Vladimir Ćepulić

Vladimir Ćepulić, sin Ivana i Ružice, rođen je 5. svibnja 1940. u Zagrebu, gdje je završio  Klasičnu gimnaziju i studij matematike. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu  diplomirao je 1962., magistrirao 1970. i doktorirao 1971. Disertaciju «Prilog teoriji konačnih jednostavnih grupa», uz vodstvo prof. Vladimira Devidéa, izradio je u Mainzu  kod prof. Dietera Helda.

 

Od 1966. radi na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu u Zavodu za primijenjenu matematiku, najprije kao asistent, od 1978. znanstveni asistent, od 1983. docent, od 1990. izvanredni profesor te od 1996. kao redoviti profesor, od 2003. redoviti profesor u trajnom zvanju. Umirovljen je na vlastiti zahtjevo od 1. listopada 2008.

Predavao je na dodiplomskom i postdiplomskom studiju predmete iz područja matematičke analize, algebre i kombinatorike.

Od 1996. do 2001. surađivao je na Filozofskom fakultetu u Rijecipredavajući na tamošnjem studiju matematike Diskretnu matematiku i Algebru.

Na temelju originalne diplomske radnje «O likovima sagrađenim od vrhova pravilnih poligona», izrađene pod vodstvom prof. Rudolfa Cesarca, dobio je 1963. stipendij Humboldtove zaklade. S tim stipendijem i stipendijem DAAD boravio je u Njemačkoj 1963. do 1966., te 1971., 1973., 1987., 1994. i 1998. u Göttingenu, Mainzu i Heidelbergu kod profesorâ K. Reidemeistera, M. Deuringa, B. Hupperta, D. Helda i Z. Janka istražujući u području konačnih grupa i kombinatorike.  Godine 2002. bio je gost-istraživač u Centre de Recerca Matematica u Barceloni.

Kao voditelj  međunarodnih suradnja sa sveučilištima u Mainzu, Kijivu i Hangzhou-u na temama svoje struke, te na konferencijama i po pozivu, držao je predavanja u Barceloni, Changchunu, Hagenu, Hangzhouu, Heidelbergu, Jinhua, Kijivu, Lavovu, Ljubljani, Mainzu, Mostaru, Pekingu, Prishtini, Rijeci, Shanghai-u, Splitu,  Sumi, Tianjinu  i Xuzhou-u.

 

University of Tianjin, China

prof. Vladimir Ćepulić kao predavač u Kini

 

Kao pozvani predavač držao je jednotjedna predavanja za studente u Tianjinu/Kina i Vinnici/Ukrajina.

Od 1983. vodi Seminar za konačnu matematiku na FER-u, a od 1991. Seminar za konačne grupe i geometrije PMF-a. Od 1991. je glavni istraživač znanstvenih projekata, sada pod nazivom «Istraživanje konačnih grupa i njihove primjene u kombinatorici ».  Bio je voditelj šest disertacija i četriju magistarskih radnja.

U radu se služi engleskim, francuskim, katalonskim, kineskim, njemačkim, ruskim, talijanskim i ukrajinskim jezikom.  
 
Oženjen je i ima četvero djece.


Repozitorij