Zavod za radiokomunikacije i Zavod za primijenjenu fiziku pozivaju vas na predavanje

"Kvantna slučajnost, kvantno sprezanje i kvantno potpomognuto računanje"

koje će održati dr. sc. Mario Stipčević s Instituta Ruđer Bošković u ponedjeljak, 6. svibnja 2019. godine, u 14.00 sati, u Sivoj vijećnici FER-a.

Više informacija o temi predavanja i predavaču pročitajte u opširnijem sadržaju obavijesti.

Sažetak predavanja: 
Dok se u klasičnoj fizici, matematici i logici, a i prema nekim poslovicama, ništa ne događa slučajno, mi danas znamo da u prirodi postoji fundamentalna, neuklonjiva slučajnost. Da li je to hir prirode ili to tako baš mora biti? I koje su primjene slučajnosti? Od vrtića nas uče poptuno pogrešnim stvarima: na primjer da dovoljno udaljeni predmeti međusobno nemaju nikakva utjecaja, ili da dva predmeta ne mogu biti na istom mjestu u isto vrijeme, tako da dok odrastemo imamo nepopravljivo iskrivljenu sliku svijeta u kojem živimo, a neke normalne pojave nam se čine neshvatljivima. Objasnit ćemo to na primjeru kvantnog sprezanja. Svi pričaju o kvantnom računalu. No koliko smo tehnološki daleko od njegova ostvarenja i da li je ono uopće moguće? Postoji li drugi pristup korištenju kvantnih efekata za brže ili bolje računanje koji je već danas tehnološki ostvariv?

Biografija predavača: 
Dr. sc. Mario Stipčević je znanstveni suradnik na Institutu Ruđer Bošković (IRB) u Zagrebu i voditelj Istraživačke jedinice Fotonika i kvantna optika Centra izvrsnosti za napredne materijale i senzore (CEMS-FKO). Obranio je doktorat iz područja fizike čestica visokih energija, radeći na CERN-ovom projektu ATLAS, godine 1994 na L'Universite de Savoie, Chambery, Francuska, nakon čega nastavlja rad na fizici neutrina u projektima NOMAD i OPERA. Od 2004. godine na IRB-u vodi istraživanja u području eksperimentalnih tehnika kvantne komunikacije i kvantne informacije vezano za: detektore fotona zasnovane na SPAD diodama, kvantnu komunikaciju, dvofotonsko sprezanje, kvantne generatore slučajnih brojeva i digitalnu holografiju s brojanjem fotona. Tijekom školske godine 2010/2011 boravi na University of California Santa Barbara (UCSB) kao Fulbrightov stipendist, a u nastavku, na sabbaticalu, radi na UCSB i u suradnji s Duke University na projektima vezanima za kvantne točke u rezonantnim optičkim šupljinama, kvantnu slučajnost i ultra brzu kvantnu kriptografiju. Od 2014. vodi CEMS-FKO. Objavio je preko 90 zn. radova u CC časopisima, preko 3500 citata, h-index 29, 11 pozvanih predavanja, 17 stručnih članaka iz elektronike, 3 patentne prijave od čega 1 priznati patent. 

Autor: Dario Bojanjac
Popis obavijesti