Predvanja

 

Javna predavanja:


21.X. 1970.
"O smještavanju PL mnogostrukosti s rubom", DMFA, Zagreb.

6.I. 1971.
"Nepovezane PL mnogostrukosti s rubom u euklidskim prostorima", DMFA, Zagreb.

25.I. 1972.
"Treći praški simpozij o općoj topologiji" (male teme), DMFA, Zagreb.

16.I. 1974.
"O nelančanju poliedara", DMFA, Zagreb.

22.XII. 1976.
"O smještenju do na oblik", DMFA, Zagreb.

21.XI. 1979.
"Teoremi o komplementima", DMFA, Zagreb

25.III. 1981.
"O interakciji teorije oblika i geometrijske topologije",  Predsjednički govor na Skupštini DMFA, Zagreb.

13.IV. 1983.
"Postdiplomski studij - osiguranje znanstvenog podmlatka "  Predsjednički govor na Skupštini DMFA, Zagreb.

21.XI. 1989.
Životni put profesora Željka Markovića (Povodom 100-te godiš-njice njegovog rođenja), JAZU, Zagreb.

6.XII. 1989.
Djelatnost Društva u proteklih 40 godina - matematika, Svečana sjednica povodom 40. obljetnice osnutka Društva matematičara i fizičara Hrvatske, Zagreb.

16.II. 1991.
Kronika rada Seminara za topologiju  (Povodom 30-te godišnjice rada Seminara za topologiju), Elektrotehnički fakultet, Zagreb.

6.X. 1993.
Izdavačka djelatnost HMD-a (zajedničko predavanje sa Borisom Pavkovičm), HMD, Zagreb.

2.VII. 1994.
Teorija uzlova, 2. susret nastavnika matematike Republike Hrvatske, Zagreb 30.6.-2.7.1994.

4.XI. 1995.
O razvoju HMD-a. Predavanje u povodu 50. obljetnice HMD-a, HMD, Zagreb.

20.VI. 1997.
Uz 70-ti rođendan  Sibe Mardešića-osvrt na njegov dosadašnji znanstveni i nastavni rad,
Matematički odjel PMF, Zagreb.

24.IV. 1998.
O jednom znamenitom Osječaninu i njegovom grafu, Podružnica HMD-a, Osijek.

24.IV. 1999.
O jednom grafu koji već dugo živi,  Podružnica HMD-a, Split.

25.V. 2000.
Blanušin graf, Društvo matematičara i fizičara Rijeka, Rijeka.

8.II. 2000.
Blanušin graf,  Inžinjerska sekcija HMD-a, Zagreb.

29.V. 2003.
Blanušin život i doprinosi matematici (100-ta obljetnica rođenja), HAZU, Zagreb.

6.VI. 2003. Topološki seminar Zagreb-Ljubljana (Povodom 30-te godišnjice rada Topološkog seminara Zagreb- Ljubljana), Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Ljubljana.

1.VII. 2003.
Blanušin život i doprinosi matematici (100-ta obljetnica rođenja),  FER, Zagreb.

29.X. 2009.
90 godina Zavoda za primijenjenu matematiku FER-a, HMD, Zagreb.

 

Ivan Ivanšić