Nejednakosti i primjene

Mjesto i vrijeme održavanja: srijedom u 18:00, dvorana D-102, FER, Unska 3.

Voditelji seminara: 

  • prof. dr. sc. Milica Klaričić Bakula (mail)
  • prof. dr. sc. Ivan Perić (mail)
  • prof. dr. sc. Sanja Varošanec (mail)

Tajnica seminara: doc.dr.sc. Lenka Mihoković (mail)

Ukoliko se želite pridružiti radu seminara, dobivati obavijesti mailom ili održati predavanje na seminaru, slobodno kontaktirajte tajnicu seminara.

Za podružnicu u Splitu upućujemo vas na web stranicu: Nejednakosti i primjene u Splitu.


Obavijesti

Održani seminari

2020/2021

29.09.2021. Andrea Aglić Aljinović
    Nejednakosti trokuta, Hölderova i Ostrowskog za integralni shift q-operator

24.09.2021. Sanja Kovač
    Primjena nejednakosti tipa Ostrowski - Grüss

22.09.2021. Lenka Mihoković
    Simetrije na skupu sredina

15.09.2021. Marina Bershadsky
    Problems of the Theory of Functional Differential Equations Around Mathematical Modelling in Medicine 

10.09.2021. Milica Klaričić Bakula
    O m-konveksnim skupovima

08.09.2021. Sanja Varošanec
    M_{\varphi}M_{\psi}- konveksnost i teoremi separacije

03.09.2021. Ksenija Smoljak Kalamir
    Poopćenja q-Steffensenove nejednakosti

01.09.2021. Božidar Ivanković 
    Optimalne aproksimacije elipsoidom u teoriji kontrole

24.02.2021. Jurica Perić
    Profinjenja diskretne Jensenove i Lah-Ribaričeve nejednakosti i primjene

 

2019/2020

Originalni radovi

Milica Klaričić Bakula: Čebiševljeva nejednakost za skalarni produkt I

Milica Klaričić Bakula: Čebiševljeva nejednakost za skalarni produkt II

Jurica Perić: Novo profinjenje integralne Jensenove nejednakosti i Lah-Ribaričeve nejednakosti

Maja Andrić: O (h, g; m)-konveksnosti

Sanja Varošanec: Profinjenja kontinuiranih oblika Holderove, Minkowskijeve i s njima povezanih nejednakosti

Sanja Trputić-Spužević: Grussov tip nejednakosti za Lw(Ω, A, µ) prostore

Mihaela Ribičić Penava: Nejednakosti tipa Ostrowskog i Hermiteovi polinomi

Radovi iz literature

Sanja Varošanec: Profinjenja Holderove nejednakosti

 

2018/2019

Originalni radovi

Ivan Perić: Nužni i dovoljni uvjeti za Hadamardove čuvatelje pozitivnosti matrica (entrywise positivity preservers) u fiksnoj dimenziji

Jadranka Mičić Hot: Nejednakost Jensenovog tipa za operatorske superkvadratne funkcije

Sanja Varošanec: Gauss-Polyine nejednakosti u terminima funkcionala

Julije Jakšetić: Metode generiranja potpuno monotonih funkcija

Jurica Perić: Profinjenje integralne Jensenove nejednakosti i Lah-Ribaričeve nejednakosti I

Jurica Perić: Profinjenje integralne Jensenove nejednakosti i Lah-Ribaričeve nejednakosti II

Radovi iz literature

Sanja Varošanec: Hardyjeva i Gehringova nejednakost

Milica Klaričić Bakula: Hermite Hadamardove nejednakosti za poopćene konveksne funkcije

Gosti seminara

Živorad Tomovski: Nove generalizacije Matijeovih redova i primjene

 

2017/2018

Originalni radovi

Neven Elezović: Poopćenja i profinjenja nejednakosti Becker-Starkovog i Stečkinovog tipa za tangens funkciju

Ivan Perić: Pozitivna semidefinitnost, totalna pozitivnost i n-eksponencijalna konveksnost

Dora Pokaz: Poopćenje Csiszarove f-divergencije za Lipschitzove funkcije

Ivan Perić: Konstrukcija procijepau klasama n-eksponencijalno konveksnih funkcija i klasama n-totalno pozitivnih jezgri korištenjem Khare-Tao tehnike čuvatelja pozitivnosti

Milica Klaričić Bakula: Jensen-Steffensenova nejednakost za jako konveksne funkcije

Radovi iz literature

Sanja Varošanec: Intervalna analiza

Sanja Varošanec: Ostrowskijeva nejednakost za intervalne funkcije

Ilko Brnetić: Nejednakosti na učeničkim matematičkim natjecanjima

 

2016/2017

Originalni radovi

Rozarija Mikić: Profinjenja i generalizacije Jensenove i Edmundson-Lah-Ribaričeve nejednakosti

Jurica Perić: Novo poboljšanje konverzne Jensenove nejednakosti

Ivan Perić: Neke primjene Bradyjeve varijante Popoviciuovog teorema

Ana Barbir: Poopćenja i profinjenja nejednakosti Opialova tipa

Mario Krnić: Poboljšane nejednakosti Jensenovog tipa pomoću linearne interpolacije i primjene

Božidar Ivanković: Linearne matrične nejednakosti

Mihaela Ribičić Penava: Nejednakosti Grussovog tipa i kvadraturne formule

Rozarija Mikić: Obratne Edmundson-Lah-Ribaričeve nejednakosti i srodni rezultati

Jadranka Mičić Hot: Konverzije Jensenove operatorske nejednakosti za jednu familiju nekonveksnih funkcija

Slavica Ivelić: Poopćenja Shermanove nejednakosti I

Radovi iz literature

Andrea Aglić Aljinović: Mantelov i Turanov teorem

Andrea Aglić Aljinović: Turanov teorem, poopćenja i primjene

Gosti seminara

Kazimirez Nikodem: Functions generating Schur-convex sums.

 

2015/2016

31.05.16. Dragana Jankov Masirevic: Sumacije Neumannovih redova prvog i drugog tipa

24.05.16. Sadia Khalid (Pakistan): Refinements of Favard-Berwald type inequalities via Fink identity and related results

10.05.16. Mihaela Ribičić Penava: Nejednakosti tipa Ostrowskog

04.05.16. Kazimierz Nikodem (Poljska): Strongly convex set-valued maps (Split)

03.05.16. Tomislav Burić: Poboljšanja asimptotskih formula Stirlingovog tipa za faktorijelnu funkciju

27.04.16. Jurica Perić: Profinjenje konverzne Minkowskijeve nejednakosti i primjena na mjesovite sredine (Split)

20.04.16. Jurica Perić: Profinjenje konverzne Beckenbachove i Minkowskijeve nejednakosti

19.04.16. Gorana Aras-Gazić: Generalizacija Jensenove nejednakosti preko Eulerovog identiteta i srodni rezultati

13.04.16. Jurica Perić: Profinjenje konverzne Holderove i Minkowskijeve nejednakosti (Split)

12.04.16. Sanja Varošanec: Opće linearne nejednakosti

06.04.16. Milica Klaričić Bakula: Konverzna Jensenova nejednakost za jako konveksne funkcije (Split)

05.04.16. Sanja Varošanec: Nužni i dovoljni uvjeti pozitivnosti suma

30.03.16. Živorad Tomovski: Neke familije Matijeovih redova, Hurwitz-Lerch Zeta funkcije i odgovarajuće vjerojatnosne distribucije

15.03.16. Mirna Rodić: Levinsonov tip generalizacije Jensenove nejednakosti i njene konverzije za realnu Stieltjesovu mjeru

01.03.16. Gorana Aras-Gazić: Interpolacijski polinomi i izvedene nejednakosti za konveksne funkcije višeg reda (obrana doktorske disertacije)

20.10.15. Sanja Varošanec: Ocjene Čebiševljevog funkcionala

 

2014/2015

Originalni radovi

Sanja Varošanec: Nejednakosti za razlomljene integrale u kontekstu teorije o linearnim funkcionalima

Lenka Mihoković: Asimptotski razvoj integralnih sredina i primjene na specijalne funkcije

Neven Elezović: Ocjene psi funkcije i harmonijskih brojeva

Julije Jakšetić: Eksponencijalna konveksnost inducirana Steffensenovom nejednakošć u i pozitivnim mjerama

Mervan Pašić: Dokaz prostorne ne-monotonosti vjerojatnosne gustoće čestica u Bose-Einstein kondenzatima pomoću diferencijalnih nejednakosti

Jurica Perić: Generalizacija profinjenja operatorske Jensenove nejednakosti uz uvjet na spektre

Sanja Varošanec:  Grussova nejednakost za dva funkcionala

Tomislav Burić: Asimptotski razvoji i usporedbe iterativnih sredina

Mario Krnić: Superaditivnost Levinsonovog funkcionala i primjene

Gorana Aras-Gazić: Interpolacijski polinomi i izvedene nejednakosti za konveksne funkcije višeg reda

Gosti seminara

Živorad Tomovski: Complete monotonicity of the Mittag-Leffler functions; Hilfer-Prabhakar derivatives and applications

Kazimirez Nikodem: Strong convexity and separation theorems

 

2013/2014

Originalni radovi

Sanja Varošanec: Svojstva funkcionala generiranih nejednakostima

Anamarija Perušić: Poopćenje Steffensenove nejednakosti pomoću težinskog Montgomeryjevog identiteta

Anamarija Perušić: Poopćenje Steffensenove nejednakosti pomoću Finkovog identiteta

Anamarija Perušić: Poopćenje Steffensenove nejednakosti pomoću Taylorove formule

Anamrija Perušić: Poopćenja Steffensenove nejednakosti

Mate Kosor: Projekcija stošca zadanog relaksiranim obratom CBS nejednakosti 

Lenka Vukšić: Asimptotski razvoji i nejednakosti za Seiffertove sredine

Marjan Praljak: Nejednakosti Levinsonovog tipa I

Marjan Praljak: Nejednakosti Levinsonovog tipa II

Predrag Vuković: Diskretne i poludiskretne nejednakosti Hilbertovog tipa

Jurica Perić: Profinjenje Jessen-Mercerove nejednakosti i generalizacija za konveksne ljuske u Rk

Mario Krnić: Profinjenja slabo majorizirajućih relacija za Jensenovu nejednakost I

Mario Krnić: Profinjenja slabo majorizirajućih relacija za Jensenovu nejednakost II

Ana Barbir: O nejednakostima Opialova tipa: verzija Willetta, Godunove-Levina i Rozanove

Jurica Perić: Profinjenje konverzije operatorske Jensenove nejednakosti

Ana Barbir: O nejednakostima Opialova tipa: poboljšanja i proširenja nejednakosti Willetta, Godunove-Levina i Rozanove

 

2012/2013

Originalni radovi

Jurica Perić: Nova metoda poboljšavanja klasičnih nejednakosti

Ana Barbir: Profinjenja rezultata vezanih za Jessenov funkcional I

Ana Barbir: Profinjenja rezultata vezanih za Jessenov funkcional II

Sanja Spužević: Grussov tip nejednakosti za težinske Lp prostore i primjene I

Sanja Spužević: Grussov tip nejednakosti za teˇzinske Lp prostore i primjene II

Anamarija Perušić: Mercer i Wu-Srivastava generalizacije Steffensenove nejednakosti

Gorana Aras-Gazić: Generalizacija Jensenove nejednakosti preko Lidstone-ovih polinoma i srodni rezultati I

Gorana Aras-Gazić: Generalizacija Jensenove nejednakosti preko Lidstone-ovih polinoma i srodni rezultati II

Lenka Vukšić: Nejednakosti i asimptotski razvoji za Wallisov niz

Neven Elezović: Asimptotske nejednakosti za sredine

Neven Elezović: Asimptotski razvoji integralnih sredina

Lenka Vukšić: Asimptotski razvoji i nejednakosti za klasične sredine

Lenka Vukšić: Asimptotski razvoji i nejednakosti za parametarske sredine

Neven Elezović: Asimptotske nejednakosti i usporedbe klasičnih sredina

Anamarija Perušić: Poopćenja Steffensenove nejednakosti

Sanja Spužević: Identiteti Soninova tipa i primjene

Josipa Barić: Osnove time scale računa

 

2011/2012

Originalni radovi

Jurica Perić: Profinjenje operatorske Jensenove nejednakosti uz uvjet na spektre

Neda Lovričević: Neka svojstva Jensen-Steffensenovog i Jensen-Mercerovog funkcionala

Dragana Jankov: Predstavljanje funkcionalnih redova hipergeometrijskog i Bessleovog tipa integralom

Ksenija Smoljak: Poopćenja i profinjenja Steffensenove nejednakosti

Sanja Varošanec: O Jansenovoj i inim konstantama u Banachovim prostorima s aspolutnom normom

Rozarija Jakšić: Nove konverzije Jensenove i Lah-Ribaričeve nejednakosti I, II

Ksenija Smoljak: Sredine Stolarsky tipa vezane uz generalizacije Steffensenove i Gaussove nejednakosti

Kristina Krulić Himmelreich: O profinjenjima nejednakosti G. H. Hardya

Neda Lovričević: Funkcionali Jensenovog tipa za operatore na Hilbertovom prostoru

Neda Lovričević: Nejednakosti medu nekim operatorskim sredinama i ograde za svojstvene vrijednosti njihove razlike

Neda Lovričević: Višedimenzionalni Jensenov funkcional za operatore na Hilbertovom prostoru

Jurica Perić: Generalizacije i poboljšanja konverzne Jensenove nejednakosti za konveksne ljuske u Rk

Neda Lovričević: Superaditivnost funkcionala Jensenovog tipa i primjene

 

2010/2011

Originalni radovi

Marjan Praljak: Potencijalna nejednakost IV

Tomislav Burić: Bernoullijevi polinomi i asimptotski razvoji kvocijenta gama funkcija

Tomislav Burić: Asimptotski razvoji gama funkcije i kvocijenta gama funkcija I, II

Julije Jakšetić: Metoda eksponencijalne konveksnosti, revidirano

Ksenija Smoljak: Generalizacije frakcionalnih nejednakosti Steffensenovog tipa

Dragana Jankov: Integralne reprezentacije poopćene Hurwitz-Lerchove Zeta funkcije i pripadne dvostrane nejednakosti

Dora Pokaz: Boasov funkcional i s njim povezane nejedakosti I, II, III

Dragana Jankov: Integralne reprezentacije Neumannovih redova Besselovih funkcija

Dragana Jankov: Integralne reprezentacije Kapteynovih redova

Maja Andrić: Proširenja Finkovog tipa Opialove nejednakosti za razlomljene derivacije

Jurica Perić: Generalizacija i poboljšanje konverzne Jensenove nejednakosti

Josipa Barić: Superkvadratnost i Bohrova nejednakost I, II, III

Josipa Barić: Nejednakosti Hermite-Hadamardovog tipa za superkvadratne funkcije

Slavica Ivelić: Jensen-Steffensonova nejednakost za superkvadratne funkcije i slučaj jednakosti I, II

Neda Lovričević: Jessenov funkcional: neka svojstva i primjene I, II, III

Milica Klaručić Bakula: O konverznoj Jensenovoj nejednakosti: kronologija i neka nova profinjenja

Maja Andrić: Kompozicijski identiteti za Riemann-Liouvilleove razlomljene derivacije

Jurica Perić: Poboljšanja Giaccardi-Petrovićeve nejednakosti i sredine Stolarskyjevog
tipa

Maja Andrić: Nejednakosti Opialova tipa

Jurica Perić: Profinjenja Hermite-Hadamardovih nejednakosti i Hammer-Bullenova nejednakost za pozitivne linerane funkcionale I, II, III

Gosti seminara

Ludmila Nikolova: Psi-direct sums

Ferenc Moricz: On the convergence of double integrals