Savjeti za oblikovanje studentskih radova

Neovisno o zadanoj temi koju obrađuju, određene kategorije tehničkih dokumenata kao što su seminarski rad, završni rad, diplomski rad, magistarski rad pa i doktorska disertacija, kao i znanstveni radovi koji se objavljuju na konferencijama i u časopisima uvijek imaju vrlo sličnu strukturu.

Tekst "Savjeti za oblikovanje studentskih radova", dobavljiv iz desnog stupca, namijenjen je prvenstveno studentima preddiplomskog i diplomskog studija Fakulteta elektrotehnike i računarstva, jer je i nastao na temelju iskustava skupljenih kroz godine mentorskog rada i iskustva, kako osobnih, tako i onih zajedničkih, rado i manje-rado prepričavanih “FER-ovskih legendi”. Zato se dokument, govoreći o studentskim radovima, uglavnom referencira na “diplomski rad” ili “završni rad”. Naravno, veselit će nas ako se pokaže korisnim i drugima.

Motivacija je, dakle, krenula od studenata. Za mnoge je taj diplomski (ili završni) rad prvi “ozbiljni” tehnički dokument te veličine koji moraju napisati samostalno i “od nule”. Susrevši se s time, ispada iznenađujuće koliko vremena i truda pisanje zahtijeva te koliko je ponekad teško sadržaj rada, i onda kad je sam zadatak već uspješno riješen, smisleno i logičkim redoslijedom složiti u cjelinu.

Cilj je ovog dokumenta olakšati studentima taj posao, s jednostavnim i – nadamo se – lako primjenjivim savjetima o organizaciji sadržaja koji čini pisani rad, kao i nekim najčešćim pogreškama koje treba izbjegavati. Na kraju su se tu uvukli i neki savjeti o vremenskom planiranju aktivnosti vezanih uz pisanje, bilo bi lijepo vidjeti i njihovu primjenu u praksi.

Ovaj dokument nije zamjena za komunikaciju s mentorom, niti za upute i pravila koja objavljuje Fakultet.

Savjeti za oblikovanje studentskih radova

prof. dr. sc.
Maja Matijašević

(2017.)