Nastavak studija

Završili ste preddiplomski ili diplomski studij? Vašem obrazovanju ne mora biti kraj - ako ste bili dobar student, nudimo vam mogućnost upisa studija na višoj akademskoj stepenici...

Nakon preddiplomskog studija

Nakon završenog poslijediplomskog studija, studenti mogu upisati neki od studijskih programa na diplomskom studiju:

Elektrotehnika i
informacijska tehnologija

Diplomski studijski program Elektrotehnika i informacijska tehnologija omogućava stjecanje kompetencija za rješavanje složenih inženjerskih problema, za projektiranje složenih sustava, vođenje tima, te za istraživanje i razvoj u pet profila:

Informacijska i
komunikacijska tehnologija

Informacijska i komunikacijska tehnologija omogućuje prijenos i uporabu svih vrsta informacija i predstavlja najprodorniju generičku tehnologiju današnjice. Ovaj studijski program omogućava stjecanje kompetencija u tri profila:

 
Računarstvo

Ovaj diplomski studijski program omogućava stjecanje kompetencija za rješavanje složenih inženjerskih problema, za projektiranje složenih sustava, vođenje tima, te za istraživanje i razvoj u šest profila:

 

Nakon diplomskog studija

Nakon završenog diplomskog studija, studenti mogu upisati neki od studijskih programa na poslijediplomskom studiju:

Doktorski studij

Fakultet je nositelj doktorskog studija iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnike i znanstvenog polja računarstva. Središnja komponenta sveučilišnog doktorskog studija je znanstveno istraživanje i stvaranje.

Specijalistički studiji

Cjeloživotno je obrazovanje na FER‐u uz specijalističke tečajeve nazočno i u obliku četiri poslijediplomska specijalistička studija na kojima se stručnjake iz gospodarstva poučava novim tehnologijama.