Leonard Novosel

Rođen sam 1987. godine u Zagrebu. Nakon XV. gimnazije upisujem Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu kojeg završavam 2013. godine pod mentorstvom izv.prof.dr.sc. Gordana Šišula na smjeru Radiokomunikacijske tehnologije s temom diplomskog rada "Analiza radijskog sučelja u tehnologiji LTE". 2013. godine se zapošljavam kao asistent na Zavodu za radiokomunikacije i upisujem doktorski studij pod vodstvom izv.prof.dr.sc. Gordana Šišula. Član sam udruge IEEE, Studentskog zbora FER-a te sudjelujem u radu Povjerenstva izradu prijedloga novih studijskih programa (poznato i kao Povjerenstvo za FER3).

Bavim se modeliranjem digitalnih komunikacijskih sustava na arhitekuri softverski definiranog radija te analizi i upotrebi nelinearnih metoda i kaosa u digitalnim komunikacijama.

Ostali interesi uključuju planiranje, izvođenje i mjerenja radijskih lokalnih mreža (WLAN), mobilnih mreža kao i mjerenja u kanalu korištenjem softverski definiranog radija.

 

 


Nastava

Izvodim nastavu (laboratorijske vježbe i auditorne vježbe) na sljedećim predmetima:

Preddiplomski studij:

 

Diplomski studij: