U slučaju bolesti...

Imate ispit, a shrva vas bolest? Dugotrajno ste zbog nezgode ili zdravstvenog stanja spriječeni pohađati nastavu? Nema problema, samo nam javite na vrijeme!

Kratkotrajna spriječenost

U slučaju kratkotrajne spriječenosti dovoljno je da se izravno javite nastavnicima ili asistentima na upisanim predmetima radi dogovora oko nadoknade propuštenih obveza.

U tu svrhu nije potrebno dostavljati potvrdu fakultetske liječnice već je dovoljna potvrda osobnog liječnika ili specijalista, koju ćete izravno predočiti nastavnicima ili asistentima ako je razlog spriječenosti bolest, u ostalim slučajevima potrebno je predati dokumentaciju koja potvrđuje razlog opravdanog izostanka.

 

Dugotrajna spriječenost

U slučaju da tijekom akademske godine budete spriječeni u uspješnom ispunjavanju nastavnih obveza dužni ste u roku od 30 dana od početka spriječenosti u Studentsku službu (može i mailom) predati prijavu početka spriječenosti.

Potvrdu umjesto vas može predati opunomoćena osoba (nije potrebna ovjera kod javnog bilježnika).

Nakon završetka dugotrajne spriječenosti, osobno ili mailom javite se u Studentsku službu i predajte prijavu završetka spriječenosti

Studentska služba će na temelju ove dvije obavijesti evidentirati datum početka i završetka vaše spriječenosti, što može biti osnova za zahtjev za mirovanje prava i obveza. Ako na temelju propuštenog želite zatražiti mirovanje prava i obveza, uz obrazac prijave završetka spriječenosti trebate predati i zahtjev za mirovanje prava i obveza te potvrdu fakultetske liječnice.

 

Mirovanje prava i obveza

Mirovanje prava i obveza možete zatražiti ako ste iz opravdanih razloga definiranih Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnostiStatutom Sveučilišta u Zagrebu, Pravilnikom FER-a bili spriječeni u obavljanju nastavnih obveza u kontinuiranom trajanju od 90 ili više dana iz svih upisanih predmeta. U razdoblju u kojemu je prijavljena spriječenost u obavljanju nastavnih obveza ne smijete biti aktivni na studiju. Na temelju propuštenog, a u skladu s važećim aktima, prilikom prijave završetka dugotrajne spriječenosti možete predati zahtjev za mirovanje prava i obveza. Prilikom odlučivanja o zahtjevu za mirovanje prava i obveza provjeravat će se vaša aktivnost u prijavljenom razdoblju.

U tom slučaju dužni ste prijaviti početak i kraj dugotrajne spriječenosti kako je propisano Pravilnikom FER-a. Studentska služba će na temelju ove dvije prijave evidentirati datum početka i završetka spriječenosti koji će biti temelj za razmatranje vašeg zahtjeva za mirovanje prava i obveza.

Zahtjev za mirovanje prava i obveza predajete po završetku opravdanog razloga koji je temelj za podnošenje zahtjeva za mirovanje prava i obveza, a najkasnije 30 dana po završetku dugotrajne spriječenosti i najmanje 15 dana prije završetka akademske godine. Pozitivnim rješenjem zahtjeva odobrava se mirovanje prava i obveza u trajanju od  jedne akademske godine pri čemu se vrijeme mirovanja ne računa u vrijeme trajanja studija.

Odobreno pravo na mirovanje prava i obveza ostvarujete do kraja akademske godine za koju je odobreno. Nakon odobrenog mirovanja prava i obveza možete samo polagati ispite ako ste za polaganje tih ispita ispunili uvjete. Predmete koje ste upisali, a niste položili zbog dugotrajne spriječenosti prouzročene opravdanim okolnostima na temelju kojih je odobreno mirovanje prava i obveza, neće se računati u ukupan broj upisa predmeta. Godina u kojoj je odobreno mirovanje ne računa se kao aktivna godina. U godini mirovanja prava i obveza nemate obvezu plaćanja participacije u troškovima studija. 

Ako ste tijekom ove akademske godine bili dugotrajno spriječeni u obavljanju nastavnih obveza i prijavili ste početak spriječenosti, prilikom prijave kraja dugotrajne spriječenosti, a pod uvjetom da zadovoljavate gore navedene uvjete, možete predati zahtjev da vam se tekuća akademska godina stavi u mirovanje. Pisani zahtjev za mirovanje prava i obveza student podnosite po završetku opravdanog razloga koji je temelj za podnošenje zahtjeva za mirovanje prava i obveza, a najkasnije 30 dana po završetku dugotrajne spriječenosti i najmanje 15 dana prije završetka akademske godine.

Mirovanje prava i obveza potrebno je regulirati prije upisa sljedeće akademske godine, a web prijavu za upis godine obavezno zaključati u za to predviđenom roku. Nije potrebno čekati rješenje zahtjeva i provedbu mirovanja u ISVU!!!

Mirovanje prava i obveza i studentska prava 

Nakon odobrenog i provedenog mirovanja prava i obveza, u toj akademskoj godini momentalno gubite sva studentska prava osim pravo na zdravstveno osiguranje.