Differential Equations and Applications

Ovaj specijalizirani znanstveni matematički časopis pokrenut je na Zavodu za primijenjenu matematiku početkom godine 2009., na sugestiju prof.dr.sc. Nevena Elezovića. Kratica mu je DEA (Božica), te godišnje izlaze četiri broja.

 

 

 

 

 

Prof.dr.sc. Vesna Županović i prof.dr.sc. Mervan Pašić

 

Više podataka o časopisu možete naći na Differential Equations and Applications.