Nastavna aktivnost

 

Na FER-u sam predavao kolegije iz matematike na dodiplomskoj nastavi, dok na poslijediplomskom studiju  predmete "Funkcije kompleksne varijable" i "Numeričke metode". Na PMF-u  sam u poslijediplomskoj  nastavi predavao ove kolegije:

  • 1971/72. Problemi smještenja poliedara u mnogostrukosti I
  • 1972/73. Problemi smještenja poliedara u mnogostrukosti II
  • 1974/75. Simplicijalna topologija
  • 1975/76. Sistemi M.M.Postnikova (Ljetni semestar)
  • 1982/83. Kompakti u euklidskim prostorima
  • 1987/88. CE preslikavanja
  • 1999/00. (Zajedno sa L. R. Rubin) Predavanja iz teorije proširenja
  • 2000/01. Teorija kohomološke dimenzije.

Mentor magistarskog rada: Vera Tonić.

Mentor doktorskog rada: Dragutin Svrtan, Nikica Uglešić, Uroš Milutinović, Zvonko Iljazović.

 

Ivan Ivanšić