Usluge knjižnice

Posudba građe

Studentima se knjige posuđuju na rok od 60 dana, uz mogućnost produženja. Za izgubljenu publikaciju student je dužan kupiti istu, ili neki drugi naslov u dogovoru sa knjižničarom. Na kraju svake akademske godine student je dužan vratiti posuđenu literaturu. Nije dopušteno iznošenje magistarskih i doktorskih radova na posudbu izvan prostorija knjižnice. Referentna zbirka (enciklopedije, rječnici i priručnici) posuđuju se isključivo za rad u čitaonici. Časopisi se posuđuju za rad u čitaonici. Knjižnica FER-a vrši uslugu međuknjižnične posudbe, tj. za Vas posuđuje knjige i časopise iz ostalih knjižnica u Hrvatskoj i svijetu. Međuknjižnična posudba iz knjižnica u Hrvatskoj je besplatna, dok se posudba iz inozemnih knjižnica naplaćuje.

Rezerviranje

Traženi naslovi, za koje je prilikom pretraživanja vidljivo da su posuđeni, mogu se rezervirati putem računala. Potrebno je logirati se na stranicu FER-a, otvoriti stranicu knjižnice, te pronaći željeni naslov u katalogu. Kliknite na "primjerci naslova", "rezervacije", te "potvrda rezervacije". Poruku o pristigloj knjizi primit ćete putem maila.

Informacijske usluge

Informacijske usluge koje za Vas obavljaju djelatnici knjižnice uključuju:

  • pretraživanje kataloga knjižnice FER-a te kataloga ostalih knjižnica u Hrvatskoj i svijetu,
  • pretraživanje online baza podataka i izvora na Internetu,
  • provjera citiranosti određenih članaka i časopisa te njihovih Impact Factora 

 

Međuknjižnična posudba

Usluga međuknjižnične posudbe namijenjena je korisnicima kojima je potrebna građa (knjige i fotokopije) iz drugih knjižnica u zemlji i inozemstvu. 

Uslugu međuknjižnične posudbe mogu koristiti izravno svi korisnici Knjižnice FER-a, a ostali neizravno posredstvom knjižnica čiji su članovi.

Narudžbu za posudbu korisnik ispunjava putem elektroničke pošte na email adresu knjižnice. 

Rok korištenja građe iz inozemnih knjižnica je 2 tjedna, a iz NSK 3 tjedna. Posuđene knjige u pravilu se koriste u prostorima Knjižnice, dok kopije članaka ostaju u trajnom vlasništvu korisnika.

Knjižnica posrednica koja je djelo posudila, jamči i odgovara za povrat posuđene građe. Korisnik građu smije koristiti isključivo za potrebe osobnog rada i privatno korištenje u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima (Narodne novine 167(2003), čl. 82.)

 

Bibliometrija

Bibliometrija je metoda kojom se kvantitativno proučavaju skupovi bibliografskih zapisa ljudskog stvaralaštva. U prvom redu služi za ocjenjivanje rezultata znanstvenog rada a među kriterije kojima se prosuđuju rezultati znanstvenog rada uvrstili su se i tzv. bibliometrijski pokazatelji, poput broja radova objavljenih u međunarodnim znanstvenim časopisima, zastupljenosti radova u međunarodnim indeksnim publikacijama te podataka o citiranosti radova.

Korisnik može od Knjižnice zatražiti potvrdu koja sadržava:

  • broj objavljenih radova u časopisima koji su indeksirani u online bazama podataka (Web of Science, Scopus i Current Contents),
  • podatak o citiranosti radova objavljenih u online bazama podataka (Web of Science i Scopus),
  • podatak o faktoru odjeka pojedinog časopisa za određenu godinu.

Korisnik zahtjev može predati osobno ili na navedene kontakte. Mole se korisnici da prilikom podnošenja zahtjeva prilože popis svih objavljenih radova.