Poslijediplomski specijalistički studij

Informacijski paket ECTS-a
za akademsku godinu ...
Poslijediplomski specijalistički studij


Nakladnik
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Unska 3, HR-10000 Zagreb
www.fer.unizg.hr

Za nakladnika
Prof. dr. sc. Vedran Bilas,
dekan

Urednik
Prof. dr. sc. Gordan Ježić,
predsjednik Odbora za cjeloživotno učenje

Dizajn i priprema za tisak
Dr. sc. Vlatka Tomić
Mr. sc. Siniša Tomić

Lektura i prijevodi zajedničkih elemenata
Prof. dr. sc. Nina Skorin-Kapov
Izv. prof. dr. sc. Jan Šnajder

Fotografije
Goran Baotić, univ. bacc. ing. comp.
Prof. dr. sc. Gordan Gledec
Doc. dr. sc. Ana Sović
Osobne zbirke djelatnika

Autori tekstova
Nositelji predmeta

ISSN: 2718-4374
UDK: 378.4


Publikacije