Komunikacijski sustavi

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Auditorne vježbe

Laboratorijske vježbe

Darin Nožina
univ. mag. ing. inf. et comm. techn.
Jakov Tutavac
mag. ing.

Opis predmeta

Opći model komunikacijskog sustava i njegove posebnosti određene vrstom prijenosnog medija. Prijenos informacija u osnovnom pojasu frekvencija i pojasnom propustu. Osnove teorije informacije i kanalnog kodiranja. Tehnike multipleksiranja signala, komutacije i višestrukog pristupa. Referentni model za povezivanje otvorenih sustava, uspostavljanje komunikacije između različitih sustava. Pregled arhitektura i značajki komunikacijskih mreža. Pregled osnovnih protokola. Pregled pristupnih i mobilnih mreža. Klasifikacija usluga i mrežne tehnologije za njihovu implementaciju.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
(6. semestar)

Ishodi učenja

 1. objasniti građu elektroničkog komunikacijskog sustava
 2. definirati parametre koji određuju prijenos informacije u različitim komunikacijskim sustavima
 3. predvidjeti karakteristike digitalnog signala pri prijenosu u osnovnom i pojasnom pojasu frekvencija
 4. objasniti osnovne pojmove iz teorije informacija i kanalnog kodiranja
 5. razlikovati tehnike multipleksiranja, usporediti postupke komutacije, razumjeti tehnike višestrukog pristupa
 6. opisati i razlikovati osnovne protokole
 7. objasniti građu i način rada pristupnih i mobilnih mreža
 8. analizirati mogućnosti i ograničenja različitih komunikacijskih sustava

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe

Laboratorij

Laboratorijske vježbe

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 10 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Pismeni 50 % 90 %
Napomena / komentar

--

Tjedni plan nastave

 1. Povijest komunikacija, Model komunikacijskog sustava, Značajke i vrste informacija i načini za razmjenu informacija
 2. Klasifikacija i svojstva prijenosnih medija (bakreni kabeli. svjtlovod. radijski prijenos), Kvaliteta komunikacijske usluge i svojstva komunikacijskih sustava
 3. Tehnička ograničenja komunikacijskih sustava, Model digitalnog komunikacijskog sustava
 4. Model komunikacije u osnovnom pojasu frekvencija, Oblikovanje signala. Optimalni prijemnik. Nyquistovi kriteriji. Utjecaji nelinearnosti kanala
 5. Linijsko kodiranje, Diferencijalno kodiranje
 6. Usporedba između prijenosa u osnovnom i pomaknutom pojasu frekvencija, Smetnje u prijenosu, Koncept modulacije
 7. Povijest i važnost teorije informacije, Simbol. poruka. informacija. komunikacija, Diskretni komunikacijski sustav. vjerojatnosni model i informacijske mjere
 8. Međuispit
 9. Entropija. teorem kodiranja u uvjetima bez šuma, Uzajamni sadržaj informacije, Kapacitet kanala. teorem kodiranja u šumnom kanalu
 10. Vrste i arhitekture komunikacijskih mreža. Fizička i logička organizacija Interneta, Tehnologija. topologija. organizacija i normizacija prijenosne mreže, Tehnike multipleksiranja i višestruki pristup
 11. Arhitektura komunikacijske mreže i slojeviti referentni modeli (OSI i TCP/IP referentni modeli), Osnovne mrežne komponentne i arhitekture za komutaciju i usmjeravanje, Komunikacijski protokoli, Signalizacija i mreži, Obrada poziva, Obrada usluga. Inteligentne mreže
 12. Protokoli mrežnog i transportnog sloja: studijski primjeri usmjereni na protokole Internet Protocol (IP), Transmission Control Protocol (TCP) i User Datagram Protocol (UDP), Protokoli IPv4 i IPv6. Protokol Mobile IP, Protokoli usmjeravanja, Protokoli aplikacijskog sloja: studijski primjeri usmjereni na protokole Hypertext Transfer Protocol (HTTP), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Post Office Protocol (POP), Internet Message Access Protocol (IMAP), File Transfer Protocol (FTP) i Session Initiation Protocol (SIP), Protokoli u pokretnim mrežama
 13. Modeliranje i arhitekture pristupnih mreža, Tehnike višestrukog pristupa, Protokoli za upravljanje pristupom mediju, Modeliranje kanala u pristupnim mrežama, Tehnologije digitalne pretplatničke linije (xDSL), Pasivne optičke mreže, Bežične pristupne tehnologije i mreže (WiMAX), Simulacija prijenosa podataka i proračun performansi
 14. Tehnologije za javne pokretne mreže: 2G. 3G i 4G, Komponente pristupne radijske i jezgrene mreže, Tehnički parametri pokretne mreže, Upravljanje pozivom i pokretljivošću. identifikacija mobilnog pretplatnika i uređaja, Sigurnost pokretnih mreža, Zajedničko korištenje mrežne infrastrukture od strane više operatora. Korisnici u prelaženju (roaming)
 15. Završni ispit

Literatura

S. Haykin (2001.), Communication Systems, John Wiley and Sons
B. P. Lathi, Z. Ding (2018.), Modern Digital and Analog Communication Systems,, Oxford University Press
Ž. lić, A. Bažant, T. Beriša (2013.), Teorija informacije i kodiranje, Element, Zagreb

Za studente

Izvedba

ID 183458
  Ljetni semestar
5 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
10 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

90 izvrstan
76 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan