Multimedijske tehnologije

Opis predmeta

Multimedijske tehnologije i sustavi, njihova arhitektura i primjena. Pregled medija i izvora podataka. Osnove kodiranja i kompresije. Govorni signal, modeliranje i analiza, parametarski prikaz i kodiranje. Norme kodiranja govora, osnovi sinteze i prepoznavanja. Audio signal. Psihoakustički model, postupci kodiranja i norme. Osnove ljudskog vizualnog sustava, načela kompresije slike, norme. Videosignal, nastanak i značajke. Prostorna, vremenska i subjektivna redundancija. Kompresija video signala i norme. Pohrana, prijenos i obrada multimedijskih podataka. Sklopovske i programske izvedbe. Integracija multimedijskih sadržaja, sinkronizacija. Multimedijski sustavi i programski alati.

Opće kompetencije

Student stječe temeljna znanja o multimedijskim signalima i podacima, tehnologijama za njihovu učinkovitu reprezentaciju, obradu, prikaz i prijenos, te njihovim primjenama u multimedijskim sustavima.

Ishodi učenja

 1. definirati medijske signale, njihovu reprezentaciju, postupke obradbe i primjene
 2. razlikovati kodiranje izvora i entropijsko kodiranje, te raznolike postupke kompresije medijskih signala
 3. primijeniti i analizirati postupke prediktivnog i predikcijskog kodiranja na medijske signale
 4. opisati model ljudskog vizualnog sustava i objasniti značajke videosignala
 5. objasniti razlike između analognog i digitalnog prikaza videosignala
 6. koristiti postupke za kompresiju slike i videosignala

Oblici nastave

Predavanja

--

Auditorne vježbe

--

Laboratorijske vježbe

--

Demonstracijske vježbe

--

Stručni posjeti

--

Način ocjenjivanja

   
Odlukom Fakultetskoga vijeća, u akademskoj godini 2019./2020. međuispiti su ukinuti, a bodovi pridijeljeni toj komponenti prebacuju se u završni ispit, osim u slučaju kad su nositelji drugačije preraspodijelili bodove i komponente provjere. Obavijest o načinu ocjenjivanja potražite među obavijestima vezanim uz svaki predmet.
   
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 12 % 0 % 12 %
Domaće zadaće 0 % 3 % 0 % 3 %
Prisutnost 0 % 5 % 0 % 5 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 50 % 60 %
Ispit: Usmeni 20 %
Napomena / komentar

Nužni uvjeti za pozitivnu ocjenu su: da student ostvari barem 50% zbirnih bodova iz laboratorijskih vježbi, domaćih zadaća i prisutnosti na nastavi, kao i barem 50% bodova na međuispitu i pisanom dijelu završnog ispita. Student koji ne ispunjava ove uvjete nema pravo pristupa usmenom dijelu završnog ispita. Za polaganje predmeta na isptnom roku vrijedi isti zbirni prag za laboratorijske vježbe, domaće zadaće i prisutnost na nastavi.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u multimedijske tehnologije. Arhitektura multimedijskog sustava. Poslovni aspekti primjene multimedijskih sustava. Područja primjene. Pregled medija i zahtjeva na obradu i prijenos u multimedijskim sustavima. Izvori multimedijskih podataka.
 2. Kodiranje i kompresija. Klasifikacija metoda. Kompresija sa i bez gubitaka.
 3. Entropijsko kodiranje. Huffmanov entropijski kod, Aritmetički entropijski kod. Skalarna kvantizacija s ograničenom entropijom. Analiza postupka kodiranja uz pretpostavku visokog podatkovnog toka.
 4. Predikcijsko, transformacijsko i potpojasno kodiranje. Govorni signal. Modeliranje i analiza. Parametarski prikaz i kodiranje.
 5. Norme kodiranja govora. Demonstracija karakteristika pojedinih kompresijskih algoritama. Osnove sinteze i prepoznavanja govora.
 6. Osnove ljudskog vizualnog sustava. Građa oka i osjet vida. Izvori svjetlosti, bijela svjetlost, boja kao subjektivni doživljaj. Standardni promatrač i krivulja luminoznosti. Aditivno miješanje boja, CIE i EBU primari.
 7. Postupak izjednačenja boja, jedinična jednadžba, kromatske koordinate boje, krivulje miješanja boja. Vektorski prikaz boja, trokut boja, dijagram kromatičnosti, temperatura boje, prikaz vrste i zasićenja boje u dijagramu kromatičnosti.
 8. Odžavanje ispita.
 9. Nastanak i značajke videosignala. Analiziranje s proredom i progresivno analiziranje. Broj linija i frekvencija izmjene slika. Širina pojasa videosignala. Horizontalna i vertikalna rezolucija. Norme za SDTV i HDTV. Analogno-digitalna pretvorba. Poduzorkovanje komponenti krominantnog signala. Brzina prijenosa.
 10. Načela kompresije slike i videa. Uklanjanje prostorne, vremenske i subjektivne redundancije. Transformacijsko kodiranje. Formati slike. Pregled normi za kompresiju slike i usporedba karakteristika te područja primjene. Pregled normi za kompresiju videosignala i područja primjene.
 11. Načini pohrane, prijenosa, obrade i prikaza multimedijskih podataka.
 12. Usporedba sklopovskih i programskih izvedbi algoritama za obradu multimedijskih podataka.
 13. Integracija multimedijskih informacija. Sinkronizacija.
 14. Pregled multimedijskih sustava i primjena. Programski alati za multimediju. Primjeri.
 15. Posjet Hrvatskoj radioteleviziji.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Bežične komunikacijske tehnologije (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Obradba informacija (modul)
(6. semestar)
Računalno inženjerstvo (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

Z. N. Li, M. S. Drew (2004.), Fundamentals of Multimedia, Prentice Hall
R. Steinmetz, K. Nahrstedt (2002.), Multimedia Fundamentals, Volume I: Media Coding and Content Processing, Prentice Hall
Y. Q. Shi, H. Sun (2008.), Image and Video Compression for Multimedia Engineering: Fundamentals, Algorithms, and Standards, CRC Press

Auditorne vježbe

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 86482
  Ljetni semestar
4 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje

Ocjenjivanje

90 izvrstan
78 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan