Strukovne udruge

Naši studenti mogu se za vrijeme ili nakon studija učlaniti u neku od brojnih strukovnih udruga koje okupljaju profesionalce iz područja elektrotehnike, informacijskih tehnologija ili računarstva.

 

IEEE

IEEE je vodeća svjetska strukovna udruga koja ima za cilj poticanje tehnoloških inovacija i izvrsnosti za dobrobit čovječanstva. Ima oko 400.000 članova u više od 160 zemalja, od kojih je oko 700 u Hrvatskoj.

 

AMAC FER

ETF ili FER završilo je preko 25 tisuća studenata. Bivše studente okuplja udruga AMAC-Alumni FER, osnovana 2000. godine,  kao  astavak Zajednice diplomiranih inženjera ETF-a (osnovana 4. lipnja 1992. godine).

 

 

MIPRO

Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku (MIPRO) 

 

Hrvatski ogranak CIGRÉ

Djelovanje Međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave (CIGRÉ) obuhvaća problematiku elektroenergetskih sustava i njihovih komponenata.

 

 

HATZ

Akademija tehničkih znanosti Hrvatske je znanstvena organizacija odabranih istaknutih znanstvenika s područja tehničkih i biotehničkih znanosti koja se bavi promicanjem tehničkih znanosti, okupljanjem i poticanjem suradnje znanstvenika različitih tehničkih, biotehničkih i drugih područja zbog podupiranja djelotvornoga znanstvenog i gospodarskog razvitka Hrvatske bez namjere stjecanja dobiti.

 

Hrvatski informatički zbor

Hrvatski informatički zbor je krovna neovisna strukovna asocijacija institucija i pojedinaca zainteresiranih za razvitak, promidžbu i unapređenje primjene informacijskih i komunikacijskih tehnologija u Republici Hrvatskoj. Članica je CEPIS-a, IFIP-a i IT-Stara, te nacionalni nositelj licencije za programe ECDL i EUCIP.

 

 

HrOpen

Cilj Hrvatske udruge za otvorene sustave i Internet je promicanje i poticanje razvitka otvorenih računarskih sustava i Interneta u Republici Hrvatskoj. HrOpen nije usmjeren samo prema vrhunskim tehnologijama, otvoreni sustavi podrazumijevaju otvorene računalne sustave, ali i otvorene ljude koji se njima koriste. 

 

Hrvatsko nuklearno društvo

Hrvatsko nuklearno društvo ima za cilj unapređivanje znanja i postupaka na području mirnodopske primjene nuklearnih znanosti, tehnologije i odgovarajuće sigurnosne kulture, te upoznavanje javnosti s potrebom i posebnostima korištenja nuklearne tehnologije.

 

 

CROMBES - Hrvatsko društvo za medicinsku i biološku tehniku

Stručne aktivnosti Hrvatskog društva za medicinsku i biološku tehniku obuhvaćaju kontinuiranu edukaciju, savjetovanje i pružanje potpore pri nabavi opreme i normizaciji u području biomedicinskog inženjerstva.

Hrvatsko mjeriteljsko društvo

Mjeriteljstvo obuhvaća sve teorijske i praktične aspekte mjerenja bez obzira na njihovu mjernu nesigurnost i područje primjene.

 

 

Audio Engineering Society - Hrvatska sekcija

Strukovna udruga okuplja osobe koje se profesionalno bave poslovima iz područja audiotehnike i srodnih struka. Udruga je član međunarodnog društva Audio Engineering Society, Inc. (AES), sa sjedištem u New Yorku, SAD.

KoREMA

Hrvatsko društvo za komunikacije, računarstvo, elektroniku, mjerenja i automatiku