Izdavačka djelatnost

Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu ima dugogodišnju tradiciju izdavanja nastavne, stručne, istraživačke i  znanstveno-nastavne literature koja se koristi u znanstveno-nastavnom i istraživačkom procesu na sveučilišnim prijediplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima, a objavljuje se kao sveučilišni i fakultetski udžbenik, monografija, skripta, priručnik, zbornik radova, časopis, izvješće s konferencija, kongresa i simpozija u organizaciji Fakulteta i kao druga dopunska literatura.

 

 

Izdavačka djelatnost Fakulteta regulirana je Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti FER-a, a za poslove izdavačke djelatnosti zaduženo je Knjižnično povjerenstvo Fakulteta.

Izdavačka djelatnost FER-a rezultat je znanstvenoga i  stručnoga rada njegovih djelatnika te doprinosi razvitku i promicanju nastavnih, znanstvenih i drugih djelatnosti Fakulteta.