honorarni nastavnik prof. dr. sc. Ivan Modlic uveo je u nastavu visokofrekvencijsku elektroniku i napisao niz udžbenika iz toga područja.

Članovi Zavoda sudjelovali su u nastavi na drugim visokoškolskim ustanovama u Zagrebu: Fakultet prometnih znanosti, Geodetski fakultet, Viša zrakoplovna škola; kao i izvan Zagreba: Split, Rijeka, Pula, Banja Luka, Sarajeva, Skopje; te u realizaciji nastavnih tečajeva u mnogim industrijskim i eksploatacijskim organizacijama.

 

Od osnutka Zavoda do danas, dužnost predstojnika Zavoda za komunikacijske i svemirske tehnologije obavljali su:

1954. - 1958.

Dr. sc. Roman Galić

1958. - 1982.

Prof. dr. sc. Zlatko Smrkić

1982. - 1984.

Prof. dr. sc. Ervin Zentner

1984. - 1988.

Prof. dr. sc. Zlatko Smrkić

1988. - 1992.

Prof. dr. sc. Ervin Zentner

1992. - 1996.

Prof. dr. sc. Zlatko Koren

1996. - 2000.

Prof. dr. sc. Borivoj Modlic

2000. - 2004.

Prof. dr. sc. Juraj Bartolić

2004. - 2008.

Prof. dr. sc. Borivoj Modlic

2008. - 2012.

Prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš

2012. - 2014.

Prof. dr. sc. Sonja Grgić

2014. - 2018.

Prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš

2018. - danas Prof. dr. sc. Gordan Šišul