Elektrijada

Elektrijada je popularni naziv za susrete studenata elektrotehničkih fakulteta i viših škola koji su počeli Jugoslaviji na inicijativu studenata iz Zagreba, Beograda i Ljubljane. Održavale su se svake godine, a sadržaj aktivnosti se neprestano povećavao. Zbog raznolikosti sadržaja Elektrijada se u mnogočemu razlikovala od sličnih studentskih natjecanja iz drugih područja.

Studenti ETF-a su u kontinuitetu sudjelovali na Elektrijadi od 1960. do 1991. godine (propustili su samo 19. Elektrijadu u Umagu kad su sredstva za sudjelovanje uplatili u fond za pomoć zbog katastrofalnog potresa u Crnoj Gori). Prekid sudjelovanja naših studenata nastupio je zbog ratnih događanja i Domovinskog rata.

Nakon stanke od 20-ak godina FER se ponovno vratio na Elektrijadu 2010. godine. Te godine je u Čanju u Crnoj Gori održana jubilarna 50. Elektrijada na kojoj je FER predstavljalo oko 150 studenata, profesora i asistenata.

Elektrijada danas

Elektrijada je danas međunarodno sveučilišno natjecanje studenata elektrotehničkih fakulteta na kojem se uspješno natječu europski studenti. Svake godine na natjecanju sudjeluje više od 1000 studenata iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Poljske, Češke, Slovačke, Bugarske, Srbije, Rumunjske, Makedonije i Crne Gore.

Izniman broj studenta elektrotehnike čini ovo natjecanje najvećim takve vrste u Europi. Studenti se na Elektrijadi natječu u znanju i sportu, ekipno i pojedinačno za što bolji ukupni plasman svojih fakulteta.

Cilj Elektrijade je kroz natjecanja u znanstvenim disciplinama istaknuti najbolje buduće inženjere, te kroz sportska natjecanja popularizirati sveučilišni sport, potaknuti druženje i razmjenu iskustava među studentima. Dobro organiziran program Elektrijade, uz atraktivnu turističku lokaciju i mnoštvo studenata, svima jamči dobar provod i nezaboravne trenutke.

FER je propustio Elektrijadu 2011. godine koja se održala na Kopaoniku u Srbiji. FER je sudjelovao na svim ostalim Elekrijadama i postigao zapažene rezultate:

  • Elektrijada 2012. godine održala se u Kranevu, Bugarska od 18. do 23. svibnja. FER je predstavljalo 124 studenta i djelatnika, osvojili smo 2. mjesto u znanju, 1. mjesto u sportu i 2. mjesto ukupno.
  • Elektrijada 2013. godine održala se u Mađarskoj (Siofok) od 23. do 28. svibnja. FER je predstavljao 171 student i djelatnik, osvojili smo 1. mjesto u znanju, 1. mjesto u sportu i 1. mjesto ukupno.
  • Elektrijada 2014. godine održala se ponovo u Mađarskoj (Siofok) od 7. do 12. svibnja. FER je predstavljen sa 215 studenata i djelatnika, osvojili smo 2. mjesto u znanju, 1. mjesto u sportu i 1. mjesto ukupno.
  • Elektrijada 2015. godine održala se u Bečićima u Crnoj gori od 19. do 24. svibnja. FER je predstavljen sa 259 studenata i djelatnika, osvojili smo 3. mjesto u znanju, 1. mjesto u sportu i 1. mjesto ukupno. Naglasimo da je sudjelovalo dvadeset fakulteta od čega čak 7 iz Hrvatske.
  • Elektrijada 2016. godine održala se u Riminiju (Italija) od 12. do 17. svibnja. U konkurenciji više od 1800 studenta s dvadeset elektrotehničkih fakulteta iz regije (sedam iz Hrvatske) FER je osvojio 2. mjesto u znanju, 1. mjesto u sportu i 2. mjesto ukupno.

Brojni dodatni sadržaji koje FER organizira na Elektrijadama kao što su kviz općeg znanja, plesne radionice, natjecanja u veslanju, KSET-ove karaoke, itd. pokazali su da FER svojim angažmanom doprinosi kvalitetnijem sadržaju same Elektrijade. FER na Elektrijadama prednjači po broju sudionika, a svojim angažmanom oko motivacije drugih fakulteta iz Hrvatske da sudjeluju na Elektrijadi doveo je do toga da Elektrijada danas ima najviše sudionika upravo iz Hrvatske.

Elektrijada