Konferencija znanstvenih novaka ZPM-a održana 2009.

 

Konferencija znanstvenih novaka ZPM-a održana je 7. listopada 2009. Predavači su bili

 • mr.sc. Lana Horvat-Dmitrović: Fraktalna analiza bifurkacija jednodimenzionalnih diskretnih dinamičkih sustava
 • Siniša Miličić, dipl.inž.: Lokalizacija energije u dugim povezanim lancima oscilatora
 • Maja Resman, dipl.inž.: Chirpovi
 • Domagoj Vlah, dipl.inž.: Box dimenzija generalizirane Eulerove spirale
 • Goran Radunović, dipl.inž.: Sferičke funkcije na grupi SL2(R)
 • dr.sc. Domagoj Kovačević: Realne forme dualnih parova u e6, e7 i e8
 • Tomislav Burić, dipl.inž.: Potpuna monotonost
 • Ana Žgaljić-Keko, dipl.inž.: Modeliranje toka vode i plina u poroznoj sredini pomoću koncepta globalnog tlaka
 • Anamari Nakić, dipl.inž.: Teorija dizajna
 • mr.sc. Marijana Greblički: Neke klase treće-metacikličkih 2-grupa
 • mr.sc. Kristijan Tabak: Diferencijski skupovi

Fotografije s Konferencije znanstvenih novaka ZPM-a