FER-ov online katalog

prijavljeni korisnici   |   javni pristup

 

Za korištenje svih funkcija kataloga korisnik treba biti prethodno prijavljen (logiran) na web FER-a (sustav Quilt CMS), te nakon toga kliknuti na gornju poveznicu.

Logiranim korisnicima omogućeno je:

  • uvid u trenutna i prijašnja zaduženja
  • rezerviranje građe i uvid u status rezervacije
  • izrada i čuvanje popisa zanimljivih naslova
  • tagiranje zapisa o knjigama
  • pisanje komentara ili osvrta uz pojedini naslov
  • predlaganje naslova za nabavu

Kako pogledati popis trenutnih zaduženja?

Klikom na svoje ime u gornjem desnom uglu stranice. Tako svaki korisnik dolazi na svoju osobnu stranicu.

Kako rezervirati knjigu?

Knjigu korisnik može rezervirati klikom na poveznicu "Rezerviraj" na stranici s rezultatima pretraživanja ili na stranici s detaljnim prikazom knjige.

Popis knjiga koje je korisnik rezervirao zajedno s informacijom o statusu rezervacije mogu se vidjeti na korisnikovoj osobnoj stranici.

NAPOMENA: Rezervirati se mogu samo primjerci publikacija koji se nalaze u Središnjoj knjižnici.

Što je "Popis" i kako se koristi?

Unutar kataloga moguće je izraditi popise zanimljivih naslova. Popisi mogu biti javni i privatni. Javne popise vide svi korisnici kataloga (prijavljeni i neprijavljeni), a svoje privatne popise vidi samo korisnik koji ih je izradio. Knjiga se dodaje na popis klikom na poveznicu "Dodaj na popis". Moguće je u popis dodati više knjiga odjednom tako da se na stranici s rezultatima pretraživanja označe zanimljivi naslovi nakon čega se na padajućem izborniku "Dodaj u" odabere odgovarajući popis (ako popis postoji) ili opcija "Novi popis" ako se želi izraditi novi popis.

Popisi se čuvaju trajno u katalogu, odnosno sve dok ih korisnik ne obriše. Privatne popise može uređivati i brisati samo korisnik koji ih je izradio, a javene popise može uređivati i brisati bilo koji korisnik.

Stranici s popisima moguće je pristupiti putem osobne stranice ili odabirom odgovarajue poveznice nakon pritiska mišem na opciju "Popisi".

Naslove s popisa moguće je poslati elektroničkom poštom ili preuzeti u formatu prikladnom za unos u program za rukovanje bibliografskim referencama.

Što je "Privremena polica" i kako se koristi?

Zanimljive naslove pronađene pretraživanjem kataloga moguće je dodati na privremenu policu na kojoj će ti naslovi ostati sve dok se korisnik ne odjavi iz kataloga.

Naslove odložene na privremenu policu moguće je poslati elektroničkom poštom ili preuzeti u formatu prikladnom za unos u program za rukovanje bibliografskim referencama.

Ukoliko korisnik želi trajno zabilježiti zanimljive naslove treba ih dodati na popis.

Dodavanje oznaka uz naslove

Naslove je moguće označiti meta oznakama (tagovima) što omogućava jednostavnije pronalaženje zanimljivih naslova.

Pisanje komentara ili osvrta uz pojedini naslov

Korisnici mogu unositi dodatne informacije o naslovima pronađenim u katalogu uz pomoć opcije "Komentari" na detaljnom prikazu zapisa o naslovu.

Dodane informacije vidljive su svim korisnicima kataloga.