Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
  prof. dr. sc. Andrea Aglić Aljinović

  Redoviti profesor, Zavod za primijenjenu matematiku

  Special Issue on Natural Hazards Risk Assessment for Disaster Mitigation

  Nikolić, Željana ; Benvenuti, Elena ; Chiozzi ; Andrea
  Drugi radovi u časopisima, 2023.
  Applied sciences (Basel) (2076-3417)

  Povijest Dubrovačkih ljetnih igara

  Milovina ; Andrea
  Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa), 2022.

  Triangle inequality for quantum integral operator

  Aglić Aljinović, Andrea ; Brnetić, Ilko ; Žgaljić Keko, Ana
  Znanstveni i pregledni radovi, 2022.
  Acta mathematica Spalatensia

  Smjernice za verifikaciju alokacije ECTS bodova

  Aglić Aljinović, Andrea ; Petrinović, Davor
  Autorske knjige, 2022.

  Sharp trapezoid inequality for quantum integral operator

  Aglić Aljinović, Andrea ; Kovačević, Domagoj ; Puljiz, Mate ; Žgaljić Keko, Ana
  Znanstveni i pregledni radovi, 2022.
  Filomat

  Apulej: Florida ili Cvjetni izbor

  Alar Vuković, Ana, Bedeković, Kristina, Ivšić Majić, Dubravka, Jazvić, Tomislav, Kolarec, Martina, Labus, Ida, Marijić, Ivana, Pantar, Nives, Papić, Andrea, Poláček Gajer, Jelena, Uremović, Judita
  , 2021.

  Correction: Quantum Montgomery identity and quantum estimates of Ostrowski type inequalities

  Aglić Aljinović, Andrea ; Kovačević, Domagoj ; Kunt, Mehmet ; Puljiz, Mate
  Znanstveni i pregledni radovi, 2021.
  AIMS Mathematics

  Erratum: A companion of Ostrowski Type Integral Inequality Using a 5-Step Kernel with Some Applications

  Aglić Aljinović, Andrea
  Znanstveni i pregledni radovi, 2021.
  Filomat

  On Ostrowski Inequality for Quantum Calculus

  Aglić Aljinović, Andrea ; Kovačević, Domagoj ; Puljiz, Mate ; Žgaljić Keko, Ana
  Znanstveni i pregledni radovi, 2021.
  Applied mathematics and computation

  COVID-19 – nova pandemijska virusna respiratorna bolest – izazovi u praksi

  Bogdanić, Nikolina , Didović, Diana , Jeličić, Karlo , Kusulja, Marija , Lukić, Ljiljana , Nikčević, Andrea , Krajinović, Vladimir
  Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
  Medix : specijalizirani medicinski dvomjesečnik

  Generalization of weighted Ostrowski type inequalities by Abel-Gontscharoff polynomial

  Aglić Aljinović, Andrea ; Kvesić, Ljiljanka ; Pečarić, Josip ; Tipurić-Spužević, Sanja
  Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
  Mathematical inequalities & applications

  Weighted Ostrowski type inequalities by Lidstone polynomials

  Aglić Aljinović, Andrea ; Kvesić, Ljiljanka ; Pečarić, Josip
  Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
  Mathematical inequalities & applications

  Error estimates of approximations for the complex valued integral transforms

  Aglić Aljinović, Andrea
  Poglavlja u knjigama, 2019.

  Weighted majorization inequalities for n-convex functions via extension of Montgomery identity using Green function

  Aglić Aljinović, Andrea ; Khan, Asif ; Pečarić, Josip
  Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
  Arabian Journal of Mathematics

  Generalizations of Steffensen's inequality via the extension of Montgomery identity

  Aglić Aljinović, Andrea ; Pečarić, Josip ; Perušić Pribanić, Anamarija
  Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
  Open Mathematics

  Weighted Ostrowski type inequalities by Lidstone interpolation

  Aglić Aljinović, Andrea ; Kvesić, Ljiljanka
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
  Mathematical Inequalities and applications 2018

  Cystic Lung Disease

  Vukić Dugac ; Andrea
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
  6. kongres Hrvatskog torakalnog društva s međunarodnim sudjelovanjem

  Ekstrakorporalna fotofereza kao metoda liječenja obliterirajućeg bronhiolitisa nakon transplantacije pluća

  Džubur, Fedja ; Vukić Dugac ; Andrea ; Hećimović, Ana ; Pavliša, Gordana ; Redžepi, Gzim ; Jakopović, Marko ; Mazić, Sanja ; Golubić Ćepulić, Branka ; Samaržija, Miroslav
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
  1.kongres hrvatskog društva za transplantacijsku medicine

  Generalizations of Steffensen's inequality via the extension of Montgomery identity

  Aglić Aljinović, Andrea ; Pečarić, Josip ; Perušić Pribanić Anamarija
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
  6th Croatian Mathematical Congress

  Weighted quadrature rules via Grüss type inequalities for weighted L^p spaces

  Aglić Aljinović, Andrea ; Pečarić, Josip ; Tipurić-Spužević, Sanja
  Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
  Applied mathematics and computation

  Weighted majorization theorems via generalization of Taylor's formula

  Aglić Aljinović, Andrea ; Khan, Asif ; Pečarić, Josip
  Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
  Journal of inequalities and applications

  Matematika 2

  Andrea Aglić Aljinović, Vladimir Ćepulić, Neven Elezović, Lana Horvat Dmitrović, Ljubo Marangunić, Tomislav Šikić, Ana Žgaljić Keko, Darko Žubrinić, Vesna Županović
  Ostalo, 2015.

  Generalizations of Steffensen's inequality via weighted Montgomery identity

  Aglić Aljinović, Andrea ; Pečarić, Josip ; Perušić, Anamarija
  Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
  Mathematical inequalities & applications

  Weighted Ostrowski type inequalities for functions with one point of nondifferentiability

  Aglić Aljinović, Andrea ; Pečarić, Josip ; Tipurić-Spužević, Sanja
  Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
  Arab Journal of Mathematical Sciences

  Approximations of the Mellin transform in the complex domain

  Aglić Aljinović, Andrea
  Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
  Advances in pure and applied mathematics

  Fractional Ostrowski type inequalities and applications

  Aglić Aljinović, Andrea ; Pečarić, Josip
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
  Mathematical Inequalities and Applications 2014, ONE THOUSAND PAPERS CONFERENCE

  Montgomery identity and Ostrowski type inequalities for Riemann-Liouville fractional integral

  Aglić Aljinović, Andrea
  Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
  Journal of Mathematics

  Generalizations of Steffensen's inequality via n weight functions

  Aglić Aljinović, Andrea ; Pečarić, Josip ; Perušić Pribanić, Anamarija
  Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
  Matematički bilten

  Generalizations of Steffensen's inequality via n weight functions

  Aglić Aljinović, Andrea ; Pečarić, Josip ; Perušić Pribanić, Anamarija
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
  V Congress of Mathematicians of Macedonia

  Matematika 1

  Andrea Aglić Aljinović, Ilko Brnetić, Vladimir Ćepulić, Neven Elezović, Ljubo Marangunić, Mervan Pašić, Darko Žubrinić, Vesna Županović
  Ostalo, 2014.

  Weighted Montgomery identity for fractional integral of a function with respect to another function

  Aglić Aljinović, Andrea ; Krnić, Mario ; Pečarić, Josip
  Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
  Georgian mathematical journal

  General weighted two-point Radau and Gauss and three-point Lobatto quadrature formulae for functions in Lp spaces

  Aglić Aljinović, Andrea ; Kovač, Sanja ; Pečarić, Josip
  Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
  Periodica mathematica Hungarica

  A Discrete Weighted Montgomery Identity and Ostrowski Type Inequalities for Functions of Two Variables

  Aglić Aljinović, Andrea ; Pečarić, Josip
  Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
  Sarajevo journal of mathematics

  General Integral Identities and Related Inequalities

  Aglić Aljinović, Andrea ; Čivljak, Ambroz ; Kovač, Sanja ; Pečarić, Josip ; Ribičić Penava, Mihaela
  Autorske knjige, 2013.

  Weighted Quadrature Rules via Grüss Type Inequalities for Weighted Lp Spaces

  Aglić Aljinović, Andrea ; Pečarić, Josip ; Tipurić-Spužević, Sanja
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
  2nd INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON MATHEMATICAL SCIENCES AND APPLICATIONS

  Error bounds for approximations of the integral transforms in the complex domain

  Aglić Aljinović, Andrea
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
  5th Croatian Mathematical Congress

  Identities of Sonin-type and applications

  Aglić Aljinović, Andrea ; Tipurić Spužević, Sanja ; Pečarić, Josip
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
  5th Croatian Mathematical Congress

  Error bounds for weighted twopoint open and semi-open quadrature rules

  Aglić Aljinović, Andrea ; Kovač, Sanja ; Pečarić, Josip
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
  5th Croatian Mathematical Congress

  Inequalities involving Mellin transform, integral mean, exponential and logarithmic mean

  Aglić Aljinović, Andrea
  Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
  Analele Universităţii din Craiova. Seria matematică, informatică

  Identities of Sonin-type and applications

  Aglić Aljinović, Andrea ; Pečarić, Josip ; Tipurić-Spužević, Sanja
  Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
  Matematički bilten

  Error estimates for approximations of the Laplace transform of functions in Lp spaces

  Aglić Aljinović, Andrea
  Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
  The Australian journal of mathematical analysis and applications

  Error bounds for weighted 2-point and 3-point Radau and Lobatto quadrature rules for functions of bounded variation

  Aglić Aljinović, Andrea ; Kovač, Sanja ; Pečarić, Josip
  Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
  Mathematical and computer modelling

  Sharp integral inequalities based on general two-point formula via an extension of Montgomery identity

  Aglić Aljinović, Andrea ; Pečarić, Josip ; Ribičić Penava, Mihaela
  Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
  ANZIAM journal

  A note on generalization of weighted Čebyšev and Ostrowski inequalities

  Aglić Aljinović, Andrea
  Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
  Journal of Mathematical Inequalities

  Note on integral inequality similar to Qi's inequality

  Aglić Aljinović, Andrea ; Pečarić, Josip
  Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
  Mathematica Macedonica

  Error bounds for approximations of the Laplace transform of functions in Lp spaces

  Aglić Aljinović, Andrea
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
  Analysis, Inequalities and Homogenization Theory (AIHT)- Midnightsun conference in honour of Professor Lars-Erik Persson on the occasion of his 65th birthday

  Weighted two-point quadrature formula of semiclosed type for fuctions of bounded variation

  Aglić Aljinović, Andrea ; Kovač, Sanja ; Pečarić, Josip
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
  MICOM 2009

  Error estimates for approximations of the Mellin transform in Lp spaces

  Aglić Aljinović, Andrea
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
  MICOM 2009

  Weighted generalizations of the Euler identity with applications to Ostrowski-type inequalities

  Aglić Aljinović, Andrea
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
  Mathematical Inequalities and Applications 2008

  Estimates for approximations of the Fourier transform of functions in Lp spaces

  Aglić Aljinović, Andrea ; Pečarić, Josip
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
  4th Croatian Mathematical Congres

  Extensions of Montgomery identity with applications for alpha-L-Holder type functions

  Aglić Aljinović, Andrea ; Pečarić, Josip
  Znanstveni i pregledni radovi, 2007.
  Journal of concrete and applicable mathematics

  On some Ostrowski type integral inequalities

  Aglić Aljinović, Andrea ; Hoxha, Razim ; Pečarić, Josip
  Znanstveni i pregledni radovi, 2007.
  Sarajevo journal of mathematics

  Generalizations of weighted Euler identity and Ostrowski type inequalities

  Aglić Aljinović, Andrea ; Pečarić, Josip
  Znanstveni i pregledni radovi, 2007.
  Advanced Studies in Contemporary Mathematics

  On some Čebyšev-Gruss type integral inequalities

  Aglić Aljinović, Andrea ; Hoxha, Razim ; Pečarić, Josip
  Znanstveni i pregledni radovi, 2006.
  Bulletin Mathematique de la Societe des Mathematiciens de la Republique de Macedoine

  On weighted Euler harmonic identities with applications

  Aglić Aljinović, Andrea ; Dedić, Ljuban ; Matić, Marko ; Pečarić, Josip
  Znanstveni i pregledni radovi, 2005.
  Mathematical Inequalities & Applications

  Improvements of some Ostrowski type inequalities

  Aglić Aljinović, Andrea ; Matić, Marko ; Pečarić, Josip
  Znanstveni i pregledni radovi, 2005.
  Journal of Computational Analysis and Applications

  The weighted Euler identity

  Aglić Aljinović, Andrea ; Pečarić, Josip
  Znanstveni i pregledni radovi, 2005.
  Mathematical Inequalities & Applications

  On some Ostrowski type inequalities via Montgomery identity and Taylor's formula

  Aglić Aljinović, Andrea ; Pečarić, Josip
  Znanstveni i pregledni radovi, 2005.
  Tamkang Journal of Mathematics

  On Landau type inequalities via extension of Montgomery identity, Euler and Fink identities

  Aglić Aljinović, Andrea ; Marangunić, Ljubo ; Pečarić, Josip
  Znanstveni i pregledni radovi, 2005.
  Nonlinear Functional Analysis and Applications

  On some Ostrowski type inequalities via Montgomery identity and Taylor's formula II

  Aglić Aljinović, Andrea ; Pečarić, Josip ; Vukelić, Ana
  Znanstveni i pregledni radovi, 2005.
  Tamkang Journal of Mathematics

  The extension of Montgomery identity via Fink identity with applications

  Aglić Aljinović, Andrea ; Pečarić, Josip ; Vukelić, Ana
  Znanstveni i pregledni radovi, 2005.
  Journal of inequalities and applications

  On Landau type inequalities via Ostrowski inequalities

  Aglić Aljinović, Andrea ; Marangunić, Ljubo ; Pečarić, Josip
  Znanstveni i pregledni radovi, 2005.
  Nonlinear functional analysis and applications

  Some Gruss type integral inequalities

  Aglić Aljinović, Andrea ; Hoxha, Razim ; Pečarić, Josip
  Znanstveni i pregledni radovi, 2005.
  Bulletin Mathematique de la Societe des Mathematiciens de la Republique de Macedoine

  Estimates of the difference between two weighted integral means via weighted Montgomery identity

  Aglić Aljinović, Andrea ; Perić, Ivan ; Pečarić, Josip
  Znanstveni i pregledni radovi, 2004.
  Mathematical Inequalities & Applications

  Discrete weighted Montgomery identity and discrete Ostrowski type inequalities

  Aglić Aljinović, Andrea ; Pečarić, Josip
  Znanstveni i pregledni radovi, 2004.
  Computers & Mathematics with Applications

  Težinska poopćenja Eulerove integralne formule i primjene

  Aglić Aljinović, Andrea
  Doktorske disertacije, 2004.

  A discrete Euler identity

  Aglić Aljinović, Andrea ; Pečarić, Josip
  Znanstveni i pregledni radovi, 2004.
  Journal of Inequalities in Pure & Applied Mathematics

  Discrete weighted Montgomery identity and discrete Ostrowski type inequalities

  Aglić, Andrea ; Pečarić, Josip
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 2004.
  Treći Hrvatski matematički kongres

  Error estimates for aproximations of the Fourier transform of functions in Lp spaces

  Aglić Aljinović, Andrea ; Pečarić, Josip
  Znanstveni i pregledni radovi, 2004.
  The Australian journal of mathematical analysis and applications

  Slobodne parcijalno komutativne Liejeve algebre, teorija hrpa

  Aglić, Andrea
  Magistarski radovi, 1996.

  Linearna algebra, Zbirka zadataka

  Elezović, Neven ; Aglić-Aljinović, Andrea
  Ostalo, 1996.

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Sveučilišni diplomski

  Kompetencije

  • Mathematics
   Integral equations Convex functions Estimation error Mathematical analysis Fractional calculus Approximation error Taylor series Fourier transforms
  • Mathematics
   Integral equations Convex functions Estimation error Mathematical analysis Fractional calculus Approximation error Taylor series Fourier transforms

  O djelatniku