Računarstvo

Trajanje: 2 godine
Potrebno ECTS bodova: 120
Akademski naziv: magistar inženjer računarstva

 

Uvjeti upisa na studij:

Završen preddiplomski studij elektrotehnike i informacijske tehnologije ili računarstva na preddiplomskom studiju FER-a. Za praćenje ovog studija su u potpunosti ili djelomično dovoljni preddiplomski programi u području tehničkih znanosti, prirodoslovlja i ostalih srodnih polja s našeg i drugih sveučilišta.


Kratak opis studija:

Osnovni objekt proučavanja u računarstvu jest računalo kao univerzalni stroj za obradu informacija, kao i metode njegove primjene u drugim djelatnostima. Proučavanju računala pristupa se kroz cjelovito sagledavanje njegovih sklopovskih i programskih aspekata kao i njihovih međuzavisnosti. Računarstvo obuhvaća teoriju, metode analize i sinteze, projektiranje i konstrukciju, primjenu i djelovanje računalskih sustava. Ovaj diplomski studijski program omogućava stjecanje kompetencija za rješavanje složenih inženjerskih problema, za projektiranje složenih sustava, vođenje tima, te za istraživanje i razvoj u tri profila: