Seminar za konačne geometrije i grupe

Mjesto održavanja: dvorana D-102, FER, Unska 3

 

Voditelji seminara: 

  • prof.dr.sc. Vladimir Ćepulić
  • prof.dr.sc. Vedran Krčadinac
  • prof.dr.sc. Mario-Osvin Pavčević

Tajnik seminara: dr.sc. Kristijan Tabak


Obavijesti

Seminari gostiju sa Sveučilišta u Ghentu

Tijekom ljetnog semestra 2014./15. godinu u Zagrebu su boravili Leo Storme, Jan de Beule i Daniele Bartoli, dragi suradnici sa Sveučilišta u Ghentu, te su u okviru Seminara za konačne geometrije i grupe održali zanimljiva predavanja. Teme njihovih predavanja te još nekoliko fotografija pogledajte u nastavku obavijesti.

Autor: Mario Osvin Pavčević

U ponedjeljak 3.11.2014. u 16h u predavaonici 201 na PMF-Matematičkom odsjeku Dr.sc. Maarten De Boeck sa Sveučilišta u Gentu održat će seminar Erdos-Ko-Rado problems for geometries: an overview.

 

Pozivaju se svi članovi seminara i svi zaineresirani da pristustvuju seminaru!

Autor: Anamari Nakić

U petak 30.05.2014. u 12h u dvorani D102, Vedran Krčadinac održat će seminar O automorfizmima simetričnih konfiguracija.

 

Pozivaju se svi članovi seminara i svi zaineresirani da pristustvuju seminaru!

Autor: Anamari Nakić

U četvrtak 22.05.2014. u 12h u dvorani D102, Mario-Osvin Pavčević održat će seminar Presječni brojevi dizajna.

 

Pozivaju se svi članovi seminara i svi zaineresirani da pristustvuju seminaru!

Autor: Anamari Nakić

U petak 16.05.2014. prof.dr.sc. Leo Storme održao je seminar Cameron-Liebler sets in projective spaces.

Autor: Anamari Nakić

U četvrtak 08.05.2014. u 12h u dvorani D102, Anamari Nakić održat će seminar O grupama automorfizama 3-(16,7,5) dizajna.

 

Pozivaju se svi članovi seminara i svi zaineresirani da pristustvuju seminaru!

Autor: Anamari Nakić

U utorak 25.03.2014. u 12h u dvorani D102, Doris Dumičić Danilović održat će seminar Konstrukcija blokovnih dizajna profinjenjem orbitnih matrica i primjena genetskog algoritma na traženje poddizajna.

 

Pozivaju se svi članovi seminara i svi zaineresirani da pristustvuju seminaru!

Autor: Anamari Nakić

24.05.2013. Marijana Greblički, Treće-metacikličke konačne p-grupe


10.05.2013. Marijana Greblički, Neke činjenice iz konačnih p-grupa


22.03.2013. Michael Kiermaier, Intersection numbers of designs


08.03.2013. Anamari Nakić, Tactical Decomposition of designs over finite fields, Part 2


01.03.2013. Anamari Nakić, Tactical decomposition of designs over finite fields


31.01.2013. Kristijan Tabak, Novi dokaz Turyn-Ma-Dillonove teorije


24.10.2012. Anamari Nakić, Taktičke dekompozicije q-arnih dizajna

Autor: Anamari Nakić