Pravila natjecanja

 1. Sudionici:
 • Sudionici izazova mogu biti samo studenti visokih učilišta Republike Hrvatske koji prethodno nisu završili diplomski studij.
 • Svaki sudionik može nastupiti isključivo ili samostalno ili kao član samo jednog tima, pri čemu tim može imati najviše 4 člana.
 1. Rokovi:
 • Izazov završava 31. 5. 2023. u 23:59.
 • Rješenja pristigla nakon navedenog trenutka završetka izazova neće se uzimati u obzir.
 1. Slanje rješenja:
 • Rješenje problema šalje se na e-mail adresu cmc23@fer.hr u obliku zip arhive u kojoj su dvije datoteke.
 • Jedna je CSV formatirana datoteka koja sadrži geometriju rješenja, i to za svaku od 200 elipsi: koordinate središta, pripadne poluosi i kut otklona glavne poluosi elipse od pozitivnog dijela x-osi. Tip podataka je integer, kako je precizno objašnjeno u tehničkom opisu problema, a predložak CSV datoteke dostupan je na poveznici.
 • Druga datoteka je prijavnica tima. To je tekstualna datoteka koja obavezno sadrži:
  • Ime tima,
  • Za svakog člana tima: ime i prezime, e-mail, visoko učilište, JMBAG,
   Organizatori natjecanja se obvezuju na čuvanje osobnih podataka i neće ih koristiti u nikoje druge svrhe.
  • Predložak prijavnice dostupan je na poveznici.
 • Za svakog pojedinca ili tim će biti razmatrana samo prva 4 pristigla rješenja.
 1. Validacija i rangiranje rješenja:
 • Sva pristigla rješenja biti će validirana i evaluirana korištenjem skripte objavljene na web stranici.
 • Rješenja će se validirati na platformi Windows 11 Pro 10.0.22621, Julia 1.9.0 64-bit, CRlibm v1.0.1, Optim v1.7.5
 • U slučaju numerički istovjetnih (jednakovrijednih) rješenja, prednost će dobiti rješenje koje je zaprimljeno ranije.
 • Rang-lista validnih pristiglih rješenja, u formi sortirane tablice duljina stranica najmanjeg „normalno položenog“ kvadrata, će za vrijeme trajanja izazova biti objavljivana i osvježavana na web stranici izazova svaki petak, dakle 19. i 26. 05., te finalno nekoliko dana nakon završetka izazova.
 • Organizatori zadržavaju diskrecijsko pravo ocjene prihvatljivosti rješenja.
 1. Novčana nagrada:
 • Nagradu osigurava sponzor izazova tvrtka AVL-AST d.o.o. u iznosu:
  • 1. nagrada EUR 1000,
  • 2. nagrada EUR 500,
  • 3. nagrada EUR 300.
 1. Završne odredbe:
 • Prvoplasirani tim se obvezuje prezentirati rješenje u najviše 30 minutnoj prezentaciji na događaju koji će biti održan za sudionike i druge zainteresirane, i u sklopu kojega će se održati i dodjela nagrada.
 • Prijavom na izazov, odnosno slanjem rješenja, tim je suglasan sa svim pravilima ovog natjecanja.