Pravopisni savjeti

Nastavnici na FER-u gotovo svakodnevno suočeni su sa seminarskim, završnim, diplomskim, magistarskim ili doktorskim radovima. Prvi korak u većini je slučajeva ispravljanje pravopisnih pogrešaka i tipfelera, a onda i lektoriranje. To baš i nije posao koji bi trebao obavljati nastavnik, zar ne?

Cilj je "Pravopisnih savjeta za izradu studentskih radova", dostupnih u desnom stupcu,  ukazati na najčešće pogreške do kojih dolazi prilikom pisanja studentskih radova.

Tekst je pisan neformalno - u smislu formalnosti nemojte ga uzimati za ozbiljno (dočim ozbiljno shvatite pravopisne savjete!).

Ovo nije pregled pravopisa i gramatike hrvatskog jezika. Ovdje nema teoretiziranja o jotaciji, sibilarizaciji, palatalizaciji, jednačenju po zvučnosti ili mjestu tvorbe. Sve je objašnjeno primjerima.

Dodatno, kao izvore preporučamo:

Pravopisni savjeti za izradu studentskih radova

izv. prof. dr. sc.
Gordan Gledec

2010.