FER i Laboratorij za primijenjenu optiku (AOLab) od nedavno su vlasnici odobrenog i izdanog patenta pod nazivom "Tunable transceivers for colorless spectrum-sliced WDM passive optical networks" US patent No. 9,628,175 B2.

Posebna vrijednost ovog patenta je u tome što je proizašao iz rezultata dobivenih u sklopu izrade Diplomskog rada Marka Šprema mag.ing. (tada studenta na profilu Radiokomunikacijske tehnologije) i njegovog mentora doc.dr.sc. Dubravka Babića, članova Laboratorija za primijenjenu optiku.

 

Autor: Marko Bosiljevac
Popis obavijesti