Obavijesti

Zavod za primijenjenu matematiku najstariji je na FER-u, osnovan godine 1919.

 

PROGRAM

 

Četvrtak, 10. listopada 2013. godine, Siva vijećnica FER-a

 

 

10:00 – 10:20              Lana Horvat Dmitrović

Fraktalna analiza i cikličnost nilpotentnih singulariteta ravninskih dinamičkih sustava

                                  

10:20 – 10:40             Maja Resman

Klasifikacije paraboličkih difeomorfizama i ɛ-okoline njihovih orbita

 

10:40 – 11:00              Tomislav Burić

Asimptotske aproksimacije harmonijskih brojeva i Euler-Mascheronijeve konstante

 

11:00 – 11:20              Lenka Vukšić

Asimptotski razvoji integralnih sredina

 

11:20 – 11:45             pauza za kavu

 

11:45 – 12:05              Domagoj Vlah

Fraktalna svojstva oscilatornih rješenja klase običnih diferencijalnih jednadžbi

 

12:05 – 12:25              Goran Radunović

Fraktalna analiza neomeđenih skupova u Euklidskim prostorima i Lapidusove zeta funkcije

 

12:25 – 12:45              Ana Žgaljić Keko

Matematički modeli višefaznog višekomponentnog toka fluida kroz poroznu sredinu

 

12:45 – 13:05              Siniša Miličić

Nelinearna relevantnost čvorova transportnih mreža u δ-dimenzionalnim kompaktnim prostorima

 

Posljednja Konferencija znanstvenih novaka ZPM-a održana je 2011. godine.

 

 

Fotografije s novačke konferencije održane 2013. g.

 

 

Autor: Ljiljana Frigelj