2. KONFERENCIJA ZNANSTVENIH NOVAKA ZPM-a ODRŽANA 2011.

 

10. listopada 2011.

ZNANSTVENI NOVACI ZPM-a10:00-10:25   Maja Resman: Veza multipliciteta fiksne točke i asimptotskog ponašanja duljine epsilon okoline diskretne orbite

10:25-10:50   Goran Radunović: Relativne zeta funkcije Lapidusovog tipa

10:50-11:15   Domagoj Vlah: Fazna dimenzija Besselovih funkcija

11:15-11:40   Domagoj Kovačević: k-Minkowski space-time, k-Poincare Hopfova algebra i kovarijantna realizacija

11:40-12:05   Siniša Miličić: Rektifikabilnost rješenja (nekih) sustava neautonomnih linearnih diferencijalnih jednadžbi

Kavica prije početka 2. konferencije znanstvenih novaka ZPM-a 2011. održane u Sivoj vijećenici FER-a: Goran Radunović, Luka Korkut, Neven Elezović, Ivan Ivanšić, Mario Pavčević, Vesna Županović, Mario Krnić, Andrea Aglić Aljinović, Maja Resman, Siniša Miličić.

Maja Resman, Andrea Aglić Aljinović, Ana Žgaljić Keko, Lana Horvat Dmitrović, Vesna Županović, Ilko Brnetić

Dipl. ing. Maja Resaman

Lijevo prof.dr. Ivan Ivanšić

Profesori Andrea Aglić Aljinović, Mario Krnić, Neven Elezović i Mario Pavčević.

Dipl. ing. Goran Radunović i prof.dr. Vesna Županović

Prof.dr. Vesna Županović i doc.dr. Domagoj Kovačević

Dipl. ing. Siniša Miličić

 

11. listopada 2011.