Obavijesti

Pretplata na platformu Kanopy

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu osigurala je pristup platformi Kanopy putem individualnih poveznica za ovlaštene ustanove. Na platformi se nalazi širok raspon žanrovski definiranih igranih i animiranih filmova od kojih su mnogi ekskluzivni za Kanopy, a mogu se koristiti na studijima vezanim za umjetničko područje, medije, komunikacijske znanosti i engleski jezik. Platforma također sadrži i velik broj dokumentarnih filmova koji pokrivaju teme iz područja društvenih i humanističkih znanosti, medicine i zdravstva, umjetničkog područja i šire.

Više informacija pročitajte u nastavku obavijesti.

Autor: Marko Tucaković
Pristup bazama

Članovima hrvatske akademske zajednice osiguran je pristup bazama podataka na temelju Sporazuma o suradnji Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Pristup svim pretplaćenim elektroničkim izvorima informacija s računala matične institucije osiguran je izravno putem IP adresa računala, a izvan IP opsega institucije putem Proxy servera. Proxy mogu koristiti svi članovi hrvatske akademske zajednice koji imaju otvoren AAI@EduHr korisnički račun te se pomoću njega prijavljuju na proxy server. Proxyju se pristupa putem Portala elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu, a na istoj stranici se pristupa svim bazama podataka s nacionalnom licencijom u Republici Hrvatskoj.

Više o pretplaćenim bazama možete pročitati ovdje.

Autor: Marko Tucaković

Izložba »FEROPOLIS« pruža opsežan prikaz povijesti Fakulteta, istražujući ključne trenutke njegove gradnje te vizije njegovog budućeg prostornog širenja. Sadržaj izložbe prati tri ciklusa prostornog razvoja, od 1956. godine do danas, a razvoj fakulteta, kako prostorno, tako i u znanstveno-akademskom smislu, prati ubrzani razvoj tehničkih znanosti, pri čemu se ciklički tijekom povijesti naizmjence javljaju razdoblja potrebe za proširenjem, inicijative, realizacije te stagnacije.

Izložbu, koju je u fizičkom i virtualnom obliku pripremila Središnja Knjižnica FER-a, svečano je otvorio dekan prof. dr. sc. Vedran Bilas u utorak 21. studenoga 2023. u prostoru Fakulteta.

Virtualna izložba dostupna je trajno na platformi Virtualne izložbe Nacionalne i sveučilišne knjižnice, dok se fizički oblik izložbe može razgledati u Aleji laptopa na FER-u do travnja 2024. godine.

 

Autor: Marko Tucaković
Predstavljamo virtualnu izložbu...

U povodu obilježavanja 60. obljetnice osnutka Središnja knjižnica FER-a u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom objavila je na portalu »Virtualne izložbe«  izložbu pod nazivom "Središnja knjižnica FER-a – 60 godina djelovanja". Izložba donosi kratak pregled nastanka Središnje knjižnice FER-a te kroz posebne zbirke pokazuje raznolikost fonda te bogatu ostavštinu tehničkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Platforma "Virtualne izložbe" osmišljena je za promicanje i unapređenje korištenja digitalnih materijala kroz razvoj mreže virtualnih izložbi. Njome se omogućuje suradnja ustanova, organizacija i udruga u stvaranju digitalnih sadržaja koji pripovijedaju o baštini koristeći kreativnost, znanje i tehnologiju. Materijali dostupni na portalu profesionalno su obrađeni i dostupni u sustavima digitalnih zbirka.

Virtualnu izložbu "Središnja knjižnica FER-a – 60 godina djelovanja" možete pogledati ovdje, a ostale izložbe te više informacija o portalu možete pronaći ovdje.

Autor: Marko Tucaković
Predatorski časopisi

Znanstveno izdavaštvo posljednjih se godina sve više suočava s problemom predatorskih časopisa i izdavača. Predatorski su časopisi publikacije koje se predstavljaju kao znanstveni časopisi, ali se ne pridržavaju strogih standarda tradicionalnog znanstvenog izdavaštva kao što su recenzijski postupak ili urednička kontrola. Cilj je izdavača predatorskih časopisa navesti znanstvenike da upravo kod njih objavljuju rezultate svojih istraživanja, a to čine agresivnim marketingom, lažnim metrikama, imitiranjem uglednih znanstvenih časopisa te jamčenjem brze objave članaka uz financijsku naknadu.

Objavljivanje radova u predatorskim časopisima može imati ozbiljne posljedice i za autore i za institucije u kojima rade pa je iznimno važno upoznati se s rizicima koje takvi časopisi predstavljaju. Ako želite doznati više o problemu predatorskih časopisa, preuzmite infografiku koju je pripremila Središnja knjižnica FER-a, a za sva dodatna pitanja obratite nam se na e-adresu ferlib@fer.hr.

Autor: Marko Tucaković
Nova usluga dostave članaka iz...

Obavještavamo vas da je Nacionalna i sveučilišna knjižnica postala dio projekta RapidILL, globalnog servisa za međuknjižničnu dostavu članaka i poglavlja iz knjiga. Ovim se projektom hrvatskoj akademskoj zajednici omogućuje dohvaćanje građe koju NSK ne posjeduje ili joj nije omogućen pristup, ali je dostupna u drugim knjižnicama diljem svijeta (uglavnom SAD-a) koje su dio RapidILL sustava, koji broji oko 500 članica. U sklopu projekta dostupni su i članci i poglavlja iz knjiga iz baza na koje Sveučilište u Zagrebu i NSK inače nemaju pretplatu.

Usluga međuknjižnične posudbe putem servisa RapidILL u potpunosti je besplatna budući da se cijeli sustav temelji na reciprocitetu i financijski je osiguran zajedničkim projektom Sveučilišta u Zagrebu i Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu kao dodatno ulaganje u kapacitete visokoškolskog sustava. Naručena poglavlja i članci dostavljaju se u pdf formatu izravno iz RapidILL sustava, a knjižnice članice sustava obvezale su se ispuniti dobiveni zahtjev u roku od 24 sata, što podrazumijeva vrijeme od ponedjeljka do petka.

Zahtjev za narudžbu digitalne građe možete poslati elektroničkom poštom na adresu Središnje knjižnice FER-a ferlib@fer.hr.

Autor: Marko Tucaković
Kratke upute za akademsko pisanje

Središnja knjižnica FER-a objavila je publikaciju Kratke upute za akademsko pisanje kao dodatan izvor literature namijenjen studentima preddiplomskog i diplomskog studija Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Akademska pismenost odnosi se na skup vještina i znanja koje se koriste za komuniciranje u akademskoj zajednici, a obuhvaćaju jezične i komunikacijske kompetencije, poznavanje različitih vrsta informacijskih izvora i načina njihova pretraživanja, informacijsku pismenost, poznavanje metodologije znanstvenog istraživanja, znanstvene retorike te njegovanje kritičkog mišljenja i znanstvene čestitosti.

PDF publikacije dostupan je u repozitoriju na stranici Izdavačka djelatnost - Online publikacije.

Autor: Branka Marijanović

Repozitorij