Predavanje "CATV mreža kao...

U sklopu predmeta Optički komunikacijski sustavi i Optičke mreže u srijedu 27.1.2016. u 12.15h na Zavodu za radiokomunikacije u dvorani C12-02 održati će se predavanje mr.sc. Borisa Stipetića s naslovom "CATV mreža kao širokopojasna pristupna mreža". Pozivaju se svi studenti Radiokomunikacija i svi ostali zainteresirani da prisustvuju predavanju.

CATV mreža kao širokopojasna pristupna mreža

U Hrvatskoj je razvoj mreža kabelske televizije započeo tek prije 15 godina. Stoga je na samim počecima postojala spoznaja da takve mreže u svom konačnom obliku moraju omogućiti puno više od prijenosa TV signala. Internet, telefonija, digitalni kanali, interaktivna televizija – sve su to usluge koje danas rade na mrežama koje su dizajnirane prije 15 godina.

Dizajnirane su kao HFC mreže (hibridne optičko-koaksijane mreže). Prikazat će se princip rada, struktura i elementi jedne takve mreže koja je u svojoj biti širokopojasna pristupna mreža. Zaključno će se prikazati korist koju su takve mreže donijele gradovima u kojima su izgrađene.

 

Biografija

Boris Stipetić diplomirao je i magistrirao na FER-u, na smjeru radiokomunikacije. Nakon rada u tvrtkama Ericsson Nikola Tesla i Elektroprojekt, 2001. zapošljava se u B.netu kao tehnički direktor.

U B.netu definira osnovne postavke dizajna CATV mreže i elemente mreže koja uz klasičnu kabelsku TV podržava i nove usluge (internet, telefonija, video na zahtjev (VoD), interaktivna TV). Implementira prvi flat rate internet u Hrvatskoj, uslugu digitalne TV te razne usluge za poslovne korisnike (dark fiber, SDH, Metro-Ethernet...), a vodi i regulatorne poslove B.neta. Nakon 11 godina u B.netu, vodi tvrtku K3 telekom a danas radi u Megatrend poslovna rješenja. Član HKIE i PMI Croatia.

Autor: Dario Bojanjac
Popis obavijesti