90. obljetnica ZPM-a proslavljena 2009.

Dana 13. listopada 2009. na FER-u je svečano obilježena 90. obljetnica ZPM-a.

 

Literatura

Pedesetgodišnjica Tehničkih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1969/70. (ur. Dr Drago Rubin)

U toj su publikaciji objavljeni među inim ovi članci:

  • prof. inž. Stjepan Szavits Nossan: Historijat osnutka Tehničke visoke škole, str. 19-32
  • prof. inž. Zvonimir Vrkljan: Tehnička visoka škola (1929-1926), str. 33-52
  • prof. inž. Zvonimir Vrkljan:  Tehnički fakultet (1926-1956), str. 53-56
  • prof. dr. inž. Hrvoje Požar: Razvoj studija tehnike u Hrvatskoj (1919-1969), str. 57-69

prof. inž. Szavitz. Nossan, str. 31-32:

Prva redovita sjednica novog profeorskog vijeća održana je 19. rujna 1919. a na šestoj sjednici održanoj 25. rujna izabran je prof. arh. Edo Šen za prvog rektora za školsku godinu 1919/1920. a prof. inž. Leonida Franić za prorekotra. Za dekana arhitektonskog, građevinskog, kulturno-inženjerskog i kemijskog odjela, te geodetskog tečaja prislonjenog uz kulturno-inženjerski odjel izabran je prof. Pavao Horvat, a za dekana strojarskog, električnog, brodograđevnog i brodostrojarskog odjela prof. dr. Marije Kiseljak, dok je prodekanom svih odjela izabran prof. dr. Vladimir Njegovan.

Početkom listopada upisalo se u prvi semestar sviju odjela ukupno 255 slušača, dok su redovita predavanja počela 20. listopada.

Svečano otvorenje Tehničke visoke škole, toli željkovane u hrvatskoj javnosti, uslijedilo je 29. studenoga 1919. u 11 sati prije podne pozdravnim govorom prvog rektora prof. arh. Ede Šena, dok je uvodno predavanje održao prof. dr. Marije Kiseljak pod naslovom "Matematika i tehnika".

Time je nakon više od trideset godina studija i priprema i nakon svladavanja tolikih peripetija ovo visoko tehničko učilište konačno krepko kročilo u život, popraćeno najboljim željama cjelokupnog naroda i domovine!

prof. inž. Zvonimir Vrkljan, str. 40:

Za školsku godinu 1920/21. izabran je za rektora prof. dr. Marije Kiseljak, za prorektora prof. Edo Šen, ...

prof. dr. inž. Hrvoje Požar, str. 57:

Redovita nastava započela je 20. listopada 1919. a 29. studenoga iste godine svečano je otvorena Tehnička visoka škola u Zagrebu, kad je prof. dr. Marije KISELJAK održao predavanje na temu Matematika i tehnika. Tim je počeo visokoškolski studij tehnike u Hrvatskoj.

(Priredio i podcrtao D.Ž.)

 


Obavijesti