Nejednakosti i primjene

Mjesto i vrijeme održavanja: srijedom u 18:00, dvorana D-102, FER, Unska 3.

Voditelji seminara: 

Tajnica seminara: doc. dr. sc. Lenka Mihoković (mail)

Ukoliko se želite pridružiti radu seminara, dobivati obavijesti mailom ili održati predavanje na seminaru, slobodno kontaktirajte tajnicu seminara.

Za podružnicu u Splitu upućujemo vas na web stranicu: Nejednakosti i primjene u Splitu.


Obavijesti

2023-2024

03.04.2024. Jurica Perić
    Jaka F-konkavnost i profinjenja klasičnih nejednakosti

10.10.2023. Jurica Perić
    Generalizacija Clausingove nejednakosti


2022-2023

25.09.2023. Dragana Kordić
    Poopćenje nejednakosti Hardyjevog tipa putem Jensenove i Lah-Ribaričeve nejednakosti

12.07.2023. Gorana Aras-Gazić
    O generalizaciji Levinsonove nejednakosti za sredine 3-konveksnih funkcija

05.07.2023. Marija Bošnjak
    Profinjenja Jensenove nejednakosti pomoću Lidstonove interpolacijske formule

29.06.2023. Andrea Aglić Aljinović
    Pomaknuti kvantni Riemann-Stieltjesov integral

17.05.2023. Jurica Perić
    Generalizacija Levin-Stečkinove nejednakosti II

03.05.2023. Jurica Perić
    Generalizacija Levin-Stečkinove nejednakosti     

01.03.2023. Lenka Mihoković
    Asimptotski razvoji stabilinih, stabilizabilnih i stabiliziranih sredina

22.02.2023. Marija Bošnjak
    Primjena Finkovog identiteta kod nejednakosti Jensenovog tipa za konveksne funkcije višeg reda

16.02.2023. Jurica Perić
    Profinjenje Jensenove nejednakosti za jako konveksne funkcije

06.12.2022. Slavica Ivelić Bradanović 
    Nova poboljšanja Shermanove nejednakosti


2021-2022

29.09.2022. Milica Klaričić Bakula
    Karakterizacije segmenta i preslikavanja koja čuvaju konveksnost

22.09.2022. Maja Andrić
    Neke nejednakosti za (h,g;m)-konveksne funkcije

22.09.2022. Ksenija Smoljak Kalamir
    Nove nejednakosti Hermite-Hadamardovog tipa

14.09.2022. Mirna Rodić
    Neke generalizacije nejednakosti Jensenovog tipa s primjenama

07.09.2022. Sanja Varošanec
    Donja ograda Jensenovog funkcionala

31.08.2022. Marija Bošnjak     Nejednakosti Jensenovog tipa, Montgomeryjev identitet i konveksnost višeg reda

13.07.2022. Lenka Mihoković
    Iterativne Arhimedove sredine

06.07.2022. Tomislav Burić
    Asimptotska analiza iterativnih Gaussovih sredina

29.06.2022. Sanja Varošanec
    Profinjenja Youngove nejednakosti

06.10.2021. Mario Krnić
    Ocjene za kutnu udaljenost i karakterizacije unitarnih prostora


2020-2021

29.09.2021. Andrea Aglić Aljinović
    Nejednakosti trokuta, Hölderova i Ostrowskog za integralni shift q-operator

24.09.2021. Sanja Kovač
    Primjena nejednakosti tipa Ostrowski - Grüss

22.09.2021. Lenka Mihoković
    Simetrije na skupu sredina

15.09.2021. Marina Bershadsky
    Problems of the Theory of Functional Differential Equations Around Mathematical Modelling in Medicine 

10.09.2021. Milica Klaričić Bakula
    O m-konveksnim skupovima

08.09.2021. Sanja Varošanec
    M_{\varphi}M_{\psi}- konveksnost i teoremi separacije

03.09.2021. Ksenija Smoljak Kalamir
    Poopćenja q-Steffensenove nejednakosti

01.09.2021. Božidar Ivanković 
    Optimalne aproksimacije elipsoidom u teoriji kontrole

24.02.2021. Jurica Perić
    Profinjenja diskretne Jensenove i Lah-Ribaričeve nejednakosti i primjene


2019-2020

Originalni radovi

Milica Klaričić Bakula: Čebiševljeva nejednakost za skalarni produkt I

Milica Klaričić Bakula: Čebiševljeva nejednakost za skalarni produkt II

Jurica Perić: Novo profinjenje integralne Jensenove nejednakosti i Lah-Ribaričeve nejednakosti

Maja Andrić: O (h, g; m)-konveksnosti

Sanja Varošanec: Profinjenja kontinuiranih oblika Holderove, Minkowskijeve i s njima povezanih nejednakosti

Sanja Trputić-Spužević: Grussov tip nejednakosti za Lw(Ω, A, µ) prostore

Mihaela Ribičić Penava: Nejednakosti tipa Ostrowskog i Hermiteovi polinomi

Radovi iz literature

Sanja Varošanec: Profinjenja Holderove nejednakosti


2018-2019

Originalni radovi

Ivan Perić: Nužni i dovoljni uvjeti za Hadamardove čuvatelje pozitivnosti matrica (entrywise positivity preservers) u fiksnoj dimenziji

Jadranka Mičić Hot: Nejednakost Jensenovog tipa za operatorske superkvadratne funkcije

Sanja Varošanec: Gauss-Polyine nejednakosti u terminima funkcionala

Julije Jakšetić: Metode generiranja potpuno monotonih funkcija

Jurica Perić: Profinjenje integralne Jensenove nejednakosti i Lah-Ribaričeve nejednakosti I

Jurica Perić: Profinjenje integralne Jensenove nejednakosti i Lah-Ribaričeve nejednakosti II

Radovi iz literature

Sanja Varošanec: Hardyjeva i Gehringova nejednakost

Milica Klaričić Bakula: Hermite Hadamardove nejednakosti za poopćene konveksne funkcije

Gosti seminara

Živorad Tomovski: Nove generalizacije Matijeovih redova i primjene


2017-2018

Originalni radovi

Neven Elezović: Poopćenja i profinjenja nejednakosti Becker-Starkovog i Stečkinovog tipa za tangens funkciju

Ivan Perić: Pozitivna semidefinitnost, totalna pozitivnost i n-eksponencijalna konveksnost

Dora Pokaz: Poopćenje Csiszarove f-divergencije za Lipschitzove funkcije

Ivan Perić: Konstrukcija procijepau klasama n-eksponencijalno konveksnih funkcija i klasama n-totalno pozitivnih jezgri korištenjem Khare-Tao tehnike čuvatelja pozitivnosti

Milica Klaričić Bakula: Jensen-Steffensenova nejednakost za jako konveksne funkcije

Radovi iz literature

Sanja Varošanec: Intervalna analiza

Sanja Varošanec: Ostrowskijeva nejednakost za intervalne funkcije

Ilko Brnetić: Nejednakosti na učeničkim matematičkim natjecanjima


2016-2017

Originalni radovi

Rozarija Mikić: Profinjenja i generalizacije Jensenove i Edmundson-Lah-Ribaričeve nejednakosti

Jurica Perić: Novo poboljšanje konverzne Jensenove nejednakosti

Ivan Perić: Neke primjene Bradyjeve varijante Popoviciuovog teorema

Ana Barbir: Poopćenja i profinjenja nejednakosti Opialova tipa

Mario Krnić: Poboljšane nejednakosti Jensenovog tipa pomoću linearne interpolacije i primjene

Božidar Ivanković: Linearne matrične nejednakosti

Mihaela Ribičić Penava: Nejednakosti Grussovog tipa i kvadraturne formule

Rozarija Mikić: Obratne Edmundson-Lah-Ribaričeve nejednakosti i srodni rezultati

Jadranka Mičić Hot: Konverzije Jensenove operatorske nejednakosti za jednu familiju nekonveksnih funkcija

Slavica Ivelić: Poopćenja Shermanove nejednakosti I

Radovi iz literature

Andrea Aglić Aljinović: Mantelov i Turanov teorem

Andrea Aglić Aljinović: Turanov teorem, poopćenja i primjene

Gosti seminara

Kazimirez Nikodem: Functions generating Schur-convex sums.


2015-2016

31.05.16. Dragana Jankov Masirevic: Sumacije Neumannovih redova prvog i drugog tipa

24.05.16. Sadia Khalid (Pakistan): Refinements of Favard-Berwald type inequalities via Fink identity and related results

10.05.16. Mihaela Ribičić Penava: Nejednakosti tipa Ostrowskog

04.05.16. Kazimierz Nikodem (Poljska): Strongly convex set-valued maps (Split)

03.05.16. Tomislav Burić: Poboljšanja asimptotskih formula Stirlingovog tipa za faktorijelnu funkciju

27.04.16. Jurica Perić: Profinjenje konverzne Minkowskijeve nejednakosti i primjena na mjesovite sredine (Split)

20.04.16. Jurica Perić: Profinjenje konverzne Beckenbachove i Minkowskijeve nejednakosti

19.04.16. Gorana Aras-Gazić: Generalizacija Jensenove nejednakosti preko Eulerovog identiteta i srodni rezultati

13.04.16. Jurica Perić: Profinjenje konverzne Holderove i Minkowskijeve nejednakosti (Split)

12.04.16. Sanja Varošanec: Opće linearne nejednakosti

06.04.16. Milica Klaričić Bakula: Konverzna Jensenova nejednakost za jako konveksne funkcije (Split)

05.04.16. Sanja Varošanec: Nužni i dovoljni uvjeti pozitivnosti suma

30.03.16. Živorad Tomovski: Neke familije Matijeovih redova, Hurwitz-Lerch Zeta funkcije i odgovarajuće vjerojatnosne distribucije

15.03.16. Mirna Rodić: Levinsonov tip generalizacije Jensenove nejednakosti i njene konverzije za realnu Stieltjesovu mjeru

01.03.16. Gorana Aras-Gazić: Interpolacijski polinomi i izvedene nejednakosti za konveksne funkcije višeg reda (obrana doktorske disertacije)

20.10.15. Sanja Varošanec: Ocjene Čebiševljevog funkcionala


2014-2015

Originalni radovi

Sanja Varošanec: Nejednakosti za razlomljene integrale u kontekstu teorije o linearnim funkcionalima

Lenka Mihoković: Asimptotski razvoj integralnih sredina i primjene na specijalne funkcije

Neven Elezović: Ocjene psi funkcije i harmonijskih brojeva

Julije Jakšetić: Eksponencijalna konveksnost inducirana Steffensenovom nejednakošć u i pozitivnim mjerama

Mervan Pašić: Dokaz prostorne ne-monotonosti vjerojatnosne gustoće čestica u Bose-Einstein kondenzatima pomoću diferencijalnih nejednakosti

Jurica Perić: Generalizacija profinjenja operatorske Jensenove nejednakosti uz uvjet na spektre

Sanja Varošanec:  Grussova nejednakost za dva funkcionala

Tomislav Burić: Asimptotski razvoji i usporedbe iterativnih sredina

Mario Krnić: Superaditivnost Levinsonovog funkcionala i primjene

Gorana Aras-Gazić: Interpolacijski polinomi i izvedene nejednakosti za konveksne funkcije višeg reda

Gosti seminara

Živorad Tomovski: Complete monotonicity of the Mittag-Leffler functions; Hilfer-Prabhakar derivatives and applications

Kazimirez Nikodem: Strong convexity and separation theorems


2013-2014

Originalni radovi

Sanja Varošanec: Svojstva funkcionala generiranih nejednakostima

Anamarija Perušić: Poopćenje Steffensenove nejednakosti pomoću težinskog Montgomeryjevog identiteta

Anamarija Perušić: Poopćenje Steffensenove nejednakosti pomoću Finkovog identiteta

Anamarija Perušić: Poopćenje Steffensenove nejednakosti pomoću Taylorove formule

Anamrija Perušić: Poopćenja Steffensenove nejednakosti

Mate Kosor: Projekcija stošca zadanog relaksiranim obratom CBS nejednakosti 

Lenka Vukšić: Asimptotski razvoji i nejednakosti za Seiffertove sredine

Marjan Praljak: Nejednakosti Levinsonovog tipa I

Marjan Praljak: Nejednakosti Levinsonovog tipa II

Predrag Vuković: Diskretne i poludiskretne nejednakosti Hilbertovog tipa

Jurica Perić: Profinjenje Jessen-Mercerove nejednakosti i generalizacija za konveksne ljuske u Rk

Mario Krnić: Profinjenja slabo majorizirajućih relacija za Jensenovu nejednakost I

Mario Krnić: Profinjenja slabo majorizirajućih relacija za Jensenovu nejednakost II

Ana Barbir: O nejednakostima Opialova tipa: verzija Willetta, Godunove-Levina i Rozanove

Jurica Perić: Profinjenje konverzije operatorske Jensenove nejednakosti

Ana Barbir: O nejednakostima Opialova tipa: poboljšanja i proširenja nejednakosti Willetta, Godunove-Levina i Rozanove


2012-2013

Originalni radovi

Jurica Perić: Nova metoda poboljšavanja klasičnih nejednakosti

Ana Barbir: Profinjenja rezultata vezanih za Jessenov funkcional I

Ana Barbir: Profinjenja rezultata vezanih za Jessenov funkcional II

Sanja Spužević: Grussov tip nejednakosti za težinske Lp prostore i primjene I

Sanja Spužević: Grussov tip nejednakosti za teˇzinske Lp prostore i primjene II

Anamarija Perušić: Mercer i Wu-Srivastava generalizacije Steffensenove nejednakosti

Gorana Aras-Gazić: Generalizacija Jensenove nejednakosti preko Lidstone-ovih polinoma i srodni rezultati I

Gorana Aras-Gazić: Generalizacija Jensenove nejednakosti preko Lidstone-ovih polinoma i srodni rezultati II

Lenka Vukšić: Nejednakosti i asimptotski razvoji za Wallisov niz

Neven Elezović: Asimptotske nejednakosti za sredine

Neven Elezović: Asimptotski razvoji integralnih sredina

Lenka Vukšić: Asimptotski razvoji i nejednakosti za klasične sredine

Lenka Vukšić: Asimptotski razvoji i nejednakosti za parametarske sredine

Neven Elezović: Asimptotske nejednakosti i usporedbe klasičnih sredina

Anamarija Perušić: Poopćenja Steffensenove nejednakosti

Sanja Spužević: Identiteti Soninova tipa i primjene

Josipa Barić: Osnove time scale računa


2011-2012

Originalni radovi

Jurica Perić: Profinjenje operatorske Jensenove nejednakosti uz uvjet na spektre

Neda Lovričević: Neka svojstva Jensen-Steffensenovog i Jensen-Mercerovog funkcionala

Dragana Jankov: Predstavljanje funkcionalnih redova hipergeometrijskog i Bessleovog tipa integralom

Ksenija Smoljak: Poopćenja i profinjenja Steffensenove nejednakosti

Sanja Varošanec: O Jansenovoj i inim konstantama u Banachovim prostorima s aspolutnom normom

Rozarija Jakšić: Nove konverzije Jensenove i Lah-Ribaričeve nejednakosti I, II

Ksenija Smoljak: Sredine Stolarsky tipa vezane uz generalizacije Steffensenove i Gaussove nejednakosti

Kristina Krulić Himmelreich: O profinjenjima nejednakosti G. H. Hardya

Neda Lovričević: Funkcionali Jensenovog tipa za operatore na Hilbertovom prostoru

Neda Lovričević: Nejednakosti medu nekim operatorskim sredinama i ograde za svojstvene vrijednosti njihove razlike

Neda Lovričević: Višedimenzionalni Jensenov funkcional za operatore na Hilbertovom prostoru

Jurica Perić: Generalizacije i poboljšanja konverzne Jensenove nejednakosti za konveksne ljuske u Rk

Neda Lovričević: Superaditivnost funkcionala Jensenovog tipa i primjene


2010-2011

Originalni radovi

Marjan Praljak: Potencijalna nejednakost IV

Tomislav Burić: Bernoullijevi polinomi i asimptotski razvoji kvocijenta gama funkcija

Tomislav Burić: Asimptotski razvoji gama funkcije i kvocijenta gama funkcija I, II

Julije Jakšetić: Metoda eksponencijalne konveksnosti, revidirano

Ksenija Smoljak: Generalizacije frakcionalnih nejednakosti Steffensenovog tipa

Dragana Jankov: Integralne reprezentacije poopćene Hurwitz-Lerchove Zeta funkcije i pripadne dvostrane nejednakosti

Dora Pokaz: Boasov funkcional i s njim povezane nejedakosti I, II, III

Dragana Jankov: Integralne reprezentacije Neumannovih redova Besselovih funkcija

Dragana Jankov: Integralne reprezentacije Kapteynovih redova

Maja Andrić: Proširenja Finkovog tipa Opialove nejednakosti za razlomljene derivacije

Jurica Perić: Generalizacija i poboljšanje konverzne Jensenove nejednakosti

Josipa Barić: Superkvadratnost i Bohrova nejednakost I, II, III

Josipa Barić: Nejednakosti Hermite-Hadamardovog tipa za superkvadratne funkcije

Slavica Ivelić: Jensen-Steffensonova nejednakost za superkvadratne funkcije i slučaj jednakosti I, II

Neda Lovričević: Jessenov funkcional: neka svojstva i primjene I, II, III

Milica Klaručić Bakula: O konverznoj Jensenovoj nejednakosti: kronologija i neka nova profinjenja

Maja Andrić: Kompozicijski identiteti za Riemann-Liouvilleove razlomljene derivacije

Jurica Perić: Poboljšanja Giaccardi-Petrovićeve nejednakosti i sredine Stolarskyjevog
tipa

Maja Andrić: Nejednakosti Opialova tipa

Jurica Perić: Profinjenja Hermite-Hadamardovih nejednakosti i Hammer-Bullenova nejednakost za pozitivne linerane funkcionale I, II, III

Gosti seminara

Ludmila Nikolova: Psi-direct sums

Ferenc Moricz: On the convergence of double integrals


2009-2010

Originalni radovi

B. Drašćić-Ban: Redovi Mathieuovog tipa i Dirichletovi redovi

T. Burić: Potpuna monotonost nekih klasa funkcija vezanih uz gama i psi funkciju,

J. Jakšetić: Eksponencijalno konveksne funkcije I, II, III

K. Krulić: Profinjenja diskretne Hardyjeve nejednakosti I, II

M. Andrić: Neke nejednakosti za beta, gama i zeta funkciju

K. Smoljak: a(x)-konveksne funkcije i njihove nejednakosti I, II

J. Jakšetić: Eksponencijalna konveksnost i klasične nejednakosti

K. Krulić: Generalizacije i profinjenja Hardyjeve nejednakosti

K. Smoljak: Frakcionalne Steffensenove nejednakosti

K. Smoljak: O Gaussovoj nejednakosti

K. Krulić: O jednoj nejednakosti Hardyja

M. Andrić: Poboljšanja za Canavatijeve frakcionalne derivacije

B. Ivanković: Konverzije i poboljšanja Jensenove nejednakosti za funkcije više varijabli

Z. Pavić: Jensenova nejednakost za operatore bez operatorske konveksnosti

M. Praljak: Potencijalna nejednakost I, II, III

S. Ivelić: Primjena log-convex metode na Jensen-Steffensenovu nejednakost

S. Ivelić: Konverzije Jensenove nejednakosti

S. Ivelić: Poopćenja konverzne Jensenove nejednakosti I, II

M. Klaričić-Bakula, S. Ivelić: Konverzna Jensen-Steffensenova nejednakost i primjene I, II, III

M. Andrić: Canavatijeve frakcionalne derivacije


2008-2009

Originalni radovi

K. Krulić: Nejednakosti Hardyjevog tipa s jezgrom I, II, III

M. RIbičić-Penava: Eulerova metoda za težinske integralne formule

B. Ivanković: O jednom profinjenju Jensenove nejednakosti

D. Pokaz: Nejednakosti Boaseovog tipa

B. Drašćić-Ban: Redovi sredina

M. Rodić-Lipanović: Sredine Cauchyjevog tipa i srodni rezultati

M. Ribičić-Penava: Kvadraturne formule triju i četiriju točaka s primjenama na α − L−H¨olderove funkcije

B. Drašćić-Ban: Redovi kvocijenata sredina,

J. Jakšetić: Izvedene Dresherove sredine

J. Jakšetić: Stolarsky i srodne sredine

M. Ribičić-Penava: Montgomeryjev identitet, kvadraturne formule i izvedene nejednakosti

S. Varošanec: Generalizirana Beckenbach-Dresherova nejednakost i slični rezultati

Z. Pavić: O jednoj integralnoj varijanti Jensenove nejednakosti

S. Ivelić: Dokaz Martinisove nejednakosti

S. Ivelić: Prva poopćenja Martinisove nejednakosti

S. Ivelić: Integralne verzije Martinisove nejednakosti

S. Ivelić: Poopćenja Martinisove nejednakosti


2007-2008

Originalni radovi

S. Banić: Superkvadratne funkcije

B. Ivanković: Nejednakosti Mori i Csisara za konkavne funkcije dviju varijabli,

P. Vuković: Nejednakosti Hilbertovog tipa s nekonjugiranim eksponentima i srodni rezultati

S. Kovač: Generalizacija klasičnih kvadraturnih formula i izvedene nejednakosti

B. Ivanković: Beckove nejednakosti za kvaziaritmetičke sredine

A. Čivljak: Eulerovi identiteti za realne Borelove mjere i nejednakost Ostrowskog I, II

A. Čivljak: Eulerovi identiteti za realne Borelove mjere i Grussova nejednakost I, II

A. Čivljak: Parcijalna integracija za realne Borelove mjere

A. Čivljak: Eulerovi identiteti i momenti realnih Borelovih mjera

B. Drašćić-Ban: Diskretne nejednakosti Hilbertovog tipa u slučaju nehomogene jezgre

M. Rodić-Lipanović: Uniformni pristup nejednakostima Jensenovog tipa

Z. Pavić: Poboljšana Jensenova nejednakost u Hilbertovim prostorima I, II

N. Lovrinčević: Matrična Youngova nejednakost, N. Lovrinčević

Radovi iz literature

D. Pokaz: Generalizirani Lebesgueovi prostori I, II


2006-2007

Originalni radovi

A. Matković: Jensen–Mercerova i Jensen–Steffensova nejednakost

S. Kovač: Generalizacija opće integralne formule u dvije točke

M. Ribičić-Penava: O nekim općim integralnim formulama dviju i četiriju točaka

S. Kovač: Težinske integralne formule

M. Rodić-Lipanović: Integralne reprezentacije generaliziranih Whiteleyevih sredina i nejednakosti I, II

P. Vuković: Najbolje mogu´ce nejednakosti Hilbertovog tipa s općom homogenom jezgrom

S. Kovač: Težinsko poopćenje integralne formule Guessaba i Schmeissera

M. Ribičić-Penava: Integralne formule dviju i četiriju točaka

P. Vuković: Višedimenzionalne Hilbertove i Hardy–Hilbertove integralne nejednakosti s parametrima

S. Kovač: Integralne formule s tri čvora

Radovi iz literature

D. Pokaz: Generalizirani Lebesgueovi prostori I, II


2005-2006

Originalni radovi

S. Varošanec: Generalizirane s-konveksne funkcije

A. Matković: Jensen-Mercerova nejednakost za operatore, njeno profinjenje i primjene

A. Matković: O Jensen-Steffensonovoj nejednakosti za poopćene konveksne funkcije i njenim primjenama

I. Franjić: Eulerov integralni identitet kao univerzalna metoda za izvodenje klasičnih kvadraturnih formula

S. Banić: Superkvadratične funkcije

B. Ivanković: Konverzije Jensenove nejednakosti za konkavne funkcije dvije varijable

Ž. Hanjš: Neke generalizacije nejednakosti Hardyjevog i Weylovog tipa

Radovi iz literature

J. Barić: Alzerova nejednakost

J. Barić: Poopćenja Alzerove nejednakosti

J. Barić: Poopcenja Alzerove nejednakosti i njihove primjene

M. Rodić- Lipanović: Višedimenzionalne logaritamske sredine

M. Rodić-Lipanović: Višedimenzionalna Lagrangeova i Cauchyjeva sredina


2004-2005

Originalni radovi

M. Klaričić-Bakula: O jednom poopćenju Hadamardove nejednakosti

M. Krnić: O nekim nejednakostima Hilbertovog tipa

I. Franjić: Koregirane formule Simpsonovog tipa

I. Franjić: Koregirane formule tipa Simpson 3/8

I. Franjić: Opće Euler Booleove i dualne Euler Booleove formule

M. Klaričić-Bakula: Jensenova i Hadamardove nejednakosti za poopćene konveksne funkcije

I. Perić: Opće kvadraturne formule s oštrim ocjenama greške i periodske Bernoullijeve funkcije oblika Bn(kx)

M. Krnić: O nekim poboljšanjima Hilbertove nejednakosti

I. Franjić: Opće Euler-Ostrowski formule

I. Franjić: Kvadraturne formule Gaussovog tipa

S. Varošanec: Nejednakosti Grussovog tipa u H-modulima

P. Vuković: Primjena Selbergove integralne formule


2003-2004

Originalni radovi

I. Perić: O Čebiševljevom funkcionalu

Lj. Marangunić: Integralne nejednakosti Hilbertovog tipa

M. Krnić: Općenite Hardyjeve i Hilbertove nejednakosti

M. Krnić: Neka poboljšanja Hardyjeve i Hilbertove nejednakosti

S. Varošanec: O dvjema nejednakostima Ostrowskog

I. Franjić: Iyengarova nejednakost

A. Čižmešija: O nekim novim profinjenjima Hardyjeve nejednakosti

M. Krnić: Općenite Hilbertove nejednakosti s nekonjugiranim eksponentima

M. Klaričić-Bakula: Nejednakosti Hadamardovog tipa za (ω1, ω2)- konveksne funkcije

M. Klaričić-Bakula: Hermite-Hadamardove nejednakosti za g-konveksne funkcije više varijabli,

M. Klaričić-Bakula: Jedna varijanta Jensen-Steffensenove nejednakosti i kvaziaritmetičke sredine

M. Klarićić-Bakula: Neke komplementarne Jensenove nejednakosti i neke nejednakosti Hadamardovog tipa

M. Krnić: Višedimenzionalne nejednakosti Hilbertovog tipa

M. Krnić: Višedimenzionalna Hilbertova nejednakost s nekonjugiranim eksponentima

Gosti seminara

D. Žubrinić: Fraktali i ocjene integralnih sredina


2002-2003

Originalni radovi

A. Čižmešija: O jednoj klasi Volterrinih itegralnih operatora

A. Vukelić: Ocjena razlike integralnih sredina preko identiteta Eulerovog tipa

A. Vukelić: Oštre integralne nejednakosti i općenita Eulerova formula dviju točaka

A. Čižmešija: Nejednakosti Polya-Knoppovog tipa

I. Budimir: Generalizacije Gussove nejednakosti

A. Čižmešija: O nekim poopćenjima težinske Carlemanove nejednakost

A. Aglić Aljinović: Ocjena razlike težinskih integralnih sredina pomoću identiteta Eulerovog tipa

A. Vukelić: Milovanović-Pečarić-Finkova nejednakost za razlike dviju integralnih sredina

Radovi iz literature

I. Franjić: Nejednakosti Soboljevljevog tipa

I. Budimir: Generalizacije rezltata Ostrowskog i Lupasa

A. Aglić Aljinović: Težinski Eulerovi harmonijski identiteti s primjenama

M. Juričić Devčić: Oštre nejednakosti Hermite-Hadamardovog tipa

A. Aglić-Aljinović: Jedna generalizacija nejednakosti Ostrowskog pomoću Montgomeryjevog identiteta

Gosti seminara

Ž. Tomovski: Neke nejednakosti za Mathieuseove redove


2001-2002

Originalni radovi

A. Vukelić: Generalizacija Bullen-Simpsonove nejednakosti

I. Perić: O jednoj procjeni norme maksimalnog operatora Hardy-Littlewoda

I. Perić: Mješovite sredine za pomaknute sfere i srodne nejednakosti

A. Vukelić: Euler-Simpsonova 3/8 formula

A. Vukelić: Generalizacija Bullen-Simpsonove 3/8 nejednakosti

J. Mičić Hot: Kaotični uredaj medu sredinama operatora

R. Viher: Novi tipovi Riemann-Stiltjesovih integrala ili integral po nul krivulji

I. Perić: Hardyjev operator na hiperplohama i mješovite sredine

A. Vukelić: Hadamardova i Dragomir-Agarwalova nejednakost, Eulerove formule i konveksne funkcije

Radovi iz literature

A. Vukelić: Euler-Maclaurinova formula

A. Raguž: L p ocjene za metriku na jednom prostoru funkcija

Gosti seminara

Ž. Tomovski: Ekvidistantne klase Fourierovih koeficijenata


2000-2001

Originalni radovi

A. Čižmešija: O nekim novim generalizacijama Hardyjeve integralne nejednakosti

V. Šimić: Generalizacije logaritamske sredine

N. Ujević: Generalizacije nejednakosti tipa Ostrowskog i primjene

A. Vukelić: Generalizacije nejednakosti tipa Ostrowskog pomoću Euler-harmonijskih identiteta

I. Perić: Hardyjeva nejednakost za pomaknute kugle

A. Vukelić: Veza nejednakosti Hadamardovog tipa i nekih Eulerovih identiteta - Eulerova bitrapezoidna formula

J. Mićić Hot: Konverzije Jensenove nejednakosti na prostoru ograničenih hermitskih operatora

Radovi iz literature

A. Vukelić: Generalizacije nejednakosti tipa Ostrowskog pomoću Eulerovih identiteta

A. Vukelić: Eulerove midpoint formule

A. Vukelić: Eulerove trapezne formule

A. Vukelić: Eulerova Simpsonova formula

A. Vukelić: Eulerova dualna Simpsonova formula


1999-2000

Originalni radovi

I. Budimir: Jensenova-Grussova nejednakost

A. Čižmešija: Neke nove generalizacije Hardyjeve i Carlemanove generalizacije

V. Čuljak: Hadamardova, Jensenova i s njima povezane nejednakosti

N. Ujević: Generalizacija nejednakosti tipa Ostrowskog i primjene

N. Ujević: Nejednakosti tipa Ostrowski-Griissa

N. Ujević: Nejednakosti tipa Ostrowskog s opcim harmonijskim polinomima i primjene

N. Ujević: Generalizirana perturbirana Taylorova formula

I. Perić: Ogranicenost operatora na konusu nenegativnih monotonih funkcija

Radovi iz literature

T. Ban Kirigin: Gornje i donje granice aritmeticke, geometrijske i harmonijske sredine pozitivno definitnih matrica


1998-1999

Originalni radovi

S. Varošanec: Pooštrenja Holderove i srodnih nejednakosti

D. Žubrinić: Cacciopolijeva nejednakost

I. Perić: Stroga višedimenzionalna Berghova nejednakost

A. Čižmešija: Mješovite sredine i nejednakosti Hardyjevog i Carlemanovog tipa

N. Elezović: Najbolje konstante u Gautschijevoj nejednakosti

V. Šimić: Funkcijske Stolarskyjeve sredine

I. Brnetić: Neka profinjenja Hadamardove i Jensenove nejednakosti

J. Mićić Hot: Nejednakosti Furute i Mond-Pecarica na Hadamardovom produktu

Radovi iz literature

T. Rudec: O Holderovoj i Minkowskijevoj nejednakosti