Studijski program Elektrotehnika i informacijska tehnologija

Trajanje: 2 godine
Potrebno ECTS bodova: 120
Akademski naziv: magistar inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije
Titula: mag. ing. el. techn. inf.

Uvjeti upisa na studij:

Završen preddiplomski studij elektrotehnike i informacijske tehnologije ili računarstva na preddiplomskom studiju FER-a. Za praćenje ovog studija su u potpunosti ili djelomično dovoljni preddiplomski programi u području tehničkih znanosti, prirodoslovlja i ostalih srodnih polja s našeg i drugih sveučilišta.

Kratak opis studija:

Elektrotehnika izučava primjenu fizikalnih zakona o elektromagnetskim fenomenima pri razvoju proizvoda i usluga koji služe dobrobiti čovječanstva. Informacijska tehnologija, koja uključuje računala, računalne mreže i komunikacijske sustave, kao i tehnologiju za osjet, obradu, pohranu i prikaz informacije, danas ima bitni utjecaj na elektrotehniku, pa ne postoji djelatnost unutar elektrotehnike koja nije isprepletena s informacijskom tehnologijom. Stoga su ta dva područja udružena u diplomski studijski program Elektrotehnike i informacijske tehnologije.

Diplomski studijski program Elektrotehnika i informacijska tehnologija omogućava stjecanje kompetencija za rješavanje složenih inženjerskih problema, za projektiranje složenih sustava, vođenje tima, te za istraživanje i razvoj u pet profila: