Objavljene knjige i priručnici

 

Jedan dio knjiga i priručnika objavljenih u razdoblju od 1980. do 2009. možete vidjeti u sklopu predavanja prof.dr.sc. Nevena Elezovića: ZPM danas i sutra, održanog 2009. godine. Neke od objavljenih knjiga u razdoblju do godine 1980. možete vidjeti u prikazu prof.dr.sc. Ivana Ivanšića: 90 godina Zavoda za primijenjenu matematiku.