Online izdanja

FER-ova online izdanja obuhvaćaju fakultetska izdanja čija je tematika povezana s elektrotehnikom i računarstvom, a namijenjena su široj akademsko zajednici iz područja tehničkih znanosti.

Kratke upute za akademsko pisanje

Središnja knjižnica FER-a, Zagreb, 2022.

Publikaciju Kratke upute za akademsko pisanje Središnja knjižnica FER-a objavila je kao dodatan izvor literature namijenjen studentima predddiplomskog i diplomskog studija Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Akademska pismenost odnosi se na skup vještina i znanja koje se koriste za komuniciranje u akademskoj zajednici, a obuhvaćaju jezične i komunikacijske kompetencije, poznavanje različitih vrsta informacijskih izvora i načina njihova pretraživanja, informacijsku pismenost, poznavanje metodologije znanstvenog istraživanja, znanstvene retorike te njegovanje kritičkog mišljenja i znanstvene čestitosti.

Pdf publikacije dostupan je u Repozitoriju.


Repozitorij