Materijali od koristi u nastavi

 

Linearna algebra

 

Tvrtko Bedeković, Borko Jandras, Darko Žubrinić:

Matrične transformacije ravnine

Zahvaljujemo dragom kolegi prof. dr. Mariu Essertu što je omogućio da ovaj prikaz bude instaliran na Odsjeku za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.


 

Matematička analiza

 

Krunoslav Popović: Gustoća Lissajousovih krivulja