Seminari

U prostorijama Zavoda za primijenjenu matematiku redovito se održavaju predavanja triju seminarskih grupa:

Velik broj djelatnika Zavoda aktivno sudjeluje u radu navedenih seminara, a više informacija možete pronaći na podstranici pojedinog seminara.

Na predavanja su pozvani svi članovi seminara, kao i svi zainteresirani.