Konferencija održana u čast akademika Zvonimira Janka

 

Akademik Zvonimir Janko sa suprugom Zorom u Sivoj vijećnici FER-a 2007. godine. U drugom redu s lijeva sjede prof.dr.sc. Elizabeta Kovač-Striko, prof.dr.sc. Ivan Ivanšić, prof.dr.sc. Vladimir Devidé sa suprugom Yasuyo Honda-Devidé.

 

Konferencija u čast akademika Zvonimira Janku, profesora emeritusa Sveučilišta u Heidelbergu, istaknutog hrvatskog matematičara, organizirana je na FER-u godine 2007. u čast njegova 75. rođendana.

 

Akademik Sibe Mardešić, akademik Zvonimir Janko i prof.dr.sc. Vladimir Ćepulić na proslavi 90 obljetnice Zavoda za primijenjenu matematiku 13. listopada 2009.