Nejednakosti i primjene

Mjesto i vrijeme održavanja: srijedom u 18:00, dvorana D-102, FER, Unska 3.

Voditelji seminara: 

  • prof. dr. sc. Andrea Aglić Aljinović (mail)
  • prof. dr. sc. Milica Klaričić Bakula (mail)
  • prof. dr. sc. Mario Krnić (mail)
  • prof. dr. sc. Sanja Varošanec (mail)
  • prof. dr. sc. Ana Vukelić (mail)

Tajnica seminara: doc.dr.sc. Lenka Mihoković (mail)

Ukoliko se želite pridružiti radu seminara, dobivati obavijesti mailom ili održati predavanje na seminaru, slobodno kontaktirajte tajnicu seminara.

Za podružnicu u Splitu upućujemo vas na web stranicu: Nejednakosti i primjene u Splitu.


Obavijesti

2022-2023

06.12.2022. Slavica Ivelić Bradanović 
    Nova poboljšanja Shermanove nejednakosti


2021-2022

29.09.2022. Milica Klaričić Bakula
    Karakterizacije segmenta i preslikavanja koja čuvaju konveksnost

22.09.2022. Maja Andrić
    Neke nejednakosti za (h,g;m)-konveksne funkcije

22.09.2022. Ksenija Smoljak Kalamir
    Nove nejednakosti Hermite-Hadamardovog tipa

14.09.2022. Mirna Rodić
    Neke generalizacije nejednakosti Jensenovog tipa s primjenama

07.09.2022. Sanja Varošanec
    Donja ograda Jensenovog funkcionala

31.08.2022. Marija Bošnjak     Nejednakosti Jensenovog tipa, Montgomeryjev identitet i konveksnost višeg reda

13.07.2022. Lenka Mihoković
    Iterativne Arhimedove sredine

06.07.2022. Tomislav Burić
    Asimptotska analiza iterativnih Gaussovih sredina

29.06.2022. Sanja Varošanec
    Profinjenja Youngove nejednakosti

06.10.2021. Mario Krnić
    Ocjene za kutnu udaljenost i karakterizacije unitarnih prostora


2020-2021

29.09.2021. Andrea Aglić Aljinović
    Nejednakosti trokuta, Hölderova i Ostrowskog za integralni shift q-operator

24.09.2021. Sanja Kovač
    Primjena nejednakosti tipa Ostrowski - Grüss

22.09.2021. Lenka Mihoković
    Simetrije na skupu sredina

15.09.2021. Marina Bershadsky
    Problems of the Theory of Functional Differential Equations Around Mathematical Modelling in Medicine 

10.09.2021. Milica Klaričić Bakula
    O m-konveksnim skupovima

08.09.2021. Sanja Varošanec
    M_{\varphi}M_{\psi}- konveksnost i teoremi separacije

03.09.2021. Ksenija Smoljak Kalamir
    Poopćenja q-Steffensenove nejednakosti

01.09.2021. Božidar Ivanković 
    Optimalne aproksimacije elipsoidom u teoriji kontrole

24.02.2021. Jurica Perić
    Profinjenja diskretne Jensenove i Lah-Ribaričeve nejednakosti i primjene


2019-2020

Originalni radovi

Milica Klaričić Bakula: Čebiševljeva nejednakost za skalarni produkt I

Milica Klaričić Bakula: Čebiševljeva nejednakost za skalarni produkt II

Jurica Perić: Novo profinjenje integralne Jensenove nejednakosti i Lah-Ribaričeve nejednakosti

Maja Andrić: O (h, g; m)-konveksnosti

Sanja Varošanec: Profinjenja kontinuiranih oblika Holderove, Minkowskijeve i s njima povezanih nejednakosti

Sanja Trputić-Spužević: Grussov tip nejednakosti za Lw(Ω, A, µ) prostore

Mihaela Ribičić Penava: Nejednakosti tipa Ostrowskog i Hermiteovi polinomi

Radovi iz literature

Sanja Varošanec: Profinjenja Holderove nejednakosti


2018-2019

Originalni radovi

Ivan Perić: Nužni i dovoljni uvjeti za Hadamardove čuvatelje pozitivnosti matrica (entrywise positivity preservers) u fiksnoj dimenziji

Jadranka Mičić Hot: Nejednakost Jensenovog tipa za operatorske superkvadratne funkcije

Sanja Varošanec: Gauss-Polyine nejednakosti u terminima funkcionala

Julije Jakšetić: Metode generiranja potpuno monotonih funkcija

Jurica Perić: Profinjenje integralne Jensenove nejednakosti i Lah-Ribaričeve nejednakosti I

Jurica Perić: Profinjenje integralne Jensenove nejednakosti i Lah-Ribaričeve nejednakosti II

Radovi iz literature

Sanja Varošanec: Hardyjeva i Gehringova nejednakost

Milica Klaričić Bakula: Hermite Hadamardove nejednakosti za poopćene konveksne funkcije

Gosti seminara

Živorad Tomovski: Nove generalizacije Matijeovih redova i primjene


2017-2018

Originalni radovi

Neven Elezović: Poopćenja i profinjenja nejednakosti Becker-Starkovog i Stečkinovog tipa za tangens funkciju

Ivan Perić: Pozitivna semidefinitnost, totalna pozitivnost i n-eksponencijalna konveksnost

Dora Pokaz: Poopćenje Csiszarove f-divergencije za Lipschitzove funkcije

Ivan Perić: Konstrukcija procijepau klasama n-eksponencijalno konveksnih funkcija i klasama n-totalno pozitivnih jezgri korištenjem Khare-Tao tehnike čuvatelja pozitivnosti

Milica Klaričić Bakula: Jensen-Steffensenova nejednakost za jako konveksne funkcije

Radovi iz literature

Sanja Varošanec: Intervalna analiza

Sanja Varošanec: Ostrowskijeva nejednakost za intervalne funkcije

Ilko Brnetić: Nejednakosti na učeničkim matematičkim natjecanjima


2016-2017

Originalni radovi

Rozarija Mikić: Profinjenja i generalizacije Jensenove i Edmundson-Lah-Ribaričeve nejednakosti

Jurica Perić: Novo poboljšanje konverzne Jensenove nejednakosti

Ivan Perić: Neke primjene Bradyjeve varijante Popoviciuovog teorema

Ana Barbir: Poopćenja i profinjenja nejednakosti Opialova tipa

Mario Krnić: Poboljšane nejednakosti Jensenovog tipa pomoću linearne interpolacije i primjene

Božidar Ivanković: Linearne matrične nejednakosti

Mihaela Ribičić Penava: Nejednakosti Grussovog tipa i kvadraturne formule

Rozarija Mikić: Obratne Edmundson-Lah-Ribaričeve nejednakosti i srodni rezultati

Jadranka Mičić Hot: Konverzije Jensenove operatorske nejednakosti za jednu familiju nekonveksnih funkcija

Slavica Ivelić: Poopćenja Shermanove nejednakosti I

Radovi iz literature

Andrea Aglić Aljinović: Mantelov i Turanov teorem

Andrea Aglić Aljinović: Turanov teorem, poopćenja i primjene

Gosti seminara

Kazimirez Nikodem: Functions generating Schur-convex sums.


2015-2016

31.05.16. Dragana Jankov Masirevic: Sumacije Neumannovih redova prvog i drugog tipa

24.05.16. Sadia Khalid (Pakistan): Refinements of Favard-Berwald type inequalities via Fink identity and related results

10.05.16. Mihaela Ribičić Penava: Nejednakosti tipa Ostrowskog

04.05.16. Kazimierz Nikodem (Poljska): Strongly convex set-valued maps (Split)

03.05.16. Tomislav Burić: Poboljšanja asimptotskih formula Stirlingovog tipa za faktorijelnu funkciju

27.04.16. Jurica Perić: Profinjenje konverzne Minkowskijeve nejednakosti i primjena na mjesovite sredine (Split)

20.04.16. Jurica Perić: Profinjenje konverzne Beckenbachove i Minkowskijeve nejednakosti

19.04.16. Gorana Aras-Gazić: Generalizacija Jensenove nejednakosti preko Eulerovog identiteta i srodni rezultati

13.04.16. Jurica Perić: Profinjenje konverzne Holderove i Minkowskijeve nejednakosti (Split)

12.04.16. Sanja Varošanec: Opće linearne nejednakosti

06.04.16. Milica Klaričić Bakula: Konverzna Jensenova nejednakost za jako konveksne funkcije (Split)

05.04.16. Sanja Varošanec: Nužni i dovoljni uvjeti pozitivnosti suma

30.03.16. Živorad Tomovski: Neke familije Matijeovih redova, Hurwitz-Lerch Zeta funkcije i odgovarajuće vjerojatnosne distribucije

15.03.16. Mirna Rodić: Levinsonov tip generalizacije Jensenove nejednakosti i njene konverzije za realnu Stieltjesovu mjeru

01.03.16. Gorana Aras-Gazić: Interpolacijski polinomi i izvedene nejednakosti za konveksne funkcije višeg reda (obrana doktorske disertacije)

20.10.15. Sanja Varošanec: Ocjene Čebiševljevog funkcionala


2014-2015

Originalni radovi

Sanja Varošanec: Nejednakosti za razlomljene integrale u kontekstu teorije o linearnim funkcionalima

Lenka Mihoković: Asimptotski razvoj integralnih sredina i primjene na specijalne funkcije

Neven Elezović: Ocjene psi funkcije i harmonijskih brojeva

Julije Jakšetić: Eksponencijalna konveksnost inducirana Steffensenovom nejednakošć u i pozitivnim mjerama

Mervan Pašić: Dokaz prostorne ne-monotonosti vjerojatnosne gustoće čestica u Bose-Einstein kondenzatima pomoću diferencijalnih nejednakosti

Jurica Perić: Generalizacija profinjenja operatorske Jensenove nejednakosti uz uvjet na spektre

Sanja Varošanec:  Grussova nejednakost za dva funkcionala

Tomislav Burić: Asimptotski razvoji i usporedbe iterativnih sredina

Mario Krnić: Superaditivnost Levinsonovog funkcionala i primjene

Gorana Aras-Gazić: Interpolacijski polinomi i izvedene nejednakosti za konveksne funkcije višeg reda

Gosti seminara

Živorad Tomovski: Complete monotonicity of the Mittag-Leffler functions; Hilfer-Prabhakar derivatives and applications

Kazimirez Nikodem: Strong convexity and separation theorems


2013-2014

Originalni radovi

Sanja Varošanec: Svojstva funkcionala generiranih nejednakostima

Anamarija Perušić: Poopćenje Steffensenove nejednakosti pomoću težinskog Montgomeryjevog identiteta

Anamarija Perušić: Poopćenje Steffensenove nejednakosti pomoću Finkovog identiteta

Anamarija Perušić: Poopćenje Steffensenove nejednakosti pomoću Taylorove formule

Anamrija Perušić: Poopćenja Steffensenove nejednakosti

Mate Kosor: Projekcija stošca zadanog relaksiranim obratom CBS nejednakosti 

Lenka Vukšić: Asimptotski razvoji i nejednakosti za Seiffertove sredine

Marjan Praljak: Nejednakosti Levinsonovog tipa I

Marjan Praljak: Nejednakosti Levinsonovog tipa II

Predrag Vuković: Diskretne i poludiskretne nejednakosti Hilbertovog tipa

Jurica Perić: Profinjenje Jessen-Mercerove nejednakosti i generalizacija za konveksne ljuske u Rk

Mario Krnić: Profinjenja slabo majorizirajućih relacija za Jensenovu nejednakost I

Mario Krnić: Profinjenja slabo majorizirajućih relacija za Jensenovu nejednakost II

Ana Barbir: O nejednakostima Opialova tipa: verzija Willetta, Godunove-Levina i Rozanove

Jurica Perić: Profinjenje konverzije operatorske Jensenove nejednakosti

Ana Barbir: O nejednakostima Opialova tipa: poboljšanja i proširenja nejednakosti Willetta, Godunove-Levina i Rozanove


2012-2013

Originalni radovi

Jurica Perić: Nova metoda poboljšavanja klasičnih nejednakosti

Ana Barbir: Profinjenja rezultata vezanih za Jessenov funkcional I

Ana Barbir: Profinjenja rezultata vezanih za Jessenov funkcional II

Sanja Spužević: Grussov tip nejednakosti za težinske Lp prostore i primjene I

Sanja Spužević: Grussov tip nejednakosti za teˇzinske Lp prostore i primjene II

Anamarija Perušić: Mercer i Wu-Srivastava generalizacije Steffensenove nejednakosti

Gorana Aras-Gazić: Generalizacija Jensenove nejednakosti preko Lidstone-ovih polinoma i srodni rezultati I

Gorana Aras-Gazić: Generalizacija Jensenove nejednakosti preko Lidstone-ovih polinoma i srodni rezultati II

Lenka Vukšić: Nejednakosti i asimptotski razvoji za Wallisov niz

Neven Elezović: Asimptotske nejednakosti za sredine

Neven Elezović: Asimptotski razvoji integralnih sredina

Lenka Vukšić: Asimptotski razvoji i nejednakosti za klasične sredine

Lenka Vukšić: Asimptotski razvoji i nejednakosti za parametarske sredine

Neven Elezović: Asimptotske nejednakosti i usporedbe klasičnih sredina

Anamarija Perušić: Poopćenja Steffensenove nejednakosti

Sanja Spužević: Identiteti Soninova tipa i primjene

Josipa Barić: Osnove time scale računa


2011-2012

Originalni radovi

Jurica Perić: Profinjenje operatorske Jensenove nejednakosti uz uvjet na spektre

Neda Lovričević: Neka svojstva Jensen-Steffensenovog i Jensen-Mercerovog funkcionala

Dragana Jankov: Predstavljanje funkcionalnih redova hipergeometrijskog i Bessleovog tipa integralom

Ksenija Smoljak: Poopćenja i profinjenja Steffensenove nejednakosti

Sanja Varošanec: O Jansenovoj i inim konstantama u Banachovim prostorima s aspolutnom normom

Rozarija Jakšić: Nove konverzije Jensenove i Lah-Ribaričeve nejednakosti I, II

Ksenija Smoljak: Sredine Stolarsky tipa vezane uz generalizacije Steffensenove i Gaussove nejednakosti

Kristina Krulić Himmelreich: O profinjenjima nejednakosti G. H. Hardya

Neda Lovričević: Funkcionali Jensenovog tipa za operatore na Hilbertovom prostoru

Neda Lovričević: Nejednakosti medu nekim operatorskim sredinama i ograde za svojstvene vrijednosti njihove razlike

Neda Lovričević: Višedimenzionalni Jensenov funkcional za operatore na Hilbertovom prostoru

Jurica Perić: Generalizacije i poboljšanja konverzne Jensenove nejednakosti za konveksne ljuske u Rk

Neda Lovričević: Superaditivnost funkcionala Jensenovog tipa i primjene


2010-2011

Originalni radovi

Marjan Praljak: Potencijalna nejednakost IV

Tomislav Burić: Bernoullijevi polinomi i asimptotski razvoji kvocijenta gama funkcija

Tomislav Burić: Asimptotski razvoji gama funkcije i kvocijenta gama funkcija I, II

Julije Jakšetić: Metoda eksponencijalne konveksnosti, revidirano

Ksenija Smoljak: Generalizacije frakcionalnih nejednakosti Steffensenovog tipa

Dragana Jankov: Integralne reprezentacije poopćene Hurwitz-Lerchove Zeta funkcije i pripadne dvostrane nejednakosti

Dora Pokaz: Boasov funkcional i s njim povezane nejedakosti I, II, III

Dragana Jankov: Integralne reprezentacije Neumannovih redova Besselovih funkcija

Dragana Jankov: Integralne reprezentacije Kapteynovih redova

Maja Andrić: Proširenja Finkovog tipa Opialove nejednakosti za razlomljene derivacije

Jurica Perić: Generalizacija i poboljšanje konverzne Jensenove nejednakosti

Josipa Barić: Superkvadratnost i Bohrova nejednakost I, II, III

Josipa Barić: Nejednakosti Hermite-Hadamardovog tipa za superkvadratne funkcije

Slavica Ivelić: Jensen-Steffensonova nejednakost za superkvadratne funkcije i slučaj jednakosti I, II

Neda Lovričević: Jessenov funkcional: neka svojstva i primjene I, II, III

Milica Klaručić Bakula: O konverznoj Jensenovoj nejednakosti: kronologija i neka nova profinjenja

Maja Andrić: Kompozicijski identiteti za Riemann-Liouvilleove razlomljene derivacije

Jurica Perić: Poboljšanja Giaccardi-Petrovićeve nejednakosti i sredine Stolarskyjevog
tipa

Maja Andrić: Nejednakosti Opialova tipa

Jurica Perić: Profinjenja Hermite-Hadamardovih nejednakosti i Hammer-Bullenova nejednakost za pozitivne linerane funkcionale I, II, III

Gosti seminara

Ludmila Nikolova: Psi-direct sums

Ferenc Moricz: On the convergence of double integrals


2009-2010

Originalni radovi

B. Drašćić-Ban: Redovi Mathieuovog tipa i Dirichletovi redovi

T. Burić: Potpuna monotonost nekih klasa funkcija vezanih uz gama i psi funkciju,

J. Jakšetić: Eksponencijalno konveksne funkcije I, II, III

K. Krulić: Profinjenja diskretne Hardyjeve nejednakosti I, II

M. Andrić: Neke nejednakosti za beta, gama i zeta funkciju

K. Smoljak: a(x)-konveksne funkcije i njihove nejednakosti I, II

J. Jakšetić: Eksponencijalna konveksnost i klasične nejednakosti

K. Krulić: Generalizacije i profinjenja Hardyjeve nejednakosti

K. Smoljak: Frakcionalne Steffensenove nejednakosti

K. Smoljak: O Gaussovoj nejednakosti

K. Krulić: O jednoj nejednakosti Hardyja

M. Andrić: Poboljšanja za Canavatijeve frakcionalne derivacije

B. Ivanković: Konverzije i poboljšanja Jensenove nejednakosti za funkcije više varijabli

Z. Pavić: Jensenova nejednakost za operatore bez operatorske konveksnosti

M. Praljak: Potencijalna nejednakost I, II, III

S. Ivelić: Primjena log-convex metode na Jensen-Steffensenovu nejednakost

S. Ivelić: Konverzije Jensenove nejednakosti

S. Ivelić: Poopćenja konverzne Jensenove nejednakosti I, II

M. Klaričić-Bakula, S. Ivelić: Konverzna Jensen-Steffensenova nejednakost i primjene I, II, III

M. Andrić: Canavatijeve frakcionalne derivacije


2008-2009

Originalni radovi

K. Krulić: Nejednakosti Hardyjevog tipa s jezgrom I, II, III

M. RIbičić-Penava: Eulerova metoda za težinske integralne formule

B. Ivanković: O jednom profinjenju Jensenove nejednakosti

D. Pokaz: Nejednakosti Boaseovog tipa

B. Drašćić-Ban: Redovi sredina

M. Rodić-Lipanović: Sredine Cauchyjevog tipa i srodni rezultati

M. Ribičić-Penava: Kvadraturne formule triju i četiriju točaka s primjenama na α − L−H¨olderove funkcije

B. Drašćić-Ban: Redovi kvocijenata sredina,

J. Jakšetić: Izvedene Dresherove sredine

J. Jakšetić: Stolarsky i srodne sredine

M. Ribičić-Penava: Montgomeryjev identitet, kvadraturne formule i izvedene nejednakosti

S. Varošanec: Generalizirana Beckenbach-Dresherova nejednakost i slični rezultati

Z. Pavić: O jednoj integralnoj varijanti Jensenove nejednakosti

S. Ivelić: Dokaz Martinisove nejednakosti

S. Ivelić: Prva poopćenja Martinisove nejednakosti

S. Ivelić: Integralne verzije Martinisove nejednakosti

S. Ivelić: Poopćenja Martinisove nejednakosti


2007-2008

Originalni radovi

S. Banić: Superkvadratne funkcije

B. Ivanković: Nejednakosti Mori i Csisara za konkavne funkcije dviju varijabli,

P. Vuković: Nejednakosti Hilbertovog tipa s nekonjugiranim eksponentima i srodni rezultati

S. Kovač: Generalizacija klasičnih kvadraturnih formula i izvedene nejednakosti

B. Ivanković: Beckove nejednakosti za kvaziaritmetičke sredine

A. Čivljak: Eulerovi identiteti za realne Borelove mjere i nejednakost Ostrowskog I, II

A. Čivljak: Eulerovi identiteti za realne Borelove mjere i Grussova nejednakost I, II

A. Čivljak: Parcijalna integracija za realne Borelove mjere

A. Čivljak: Eulerovi identiteti i momenti realnih Borelovih mjera

B. Drašćić-Ban: Diskretne nejednakosti Hilbertovog tipa u slučaju nehomogene jezgre

M. Rodić-Lipanović: Uniformni pristup nejednakostima Jensenovog tipa

Z. Pavić: Poboljšana Jensenova nejednakost u Hilbertovim prostorima I, II

N. Lovrinčević: Matrična Youngova nejednakost, N. Lovrinčević

Radovi iz literature

D. Pokaz: Generalizirani Lebesgueovi prostori I, II


2006-2007

Originalni radovi

A. Matković: Jensen–Mercerova i Jensen–Steffensova nejednakost

S. Kovač: Generalizacija opće integralne formule u dvije točke

M. Ribičić-Penava: O nekim općim integralnim formulama dviju i četiriju točaka

S. Kovač: Težinske integralne formule

M. Rodić-Lipanović: Integralne reprezentacije generaliziranih Whiteleyevih sredina i nejednakosti I, II

P. Vuković: Najbolje mogu´ce nejednakosti Hilbertovog tipa s općom homogenom jezgrom

S. Kovač: Težinsko poopćenje integralne formule Guessaba i Schmeissera

M. Ribičić-Penava: Integralne formule dviju i četiriju točaka

P. Vuković: Višedimenzionalne Hilbertove i Hardy–Hilbertove integralne nejednakosti s parametrima

S. Kovač: Integralne formule s tri čvora

Radovi iz literature

D. Pokaz: Generalizirani Lebesgueovi prostori I, II


2005-2006

Originalni radovi

S. Varošanec: Generalizirane s-konveksne funkcije

A. Matković: Jensen-Mercerova nejednakost za operatore, njeno profinjenje i primjene

A. Matković: O Jensen-Steffensonovoj nejednakosti za poopćene konveksne funkcije i njenim primjenama

I. Franjić: Eulerov integralni identitet kao univerzalna metoda za izvodenje klasičnih kvadraturnih formula

S. Banić: Superkvadratične funkcije

B. Ivanković: Konverzije Jensenove nejednakosti za konkavne funkcije dvije varijable

Ž. Hanjš: Neke generalizacije nejednakosti Hardyjevog i Weylovog tipa

Radovi iz literature

J. Barić: Alzerova nejednakost

J. Barić: Poopćenja Alzerove nejednakosti

J. Barić: Poopcenja Alzerove nejednakosti i njihove primjene

M. Rodić- Lipanović: Višedimenzionalne logaritamske sredine

M. Rodić-Lipanović: Višedimenzionalna Lagrangeova i Cauchyjeva sredina


2004-2005

Originalni radovi

M. Klaričić-Bakula: O jednom poopćenju Hadamardove nejednakosti

M. Krnić: O nekim nejednakostima Hilbertovog tipa

I. Franjić: Koregirane formule Simpsonovog tipa

I. Franjić: Koregirane formule tipa Simpson 3/8

I. Franjić: Opće Euler Booleove i dualne Euler Booleove formule

M. Klaričić-Bakula: Jensenova i Hadamardove nejednakosti za poopćene konveksne funkcije

I. Perić: Opće kvadraturne formule s oštrim ocjenama greške i periodske Bernoullijeve funkcije oblika Bn(kx)

M. Krnić: O nekim poboljšanjima Hilbertove nejednakosti

I. Franjić: Opće Euler-Ostrowski formule

I. Franjić: Kvadraturne formule Gaussovog tipa

S. Varošanec: Nejednakosti Grussovog tipa u H-modulima

P. Vuković: Primjena Selbergove integralne formule


2003-2004

Originalni radovi

I. Perić: O Čebiševljevom funkcionalu

Lj. Marangunić: Integralne nejednakosti Hilbertovog tipa

M. Krnić: Općenite Hardyjeve i Hilbertove nejednakosti

M. Krnić: Neka poboljšanja Hardyjeve i Hilbertove nejednakosti

S. Varošanec: O dvjema nejednakostima Ostrowskog

I. Franjić: Iyengarova nejednakost

A. Čižmešija: O nekim novim profinjenjima Hardyjeve nejednakosti

M. Krnić: Općenite Hilbertove nejednakosti s nekonjugiranim eksponentima

M. Klaričić-Bakula: Nejednakosti Hadamardovog tipa za (ω1, ω2)- konveksne funkcije

M. Klaričić-Bakula: Hermite-Hadamardove nejednakosti za g-konveksne funkcije više varijabli,

M. Klaričić-Bakula: Jedna varijanta Jensen-Steffensenove nejednakosti i kvaziaritmetičke sredine

M. Klarićić-Bakula: Neke komplementarne Jensenove nejednakosti i neke nejednakosti Hadamardovog tipa

M. Krnić: Višedimenzionalne nejednakosti Hilbertovog tipa

M. Krnić: Višedimenzionalna Hilbertova nejednakost s nekonjugiranim eksponentima

Gosti seminara

D. Žubrinić: Fraktali i ocjene integralnih sredina


2002-2003

Originalni radovi

A. Čižmešija: O jednoj klasi Volterrinih itegralnih operatora

A. Vukelić: Ocjena razlike integralnih sredina preko identiteta Eulerovog tipa

A. Vukelić: Oštre integralne nejednakosti i općenita Eulerova formula dviju točaka

A. Čižmešija: Nejednakosti Polya-Knoppovog tipa

I. Budimir: Generalizacije Gussove nejednakosti

A. Čižmešija: O nekim poopćenjima težinske Carlemanove nejednakost

A. Aglić Aljinović: Ocjena razlike težinskih integralnih sredina pomoću identiteta Eulerovog tipa

A. Vukelić: Milovanović-Pečarić-Finkova nejednakost za razlike dviju integralnih sredina

Radovi iz literature

I. Franjić: Nejednakosti Soboljevljevog tipa

I. Budimir: Generalizacije rezltata Ostrowskog i Lupasa

A. Aglić Aljinović: Težinski Eulerovi harmonijski identiteti s primjenama

M. Juričić Devčić: Oštre nejednakosti Hermite-Hadamardovog tipa

A. Aglić-Aljinović: Jedna generalizacija nejednakosti Ostrowskog pomoću Montgomeryjevog identiteta

Gosti seminara

Ž. Tomovski: Neke nejednakosti za Mathieuseove redove


2001-2002

Originalni radovi

A. Vukelić: Generalizacija Bullen-Simpsonove nejednakosti

I. Perić: O jednoj procjeni norme maksimalnog operatora Hardy-Littlewoda

I. Perić: Mješovite sredine za pomaknute sfere i srodne nejednakosti

A. Vukelić: Euler-Simpsonova 3/8 formula

A. Vukelić: Generalizacija Bullen-Simpsonove 3/8 nejednakosti

J. Mičić Hot: Kaotični uredaj medu sredinama operatora

R. Viher: Novi tipovi Riemann-Stiltjesovih integrala ili integral po nul krivulji

I. Perić: Hardyjev operator na hiperplohama i mješovite sredine

A. Vukelić: Hadamardova i Dragomir-Agarwalova nejednakost, Eulerove formule i konveksne funkcije

Radovi iz literature

A. Vukelić: Euler-Maclaurinova formula

A. Raguž: L p ocjene za metriku na jednom prostoru funkcija

Gosti seminara

Ž. Tomovski: Ekvidistantne klase Fourierovih koeficijenata


2000-2001

Originalni radovi

A. Čižmešija: O nekim novim generalizacijama Hardyjeve integralne nejednakosti

V. Šimić: Generalizacije logaritamske sredine

N. Ujević: Generalizacije nejednakosti tipa Ostrowskog i primjene

A. Vukelić: Generalizacije nejednakosti tipa Ostrowskog pomoću Euler-harmonijskih identiteta

I. Perić: Hardyjeva nejednakost za pomaknute kugle

A. Vukelić: Veza nejednakosti Hadamardovog tipa i nekih Eulerovih identiteta - Eulerova bitrapezoidna formula

J. Mićić Hot: Konverzije Jensenove nejednakosti na prostoru ograničenih hermitskih operatora

Radovi iz literature

A. Vukelić: Generalizacije nejednakosti tipa Ostrowskog pomoću Eulerovih identiteta

A. Vukelić: Eulerove midpoint formule

A. Vukelić: Eulerove trapezne formule

A. Vukelić: Eulerova Simpsonova formula

A. Vukelić: Eulerova dualna Simpsonova formula


1999-2000

Originalni radovi

I. Budimir: Jensenova-Grussova nejednakost

A. Čižmešija: Neke nove generalizacije Hardyjeve i Carlemanove generalizacije

V. Čuljak: Hadamardova, Jensenova i s njima povezane nejednakosti

N. Ujević: Generalizacija nejednakosti tipa Ostrowskog i primjene

N. Ujević: Nejednakosti tipa Ostrowski-Griissa

N. Ujević: Nejednakosti tipa Ostrowskog s opcim harmonijskim polinomima i primjene

N. Ujević: Generalizirana perturbirana Taylorova formula

I. Perić: Ogranicenost operatora na konusu nenegativnih monotonih funkcija

Radovi iz literature

T. Ban Kirigin: Gornje i donje granice aritmeticke, geometrijske i harmonijske sredine pozitivno definitnih matrica


1998-1999

Originalni radovi

S. Varošanec: Pooštrenja Holderove i srodnih nejednakosti

D. Žubrinić: Cacciopolijeva nejednakost

I. Perić: Stroga višedimenzionalna Berghova nejednakost

A. Čižmešija: Mješovite sredine i nejednakosti Hardyjevog i Carlemanovog tipa

N. Elezović: Najbolje konstante u Gautschijevoj nejednakosti

V. Šimić: Funkcijske Stolarskyjeve sredine

I. Brnetić: Neka profinjenja Hadamardove i Jensenove nejednakosti

J. Mićić Hot: Nejednakosti Furute i Mond-Pecarica na Hadamardovom produktu

Radovi iz literature

T. Rudec: O Holderovoj i Minkowskijevoj nejednakosti